Advanced

Organisation

Alvehus, Johan LU and Jensen, Tommy (2015)
Abstract (Swedish)
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som genomgående tema. Boken har tre övergripande syften:

1. Att presentera organisationsteorins fundament: Centrala teorier introduceras med tydlig samtidsrelevans och koppling till erfarenheten av att arbeta i organisationer.
2. Att problematisera organisationsteorins gränsdragningar: Betydelsen av ett utvidgat synsätt på organisatoriska sammanhang och organisationers ansvar förs fram.
3. Att vaccinera... (More)
Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som genomgående tema. Boken har tre övergripande syften:

1. Att presentera organisationsteorins fundament: Centrala teorier introduceras med tydlig samtidsrelevans och koppling till erfarenheten av att arbeta i organisationer.
2. Att problematisera organisationsteorins gränsdragningar: Betydelsen av ett utvidgat synsätt på organisatoriska sammanhang och organisationers ansvar förs fram.
3. Att vaccinera läsaren mot popmanagement: Ger läsaren möjlighet att på goda grunder säga emot de halvtomma påståenden som ofta torgförs kring hur organisationer bör fungera.

Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
edition
1
pages
392 pages
publisher
Studentlitteratur AB
ISBN
9789144086040
language
Swedish
LU publication?
yes
id
92a42fcf-297d-4121-b9d5-83c654917596
date added to LUP
2016-04-28 09:49:41
date last changed
2018-05-29 10:43:10
@book{92a42fcf-297d-4121-b9d5-83c654917596,
 abstract   = {Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre delar – Människan, Struktur och Styrning – med begreppet effektivitet som genomgående tema. Boken har tre övergripande syften:<br/><br/>1. Att presentera organisationsteorins fundament: Centrala teorier introduceras med tydlig samtidsrelevans och koppling till erfarenheten av att arbeta i organisationer.<br/>2. Att problematisera organisationsteorins gränsdragningar: Betydelsen av ett utvidgat synsätt på organisatoriska sammanhang och organisationers ansvar förs fram.<br/>3. Att vaccinera läsaren mot popmanagement: Ger läsaren möjlighet att på goda grunder säga emot de halvtomma påståenden som ofta torgförs kring hur organisationer bör fungera.<br/><br/>Organisation riktar sig till studenter på introducerande kurser i organisationsteori, ledning, styrning och management. Boken är lämplig för alla samhällsvetare som vill lära sig grunderna inom området.},
 author    = {Alvehus, Johan and Jensen, Tommy},
 isbn     = {9789144086040},
 language   = {swe},
 pages    = {392},
 publisher  = {Studentlitteratur AB},
 title    = {Organisation},
 year     = {2015},
}