Advanced

Fukt : byggnadstekniska fuktproblem

Adamson, Bo ; Ahlgren, Lennart ; Bergström, Sven G. and Nevander, Lars-Erik (1970) In Programskrift 12.
Abstract (Swedish)
Föreliggande program utredning om erforderlig fuktforskning ur byggnadsteknisk synvinkel har utförts i samarbete mellan tre institutioner vid Tekniska Högskolan i Lund, nämligen byggnadskonstruktionslära (professor B. Adamson), byggnadsmateriallära (professor S. G. Bergström) och byggnadsteknik l (professor L. E. Nevander). Som utredningsman och sekreterare har civilingenjör L. Ahlgren, byggnadsmaterialIära, fungerat. Utredningen har finansierats genom anslag från Statens råd för byggnadsforskning. l utredningen behandlas fuktproblemen i analogi med hållfasthetstekniska problem. Huvudmomenten i programskriften blir därför: fuktkällor, fuktmekanik, tillåtna fukttillstånd och dimensionering. Vidare behandlas metoder för mätning av fukt samt... (More)
Föreliggande program utredning om erforderlig fuktforskning ur byggnadsteknisk synvinkel har utförts i samarbete mellan tre institutioner vid Tekniska Högskolan i Lund, nämligen byggnadskonstruktionslära (professor B. Adamson), byggnadsmateriallära (professor S. G. Bergström) och byggnadsteknik l (professor L. E. Nevander). Som utredningsman och sekreterare har civilingenjör L. Ahlgren, byggnadsmaterialIära, fungerat. Utredningen har finansierats genom anslag från Statens råd för byggnadsforskning. l utredningen behandlas fuktproblemen i analogi med hållfasthetstekniska problem. Huvudmomenten i programskriften blir därför: fuktkällor, fuktmekanik, tillåtna fukttillstånd och dimensionering. Vidare behandlas metoder för mätning av fukt samt kortfattat några välkända, tillämpade fuktproblem. Programskriften innehåller till sist en förteckning över forskningsuppgifter och beräknade kostnader för de projekt som ansetts vara så angelägna att de bör igångsättas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Programskrift
volume
12
pages
132 pages
publisher
Statens råd för byggnadsforskning
ISSN
0562-8709
language
Swedish
LU publication?
no
additional info
BFR sammanfattning i PDF: http://www.lth.se/fileadmin/byggnadsmaterial/BFR-publ/BFR_1970-T9_summary.pdf
id
3455d906-4b93-460b-b0da-a6dfd0ec1ab9 (old id 8309650)
alternative location
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/kontakt/helena-klein/projektet-arvet-efter-bfr/bfr-skannade-skrifter/
date added to LUP
2016-04-01 15:55:06
date last changed
2018-11-21 20:37:22
@book{3455d906-4b93-460b-b0da-a6dfd0ec1ab9,
 abstract   = {Föreliggande program utredning om erforderlig fuktforskning ur byggnadsteknisk synvinkel har utförts i samarbete mellan tre institutioner vid Tekniska Högskolan i Lund, nämligen byggnadskonstruktionslära (professor B. Adamson), byggnadsmateriallära (professor S. G. Bergström) och byggnadsteknik l (professor L. E. Nevander). Som utredningsman och sekreterare har civilingenjör L. Ahlgren, byggnadsmaterialIära, fungerat. Utredningen har finansierats genom anslag från Statens råd för byggnadsforskning. l utredningen behandlas fuktproblemen i analogi med hållfasthetstekniska problem. Huvudmomenten i programskriften blir därför: fuktkällor, fuktmekanik, tillåtna fukttillstånd och dimensionering. Vidare behandlas metoder för mätning av fukt samt kortfattat några välkända, tillämpade fuktproblem. Programskriften innehåller till sist en förteckning över forskningsuppgifter och beräknade kostnader för de projekt som ansetts vara så angelägna att de bör igångsättas.},
 author    = {Adamson, Bo and Ahlgren, Lennart and Bergström, Sven G. and Nevander, Lars-Erik},
 issn     = {0562-8709},
 language   = {swe},
 publisher  = {Statens råd för byggnadsforskning},
 series    = {Programskrift},
 title    = {Fukt : byggnadstekniska fuktproblem},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4512281/8309651},
 volume    = {12},
 year     = {1970},
}