Advanced

Utmaningar i välfärdens stuprör : Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet

Nilsson, Annika; Westrup, Ulrika LU ; Espersson, Malin LU ; Gyllander Torkildsen, Lisbeth and Olsson, Andreas (2017)
Abstract (Swedish)
Att lära sig svenska är ett av de viktigaste målen för asylsökande ungdomar med begränsade läs- och skrivkunskaper. En effektiv språkutveckling är en förutsättning för en god integration i det svenska samhället. För att kunna stödja dessa ungdomars arbete med att utveckla sina egna resurser, krävs bland annat att lärare, coacher, handläggare, socialsekreterare och andra professioner som arbetar nära ungdomarna, arbetar tillsammans utifrån ett resursperspektiv. Genom ett sådant gemensamt arbetssätt kan de underlätta för ungdomarna att erövra handlingskapacitet och förändra sina livsvillkor. Ett sådant arbetssätt ställer nya krav på samverkan mellan kommunala förvaltningar och olika professioner, liksom på... (More)
Att lära sig svenska är ett av de viktigaste målen för asylsökande ungdomar med begränsade läs- och skrivkunskaper. En effektiv språkutveckling är en förutsättning för en god integration i det svenska samhället. För att kunna stödja dessa ungdomars arbete med att utveckla sina egna resurser, krävs bland annat att lärare, coacher, handläggare, socialsekreterare och andra professioner som arbetar nära ungdomarna, arbetar tillsammans utifrån ett resursperspektiv. Genom ett sådant gemensamt arbetssätt kan de underlätta för ungdomarna att erövra handlingskapacitet och förändra sina livsvillkor. Ett sådant arbetssätt ställer nya krav på samverkan mellan kommunala förvaltningar och olika professioner, liksom på samverkan mellan praktik och forskning.

I projektet Integration Unga Analfabeter arbetar forskare tillsammans med praktiker inom skola, socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltning i Helsingborgs stad, med att åstadkomma en sådan samverkan. I projektet tar vi fasta på kompletterande teoretiska perspektiv för att ställa ungdomarna och deras resurser i centrum. Vi prövar också metoder för att få professioner att samverka och bedriva utveckling på nya sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Integration, asylsökande, Helsingborg, ensamkommande barn och unga
pages
68 pages
publisher
Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
ISBN
978-91-639-4378-2
978-91-639-4377-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
872dc3c6-bb21-4379-911a-6f5f117acea3
date added to LUP
2017-11-09 15:50:54
date last changed
2018-11-21 21:35:58
@techreport{872dc3c6-bb21-4379-911a-6f5f117acea3,
 abstract   = {Att lära sig svenska är ett av de viktigaste målen för asylsökande ungdomar med begränsade läs- och skrivkunskaper. En effektiv språkutveckling är en förutsättning för en god integration i det svenska samhället. För att kunna stödja dessa ungdomars arbete med att utveckla sina egna resurser, krävs bland annat att lärare, coacher, handläggare, socialsekreterare och andra professioner som arbetar nära ungdomarna, arbetar tillsammans utifrån ett resursperspektiv. Genom ett sådant gemensamt arbetssätt kan de underlätta för ungdomarna att erövra handlingskapacitet och förändra sina livsvillkor. Ett sådant arbetssätt ställer nya krav på samverkan mellan kommunala förvaltningar och olika professioner, liksom på samverkan mellan praktik och forskning.<br/><br/>I projektet Integration Unga Analfabeter arbetar forskare tillsammans med praktiker inom skola, socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltning i Helsingborgs stad, med att åstadkomma en sådan samverkan. I projektet tar vi fasta på kompletterande teoretiska perspektiv för att ställa ungdomarna och deras resurser i centrum. Vi prövar också metoder för att få professioner att samverka och bedriva utveckling på nya sätt.},
 author    = {Nilsson, Annika and Westrup, Ulrika and Espersson, Malin and Gyllander Torkildsen, Lisbeth and Olsson, Andreas },
 institution = {Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet},
 isbn     = {978-91-639-4378-2},
 keyword   = {Integration,asylsökande,Helsingborg,ensamkommande barn och unga},
 language   = {swe},
 month    = {11},
 pages    = {68},
 title    = {Utmaningar i välfärdens stuprör : Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet },
 year     = {2017},
}