Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitala verktyg som pedagogiska hjälpmedel i föreläsningsrummet

Svingstedt, Anette LU and Westrup, Ulrika LU (2018)
Abstract (Swedish)
Som ett led i vår egen fortbildning inom blended learning (blandade lärmiljöer), har vi valt att utveckla nya digitala verktyg inom en kurs som heter ”Introduktions- kurs i service management” (15 högskolepoäng, cirka 300 studenter). Målet med att införa nya digitala verktygen är att underlätta för studenterna att skapa förståelse för kurslitteraturen (teorier, begrepp och modeller) på kursens första del ”Tjänsteperspektivet”. Med hjälp av korta videofilmer, som visar på praktiska exempel på servicesituationer, ges studenterna möjlighet att förstå och förklara vad som händer med hjälp av kurslitteraturen. För att aktivera studenterna under föreläsningarna har vi även tagit hjälp av digitala verktyg som clickers. Med hjälp av clickers får... (More)
Som ett led i vår egen fortbildning inom blended learning (blandade lärmiljöer), har vi valt att utveckla nya digitala verktyg inom en kurs som heter ”Introduktions- kurs i service management” (15 högskolepoäng, cirka 300 studenter). Målet med att införa nya digitala verktygen är att underlätta för studenterna att skapa förståelse för kurslitteraturen (teorier, begrepp och modeller) på kursens första del ”Tjänsteperspektivet”. Med hjälp av korta videofilmer, som visar på praktiska exempel på servicesituationer, ges studenterna möjlighet att förstå och förklara vad som händer med hjälp av kurslitteraturen. För att aktivera studenterna under föreläsningarna har vi även tagit hjälp av digitala verktyg som clickers. Med hjälp av clickers får studenterna löpande återkoppling på sin kunskap, samtidigt som vi som lärare får möjlighet att testa vad de lärt sig. Vi vill också framhålla att de digitala verktyg vi valt inte bara gett stöd till studenterna, utan även utvecklat vårt eget förhållande till litteraturen. De har ”tvingat” oss att bli ännu tydligare med vad som är centrala teoretiska begrepp och modeller i litteraturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Higher Education
pages
15 pages
ISBN
978-91-982330-8-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8dd888d1-d4ca-472d-800d-203d174fc3cd
alternative location
https://www.ism.lu.se/sites/ism.lu.se/files/digitala-verktyg-som-pedagogiska-hjalpmedel_webb.pdf
date added to LUP
2018-06-18 14:44:28
date last changed
2018-11-21 21:40:25
@techreport{8dd888d1-d4ca-472d-800d-203d174fc3cd,
 abstract   = {Som ett led i vår egen fortbildning inom blended learning (blandade lärmiljöer), har vi valt att utveckla nya digitala verktyg inom en kurs som heter ”Introduktions- kurs i service management” (15 högskolepoäng, cirka 300 studenter). Målet med att införa nya digitala verktygen är att underlätta för studenterna att skapa förståelse för kurslitteraturen (teorier, begrepp och modeller) på kursens första del ”Tjänsteperspektivet”. Med hjälp av korta videofilmer, som visar på praktiska exempel på servicesituationer, ges studenterna möjlighet att förstå och förklara vad som händer med hjälp av kurslitteraturen. För att aktivera studenterna under föreläsningarna har vi även tagit hjälp av digitala verktyg som clickers. Med hjälp av clickers får studenterna löpande återkoppling på sin kunskap, samtidigt som vi som lärare får möjlighet att testa vad de lärt sig. Vi vill också framhålla att de digitala verktyg vi valt inte bara gett stöd till studenterna, utan även utvecklat vårt eget förhållande till litteraturen. De har ”tvingat” oss att bli ännu tydligare med vad som är centrala teoretiska begrepp och modeller i litteraturen.},
 author    = {Svingstedt, Anette and Westrup, Ulrika},
 isbn     = {978-91-982330-8-7},
 language   = {swe},
 title    = {Digitala verktyg som pedagogiska hjälpmedel i föreläsningsrummet},
 url     = {https://www.ism.lu.se/sites/ism.lu.se/files/digitala-verktyg-som-pedagogiska-hjalpmedel_webb.pdf},
 year     = {2018},
}