Advanced

Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning, 2014

Schad, Elinor LU ; Nipe, Erik and Persson, Roger LU (2015)
Abstract (Swedish)
Psykologyrket kan ta sig många olika former och uttryck. Därför är de arbetsmiljöer och vardagssituationer yrkesverksamma psykologer möter högst varierande. En del psykologer är verksamma inom offentlig sektor, andra inom privat sektor. En del psykologer arbetar

med utvecklingsfrågor och barn och ungdomar, andra med rehabiliteringsfrågor och äldre människor. Resurser, problem och målgrupper kan variera stort och därmed också de villkor och förutsättningar enskilda psykologer har för att utöva sin profession.



Det har sedan en tid tillbaka pågått en diskussion bland Sveriges Psykologförbunds (SPF)medlemmar, vilken handlat om medlemmarnas arbetsmiljöförhållanden. Det har i detta sammanhang bland annat framkommit... (More)
Psykologyrket kan ta sig många olika former och uttryck. Därför är de arbetsmiljöer och vardagssituationer yrkesverksamma psykologer möter högst varierande. En del psykologer är verksamma inom offentlig sektor, andra inom privat sektor. En del psykologer arbetar

med utvecklingsfrågor och barn och ungdomar, andra med rehabiliteringsfrågor och äldre människor. Resurser, problem och målgrupper kan variera stort och därmed också de villkor och förutsättningar enskilda psykologer har för att utöva sin profession.



Det har sedan en tid tillbaka pågått en diskussion bland Sveriges Psykologförbunds (SPF)medlemmar, vilken handlat om medlemmarnas arbetsmiljöförhållanden. Det har i detta sammanhang bland annat framkommit att det saknas kunskap kring arbetsmiljöförhållanden,

vilket upplevs försvåra ett fördjupat och kvalificerat åsiktsutbyte. I förlängningen av denna diskussion har det formulerats en önskan från ledningen och medlemmar i SPF att försöka ta ett relativt brett grepp om situationen och försöka finna vägar till att belysa medlemmarnas

arbetsmiljösituation.



Föreliggande rapport kan ses som ett svar på denna önskan och rapporten redovisar resultaten från en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma medlemmar av psykologförbundet, vilken genomfördes hösten 2014. Syftet med enkätundersökningen var att skapa ett diskussionsunderlag

genom att samla in och dokumentera efterfrågad information om psykologers arbetsförhållanden och villkor i arbetet.



De resultat som presenteras baseras på svar från 3240 yrkesaktiva medlemmar i Sveriges Psykologförbund. Av de drygt 11 000 medlemmarna i förbundet är 10 % pensionärer och 17 % studenter. Dessa inkluderas emellertid inte i rapporteringen av undersökningen. Resultaten presenteras i fem avsnitt: anställning och utbildning, fysisk arbetsmiljö, arbetssituation, social interaktion och självskattad hälsa, sömn samt gränsen mellan arbete och fritid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
social interaktion och självskattad hälsa, arbetssituation, anställning och utbildning, fysisk arbetsmiljö, gränsen mellan arbete och fritid, sömn
pages
44 pages
publisher
Sveriges psykologförbund
language
Swedish
LU publication?
yes
id
6251f856-fba4-48c4-905d-a6f4c91d953c (old id 8519767)
alternative location
http://www.psykologforbundet.se/globalassets/lonoavtal/arbetsmiljoundersokning-2014.pdf
date added to LUP
2016-01-13 14:36:29
date last changed
2018-06-01 13:24:28
@techreport{6251f856-fba4-48c4-905d-a6f4c91d953c,
 abstract   = {Psykologyrket kan ta sig många olika former och uttryck. Därför är de arbetsmiljöer och vardagssituationer yrkesverksamma psykologer möter högst varierande. En del psykologer är verksamma inom offentlig sektor, andra inom privat sektor. En del psykologer arbetar<br/><br>
med utvecklingsfrågor och barn och ungdomar, andra med rehabiliteringsfrågor och äldre människor. Resurser, problem och målgrupper kan variera stort och därmed också de villkor och förutsättningar enskilda psykologer har för att utöva sin profession.<br/><br>
<br/><br>
Det har sedan en tid tillbaka pågått en diskussion bland Sveriges Psykologförbunds (SPF)medlemmar, vilken handlat om medlemmarnas arbetsmiljöförhållanden. Det har i detta sammanhang bland annat framkommit att det saknas kunskap kring arbetsmiljöförhållanden,<br/><br>
vilket upplevs försvåra ett fördjupat och kvalificerat åsiktsutbyte. I förlängningen av denna diskussion har det formulerats en önskan från ledningen och medlemmar i SPF att försöka ta ett relativt brett grepp om situationen och försöka finna vägar till att belysa medlemmarnas<br/><br>
arbetsmiljösituation.<br/><br>
<br/><br>
Föreliggande rapport kan ses som ett svar på denna önskan och rapporten redovisar resultaten från en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma medlemmar av psykologförbundet, vilken genomfördes hösten 2014. Syftet med enkätundersökningen var att skapa ett diskussionsunderlag<br/><br>
genom att samla in och dokumentera efterfrågad information om psykologers arbetsförhållanden och villkor i arbetet.<br/><br>
<br/><br>
De resultat som presenteras baseras på svar från 3240 yrkesaktiva medlemmar i Sveriges Psykologförbund. Av de drygt 11 000 medlemmarna i förbundet är 10 % pensionärer och 17 % studenter. Dessa inkluderas emellertid inte i rapporteringen av undersökningen. Resultaten presenteras i fem avsnitt: anställning och utbildning, fysisk arbetsmiljö, arbetssituation, social interaktion och självskattad hälsa, sömn samt gränsen mellan arbete och fritid.},
 author    = {Schad, Elinor and Nipe, Erik and Persson, Roger},
 institution = {Sveriges psykologförbund},
 keyword   = {social interaktion och självskattad hälsa,arbetssituation,anställning och utbildning,fysisk arbetsmiljö,gränsen mellan arbete och fritid,sömn},
 language   = {swe},
 pages    = {44},
 title    = {Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning, 2014},
 year     = {2015},
}