Advanced

Epigenetic and Phenotypic Profiling of Urothelial Carcinoma

Aine, Mattias LU (2015) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2015:131.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Epigenetik handlar om hur avläsning av informationen i arvsmassan kan styras

och nedärvas mellan cellgenerationer. Förmågan att kunna ändra

genuttrycksmönster som svar på signaler från omgivningen och sedan bibehålla

dessa genom efterföljande celldelningar ligger till grund för korrekt funktion av

vävnaderna och organen som våra kroppar är uppbyggda av. Samtliga

sjukdomstillstånd har sin grund i en dysfunktion i samspelet mellan enskilda celler

och vävnadskontexten de normalt uppfyller en roll i. Tydligast är detta i cancer

som i grund och botten är en sjukdom karaktäriserad av ett successivt mer

dereglerat samspel mellan de... (More)
Popular Abstract in Swedish

Epigenetik handlar om hur avläsning av informationen i arvsmassan kan styras

och nedärvas mellan cellgenerationer. Förmågan att kunna ändra

genuttrycksmönster som svar på signaler från omgivningen och sedan bibehålla

dessa genom efterföljande celldelningar ligger till grund för korrekt funktion av

vävnaderna och organen som våra kroppar är uppbyggda av. Samtliga

sjukdomstillstånd har sin grund i en dysfunktion i samspelet mellan enskilda celler

och vävnadskontexten de normalt uppfyller en roll i. Tydligast är detta i cancer

som i grund och botten är en sjukdom karaktäriserad av ett successivt mer

dereglerat samspel mellan de maligna cellerna och den normala vävnaden. I mitt

avhandlingsarbete har jag undersökt det epigenetiska landskapet i

blåscancertumörer genom att studera förändringar i DNA-metyleringsmönster.

DNA-metylering är en kemisk modifikation som leder till bestående förändringar i

läsbarheten av information i arvsmassan. Förändrade DNA-metyleringsmönster är

starkt förknippade med tumörutveckling även om man ofta inte vet exakt vilka

konsekvenser en given förändring har på cellnivå. En välkänd effekt av förhöjda

DNA-metyleringsnivåer vid startpunkter för genavläsning, s.k. promotorer, är

nedstängning av genen. Genom att metylera promotorer för gener med t.ex. en

tillväxthämmande funktion kan tumörcellerna öka sin tillväxtpotential. Våra

studier har utgått ifrån blåscancertumörer från patienter behandlade för sin

sjukdom inom Region Skåne. Studierna har främst varit fokuserade på att

kartlägga storskaliga förändringar i DNA-metyleringsmönster för att kunna

definiera specifika patientpopulationer med distinkta metyleringsprofiler och

undersöka de underliggande molekylära förändringarna som ligger till grund för

sjukdomen. Genom våra studier har vi visat att det är möjligt att stratifiera

patienters tumörer baserat på metyleringsmönster och att dessa i sin tur är

kopplade till landskapet av uttryckta gener hos tumören. Genom att kartlägga

molekylära förändringar i tumörer på flera olika nivåer hoppas vi kunna förstå

sjukdomen samt dess uppkomst bättre och därmed kunna verka för en förbättrad

riskstratifiering av patienter samt för att i förlängningen hitta nya

behandlingsalternativ. (Less)
Abstract
Precise spatial and temporal regulation of gene expression programs is a prerequisite for multicellular

life. Since the discovery of DNA as the carrier of genetic information, a key question in biology has been how

these hard coded instructions are read and regulated to maintain cellular and organismal homeostasis.

Understanding the mechanisms and processes governing gene and genome regulation are key to solving many of

the outstanding problems in medicine as all forms of disease represent a breakdown of homeostasis. The concept

of epigenetics, how the genotype gives rise to different phenotypes in organismal development, entered the

scientific vernacular in the first half of the 20th... (More)
Precise spatial and temporal regulation of gene expression programs is a prerequisite for multicellular

life. Since the discovery of DNA as the carrier of genetic information, a key question in biology has been how

these hard coded instructions are read and regulated to maintain cellular and organismal homeostasis.

Understanding the mechanisms and processes governing gene and genome regulation are key to solving many of

the outstanding problems in medicine as all forms of disease represent a breakdown of homeostasis. The concept

of epigenetics, how the genotype gives rise to different phenotypes in organismal development, entered the

scientific vernacular in the first half of the 20th century. Increasing knowledge of the processes underlying

genome regulation has shifted the core emphasis of epigenetic research from the phenotypic level and towards the

molecular basis of genome regulation. This thesis provides a brief history and description of the concept of

epigenetics while summarizing basic aspects of genome regulation in order to serve as a general backdrop for the

larger biological context of the included works. The overall aim of the papers included in this thesis has been to

study the epigenetic and phenotypic landscape of urothelial carcinoma with the goal of gaining a fuller

understanding of the molecular alterations underlying the full spectrum of the disease. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr Radvanyi, François, Institut Curie, UMR 144, CNRS, Paris, France
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Epigenetics, DNA methylation, gene expression, urothelial carcinoma, bladder cancer
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2015:131
pages
66 pages
publisher
Oncology, Lund
defense location
Segerfalk lecture hall, BMC, Sölvegatan 17, Lund
defense date
2015-12-10 09:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-7619-211-5
language
English
LU publication?
yes
id
061422bc-d5c1-405c-93ef-d8a821f9517f (old id 8227523)
date added to LUP
2015-11-20 09:08:06
date last changed
2018-05-29 11:32:59
@phdthesis{061422bc-d5c1-405c-93ef-d8a821f9517f,
 abstract   = {Precise spatial and temporal regulation of gene expression programs is a prerequisite for multicellular<br/><br>
life. Since the discovery of DNA as the carrier of genetic information, a key question in biology has been how<br/><br>
these hard coded instructions are read and regulated to maintain cellular and organismal homeostasis.<br/><br>
Understanding the mechanisms and processes governing gene and genome regulation are key to solving many of<br/><br>
the outstanding problems in medicine as all forms of disease represent a breakdown of homeostasis. The concept<br/><br>
of epigenetics, how the genotype gives rise to different phenotypes in organismal development, entered the<br/><br>
scientific vernacular in the first half of the 20th century. Increasing knowledge of the processes underlying<br/><br>
genome regulation has shifted the core emphasis of epigenetic research from the phenotypic level and towards the<br/><br>
molecular basis of genome regulation. This thesis provides a brief history and description of the concept of<br/><br>
epigenetics while summarizing basic aspects of genome regulation in order to serve as a general backdrop for the<br/><br>
larger biological context of the included works. The overall aim of the papers included in this thesis has been to<br/><br>
study the epigenetic and phenotypic landscape of urothelial carcinoma with the goal of gaining a fuller<br/><br>
understanding of the molecular alterations underlying the full spectrum of the disease.},
 author    = {Aine, Mattias},
 isbn     = {978-91-7619-211-5},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {Epigenetics,DNA methylation,gene expression,urothelial carcinoma,bladder cancer},
 language   = {eng},
 pages    = {66},
 publisher  = {Oncology, Lund},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Epigenetic and Phenotypic Profiling of Urothelial Carcinoma},
 volume    = {2015:131},
 year     = {2015},
}