Advanced

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE : Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

Westling, Sofie LU ; Liljedahl, Sophie LU ; Holmqvist Larsson, Mattias ; Parnén, Hannah ; Zetterqvist, Maria and Ershammar, David (2015)
Abstract
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende är framarbetade inom ramen för Nationella självskadeprojektet som på uppdrag av regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) utvecklat och samordnat kunskap kring självskade- beteende generellt och psykiatrins insatser specifikt. Dokumentet är antaget av projektets styrgrupp, representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer samt SKL:s nationella nätverk för ledning och styrning.
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin och baseras på aktuell forskning. I de fall då tillräcklig forskning saknas och konsensus funnits i program- gruppen, baseras rekommendationerna på klinisk... (More)
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende är framarbetade inom ramen för Nationella självskadeprojektet som på uppdrag av regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) utvecklat och samordnat kunskap kring självskade- beteende generellt och psykiatrins insatser specifikt. Dokumentet är antaget av projektets styrgrupp, representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer samt SKL:s nationella nätverk för ledning och styrning.
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin och baseras på aktuell forskning. I de fall då tillräcklig forskning saknas och konsensus funnits i program- gruppen, baseras rekommendationerna på klinisk erfarenhet och erfarenheter från personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Dokumentet uppdateras regelbundet och kompletteras med nyare rön samt redigeras med tanke på att öka användbarheten.
Behovet av att arbeta utifrån en gemensam kunskapsbas är stort. Dokumentet ska bidra till en likvärdig vård över landet. Rekommendationerna utgör stommen
för den vård som psykiatrin bör erbjuda personer med självskadebeteende.
De implementeras lokalt och kompletteras med regionala planer/riktlinjer som specificerar hur rekommendationerna ska uppfyllas i den kliniska vardagen.
Detta dokument har genomgående fokus på individen med självskade- beteende och tydliggör behov av rätt bemötande, riktad behandling, samordning och kontinuitet. Stommen utgörs av sju rekommendationer som till stor del utgår från NICE Quality Standards for Self harm (NICE, 2013) som sedan har kompletterats och anpassats till svenska förhållanden. Dokumentet syftar till:
• Att vara ett beslutsstöd för ledningen inom den specialiserade psykiatrin
vid utvecklingsinsatser för bättre vård.
• Att verka för en likvärdighet i landet vad gäller vårdutbud och kvalitet.
• Att stödja medarbetare inom psykiatrin i det dagliga arbetet.
• Att stödja individer som söker vård genom att ge kunskap om vad som
kan efterfrågas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Recommendations for working with self-harm behaviour : National quality document for psychiatry
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
self-harm, psychiatry, recommendations for treatment
pages
60 pages
publisher
Nationella Självskadeprojektet
ISBN
978-91-981929-8-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8907e526-9dff-4b51-be18-267013fcd424
date added to LUP
2016-05-18 18:30:28
date last changed
2018-11-21 21:23:49
@techreport{8907e526-9dff-4b51-be18-267013fcd424,
 abstract   = {Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende är framarbetade inom ramen för Nationella självskadeprojektet som på uppdrag av regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) utvecklat och samordnat kunskap kring självskade- beteende generellt och psykiatrins insatser specifikt. Dokumentet är antaget av projektets styrgrupp, representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer samt SKL:s nationella nätverk för ledning och styrning.<br/>Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin och baseras på aktuell forskning. I de fall då tillräcklig forskning saknas och konsensus funnits i program- gruppen, baseras rekommendationerna på klinisk erfarenhet och erfarenheter från personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Dokumentet uppdateras regelbundet och kompletteras med nyare rön samt redigeras med tanke på att öka användbarheten.<br/>Behovet av att arbeta utifrån en gemensam kunskapsbas är stort. Dokumentet ska bidra till en likvärdig vård över landet. Rekommendationerna utgör stommen<br/>för den vård som psykiatrin bör erbjuda personer med självskadebeteende.<br/>De implementeras lokalt och kompletteras med regionala planer/riktlinjer som specificerar hur rekommendationerna ska uppfyllas i den kliniska vardagen.<br/>Detta dokument har genomgående fokus på individen med självskade- beteende och tydliggör behov av rätt bemötande, riktad behandling, samordning och kontinuitet. Stommen utgörs av sju rekommendationer som till stor del utgår från NICE Quality Standards for Self harm (NICE, 2013) som sedan har kompletterats och anpassats till svenska förhållanden. Dokumentet syftar till:<br/>• Att vara ett beslutsstöd för ledningen inom den specialiserade psykiatrin<br/>vid utvecklingsinsatser för bättre vård.<br/>• Att verka för en likvärdighet i landet vad gäller vårdutbud och kvalitet.<br/>• Att stödja medarbetare inom psykiatrin i det dagliga arbetet.<br/>• Att stödja individer som söker vård genom att ge kunskap om vad som<br/>kan efterfrågas.},
 author    = {Westling, Sofie and Liljedahl, Sophie and Holmqvist Larsson, Mattias and Parnén, Hannah and Zetterqvist, Maria and Ershammar, David},
 institution = { Nationella Självskadeprojektet },
 isbn     = {978-91-981929-8-8},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 title    = {REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE : Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/7705732/Rekommendationer_20Sj_c3_a4lvskadebeteende_20rev_202016.pdf},
 year     = {2015},
}