Advanced

Definitioner av våld i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

Basic, Goran LU (2015) In Sociologisk Forskning 52(4). p.341-361
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning som berör våldet under kriget i Bosnien och Hercegovina presenterar en ensidig bild av fenomenet ”krigsvåld.” Forskare har uppmärksammat betydelsen av efterkrigsberättelser, men de har inte uppmärksammat berättelser om krigsvåld, eller analyserat berättelserna om krigsvåld som en produkt av mellanmänsklig interaktion. Denna artikel försöker fylla denna kunskapslucka genom att analysera berättelser av överlevande efter kriget i nordvästra Bosnien under 1990-talet. Syftet är att analysera hur överlevare beskriver våldet under kriget samt vilka diskursiva mönster som medverkar i konstruktionen av kategorin ”krigsvåld.” Konstruktionen av begreppet ”krigsvåld” synliggörs i det empiriska materialet när intervjupersonerna... (More)
Tidigare forskning som berör våldet under kriget i Bosnien och Hercegovina presenterar en ensidig bild av fenomenet ”krigsvåld.” Forskare har uppmärksammat betydelsen av efterkrigsberättelser, men de har inte uppmärksammat berättelser om krigsvåld, eller analyserat berättelserna om krigsvåld som en produkt av mellanmänsklig interaktion. Denna artikel försöker fylla denna kunskapslucka genom att analysera berättelser av överlevande efter kriget i nordvästra Bosnien under 1990-talet. Syftet är att analysera hur överlevare beskriver våldet under kriget samt vilka diskursiva mönster som medverkar i konstruktionen av kategorin ”krigsvåld.” Konstruktionen av begreppet ”krigsvåld” synliggörs i det empiriska materialet när intervjupersonerna berättar om (1) en ny social ordning i samhället, (2) människolidande, (3) sexuellt våld och (4) människoslakt. Alla intervjuade definierar krigsvåldet som moraliskt förkastligt. Våldsutövningen under kriget framställs som organiserad och ritualiserad och detta skapar en bild av att våldsutövningen blev en norm i samhället, snarare än ett undantag. Berättelser om våldsamma situationer, våldsverkare och våldsdrabbade existerar inte enbart som en tankekonstruktion. Berättelserna lever sitt eget liv efter kriget och har därmed verkliga konsekvenser för individer och samhället. (Less)
Abstract
Previous research on violence during the war in Bosnia and Herzegovina presents a one-sided picture of the phenomenon ”war violence.” Researchers have emphasized the importance of narratives but they have not focused on stories about war violence, nor have they analyzed the stories of war violence being a product of interpersonal interaction. This article tries to fill this knowledge gap by analyzing the narratives told by survivors of the war in northwestern Bosnia in the 1990s. The aim is to analyze how the survivors describe violence during the war, and also to analyze those discursive patterns that contribute in constructing the category ”war violence.” The construction of the category ”war violence” is made visible in the empirical... (More)
Previous research on violence during the war in Bosnia and Herzegovina presents a one-sided picture of the phenomenon ”war violence.” Researchers have emphasized the importance of narratives but they have not focused on stories about war violence, nor have they analyzed the stories of war violence being a product of interpersonal interaction. This article tries to fill this knowledge gap by analyzing the narratives told by survivors of the war in northwestern Bosnia in the 1990s. The aim is to analyze how the survivors describe violence during the war, and also to analyze those discursive patterns that contribute in constructing the category ”war violence.” The construction of the category ”war violence” is made visible in the empirical material when the interviewees talk about (1) a new social order in the society, (2) human suffering, (3) sexual violence, and (4) human slaughter. All interviewees define war violence as morally reprehensible. In narratives on the phenomena ”war violence” a picture emerges which shows a disruption of the social order existing in the pre-war society. The violence practiced during the war is portrayed as organized and ritualized and this creates a picture that the violence practice became a norm in the society, rather than the exception. Narratives retelling violent situations, perpetrators of violence and subjected to violence do not only exist as a mental construction. The stories live their lives after the war, and thus have real consequences for individuals and society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Definitions of violence in stories of survivors from the Bosnian war
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
krig, våldsverkare, våldsdrabbad, Bosnien, berättelse, våld, Bosnia, narrative, perpetrator of violence, subjected to violence, violence, war
in
Sociologisk Forskning
volume
52
issue
4
pages
341 - 361
publisher
Sveriges Sociologförbund
external identifiers
 • scopus:84962732968
ISSN
2002-066X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e8e6ca3f-e256-4491-8cb8-eed661f97137 (old id 8229126)
alternative location
http://www.sociologiskforskning.se/
date added to LUP
2015-12-09 11:36:39
date last changed
2018-05-29 12:10:55
@article{e8e6ca3f-e256-4491-8cb8-eed661f97137,
 abstract   = {Previous research on violence during the war in Bosnia and Herzegovina presents a one-sided picture of the phenomenon ”war violence.” Researchers have emphasized the importance of narratives but they have not focused on stories about war violence, nor have they analyzed the stories of war violence being a product of interpersonal interaction. This article tries to fill this knowledge gap by analyzing the narratives told by survivors of the war in northwestern Bosnia in the 1990s. The aim is to analyze how the survivors describe violence during the war, and also to analyze those discursive patterns that contribute in constructing the category ”war violence.” The construction of the category ”war violence” is made visible in the empirical material when the interviewees talk about (1) a new social order in the society, (2) human suffering, (3) sexual violence, and (4) human slaughter. All interviewees define war violence as morally reprehensible. In narratives on the phenomena ”war violence” a picture emerges which shows a disruption of the social order existing in the pre-war society. The violence practiced during the war is portrayed as organized and ritualized and this creates a picture that the violence practice became a norm in the society, rather than the exception. Narratives retelling violent situations, perpetrators of violence and subjected to violence do not only exist as a mental construction. The stories live their lives after the war, and thus have real consequences for individuals and society.},
 author    = {Basic, Goran},
 issn     = {2002-066X},
 keyword   = {krig,våldsverkare,våldsdrabbad,Bosnien,berättelse,våld,Bosnia,narrative,perpetrator of violence,subjected to violence,violence,war},
 language   = {swe},
 number    = {4},
 pages    = {341--361},
 publisher  = {Sveriges Sociologförbund},
 series    = {Sociologisk Forskning},
 title    = {Definitioner av våld i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien},
 volume    = {52},
 year     = {2015},
}