Advanced

Miljöstraffrätt - ett sätt att genomdriva miljölagstiftningens mål? En komparativ studie av kriminaliseringsprinciper och lagstiftningsteknik i England, Danmark, Finland och Sverige

Jönsson, Sverker LU (2010)
Abstract (Swedish)
Miljöstraffrätten är kombinationen av miljörätt och straffrätt. Den är också kombinationen av miljöpolitik och kriminalpolitik. Straffrätten är ett mycket gammalt rättsområde, vars grundläggande principer åtminstone är 200 år gamla. Miljörätten ett rättsområde som till större delen är ett resultat av det moderna industrialiserade samhällets extrema komplexitet. Miljörätten kan med fog sägas vara en återspegling av vad det moderna samhället inneburit i form av stora risker för grundläggande förutsättningar för liv på jorden. Miljörätten är emellertid också en återspegling av samhällets försök att komma tillrätta med dessa risker. Metoden har varit en extrem inflation i lagstiftning på alla nivåer (Internationella konventioner, EU-rätt,... (More)
Miljöstraffrätten är kombinationen av miljörätt och straffrätt. Den är också kombinationen av miljöpolitik och kriminalpolitik. Straffrätten är ett mycket gammalt rättsområde, vars grundläggande principer åtminstone är 200 år gamla. Miljörätten ett rättsområde som till större delen är ett resultat av det moderna industrialiserade samhällets extrema komplexitet. Miljörätten kan med fog sägas vara en återspegling av vad det moderna samhället inneburit i form av stora risker för grundläggande förutsättningar för liv på jorden. Miljörätten är emellertid också en återspegling av samhällets försök att komma tillrätta med dessa risker. Metoden har varit en extrem inflation i lagstiftning på alla nivåer (Internationella konventioner, EU-rätt, nationell lag, förordningar, myndighetsföreskrifter, rekommendationer).

Miljöstraffrätten präglas av att den utvecklats ur miljörätten. Brottsbeskrivningarna (straffbuden) är skissartade, ofullständiga och svårtillämpade. För att förstå vad lagstiftaren egentligen avsett att kriminalisera krävs antingen ingående studier och insikter i tekniska förhållanden eller noggranna studier av blanketter, formulär och instruktioner.Det finns anledning att rikta viss kritik mot den rådande rättsliga konstruktionen av miljöstraffrätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
enforcement, komparativ rätt, comparative law, England, Denmark, Finland, Sweden, hyperlexia, principles of criminalization, environmental crime, environmental law, straffrätt, miljörätt
pages
126 pages
publisher
Naturvårdsverket / Juridiska institutionen Lunds universitet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ddd843ef-01d8-4437-8662-bd3fc8c63309 (old id 8841506)
date added to LUP
2016-03-18 07:36:56
date last changed
2016-04-16 08:02:40
@techreport{ddd843ef-01d8-4437-8662-bd3fc8c63309,
 abstract   = {Miljöstraffrätten är kombinationen av miljörätt och straffrätt. Den är också kombinationen av miljöpolitik och kriminalpolitik. Straffrätten är ett mycket gammalt rättsområde, vars grundläggande principer åtminstone är 200 år gamla. Miljörätten ett rättsområde som till större delen är ett resultat av det moderna industrialiserade samhällets extrema komplexitet. Miljörätten kan med fog sägas vara en återspegling av vad det moderna samhället inneburit i form av stora risker för grundläggande förutsättningar för liv på jorden. Miljörätten är emellertid också en återspegling av samhällets försök att komma tillrätta med dessa risker. Metoden har varit en extrem inflation i lagstiftning på alla nivåer (Internationella konventioner, EU-rätt, nationell lag, förordningar, myndighetsföreskrifter, rekommendationer).<br/><br>
Miljöstraffrätten präglas av att den utvecklats ur miljörätten. Brottsbeskrivningarna (straffbuden) är skissartade, ofullständiga och svårtillämpade. För att förstå vad lagstiftaren egentligen avsett att kriminalisera krävs antingen ingående studier och insikter i tekniska förhållanden eller noggranna studier av blanketter, formulär och instruktioner.Det finns anledning att rikta viss kritik mot den rådande rättsliga konstruktionen av miljöstraffrätten.},
 author    = {Jönsson, Sverker},
 institution = {Naturvårdsverket / Juridiska institutionen Lunds universitet},
 keyword   = {enforcement,komparativ rätt,comparative law,England,Denmark,Finland,Sweden,hyperlexia,principles of criminalization,environmental crime,environmental law,straffrätt,miljörätt},
 language   = {swe},
 pages    = {126},
 title    = {Miljöstraffrätt - ett sätt att genomdriva miljölagstiftningens mål? En komparativ studie av kriminaliseringsprinciper och lagstiftningsteknik i England, Danmark, Finland och Sverige},
 year     = {2010},
}