Advanced

Den offentliga ekonomen : En svårbestämd multikonstnär

Hellström, Caroline LU (2016) In KEFU:s skriftserie 2016:5(56).
Abstract (Swedish)
Under de senaste tjugo åren har offentlig sektor blivit alltmer präglad av New Public Management (NPM). Såväl beskrivningar som konkretiseringar av NPM varierar men två drag återkommer som gemensam nämnare; dels att offentlig sektor har närmat sig den privata i sättet att styra och organisera verksamheten, dels att betoningen har skiftat från ansvar för processer till ansvar för resultat.
Med resultatorienteringen följer sökandet efter en optimal relation mellan verksamhet och resurser, en ekonomisk rationalitet som skildras i företagsekonomins språk och modeller. Därför är ekonomens roll i den offentliga sektorn självskriven. Eller borde vara... Hur ser rollen ut idag?
Rollen för ekonomen är inte en utan många. Inom offentlig... (More)
Under de senaste tjugo åren har offentlig sektor blivit alltmer präglad av New Public Management (NPM). Såväl beskrivningar som konkretiseringar av NPM varierar men två drag återkommer som gemensam nämnare; dels att offentlig sektor har närmat sig den privata i sättet att styra och organisera verksamheten, dels att betoningen har skiftat från ansvar för processer till ansvar för resultat.
Med resultatorienteringen följer sökandet efter en optimal relation mellan verksamhet och resurser, en ekonomisk rationalitet som skildras i företagsekonomins språk och modeller. Därför är ekonomens roll i den offentliga sektorn självskriven. Eller borde vara... Hur ser rollen ut idag?
Rollen för ekonomen är inte en utan många. Inom offentlig sektor finns uppskattningsvis sju tusen tjänster som kallas ekonom, drygt hälften i kommuner, landsting och regioner, resten i statliga myndigheter. Hur ser alla dessa ekonomer på sitt arbete, sitt ansvarsområde och möjligheten att påverka? I rapporten presenteras det omfattande material som samlats in genom 2014 års ekonomenkät i offentlig sektor.
Upplever ekonomen att organisationens måluppfyllelse mäts på ett korrekt sätt med de mått och kriterier som används? Och stämmer organisationens värderingar överens med hens egna? Vilka förväntningar har ekonomen på den egna rollen inför framtiden? För att visa skillnader och likheter bryts svaren på frågorna ned med hjälp av ett antal bakgrundvariabler – sektor, kön, erfarenhet och befattning. Dessutom görs jämförelser med tidigare studier.
Slutsatsen av studien är att ekonomen saknar en tydlig organisatorisk identitet vilket orsakar frustration. Rollen och funktionen är långt från självklar, den behöver definieras. En väg att gå är standardisering genom certifiering, en annan situationsanpassade kontrakt genom dialog. Rapporten ger ett bidrag till en pågående diskussion om tydliggörande av ekonomens roll i syfte att både ge större verksamhetsnytta för organisationen och högre tillfredsställelse åt den kvalificerade ekonomen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
KEFU:s skriftserie
volume
2016:5
issue
56
pages
94 pages
publisher
Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
ISSN
1102-8483
language
Swedish
LU publication?
yes
id
93d7798b-e700-487b-8da4-d9c8e5131d01
alternative location
http://www.kefu.se/media/kefu/skriftserien/2016-5-den-offentliga-ekonomen.pdf
date added to LUP
2016-12-06 12:53:38
date last changed
2018-11-21 21:27:57
@techreport{93d7798b-e700-487b-8da4-d9c8e5131d01,
 abstract   = {Under de senaste tjugo åren har offentlig sektor blivit alltmer präglad av New Public Management (NPM). Såväl beskrivningar som konkretiseringar av NPM varierar men två drag återkommer som gemensam nämnare; dels att offentlig sektor har närmat sig den privata i sättet att styra och organisera verksamheten, dels att betoningen har skiftat från ansvar för processer till ansvar för resultat.<br/>Med resultatorienteringen följer sökandet efter en optimal relation mellan verksamhet och resurser, en ekonomisk rationalitet som skildras i företagsekonomins språk och modeller. Därför är ekonomens roll i den offentliga sektorn självskriven. Eller borde vara... Hur ser rollen ut idag?<br/>Rollen för ekonomen är inte en utan många. Inom offentlig sektor finns uppskattningsvis sju tusen tjänster som kallas ekonom, drygt hälften i kommuner, landsting och regioner, resten i statliga myndigheter. Hur ser alla dessa ekonomer på sitt arbete, sitt ansvarsområde och möjligheten att påverka? I rapporten presenteras det omfattande material som samlats in genom 2014 års ekonomenkät i offentlig sektor.<br/>Upplever ekonomen att organisationens måluppfyllelse mäts på ett korrekt sätt med de mått och kriterier som används? Och stämmer organisationens värderingar överens med hens egna? Vilka förväntningar har ekonomen på den egna rollen inför framtiden? För att visa skillnader och likheter bryts svaren på frågorna ned med hjälp av ett antal bakgrundvariabler – sektor, kön, erfarenhet och befattning. Dessutom görs jämförelser med tidigare studier.<br/>Slutsatsen av studien är att ekonomen saknar en tydlig organisatorisk identitet vilket orsakar frustration. Rollen och funktionen är långt från självklar, den behöver definieras. En väg att gå är standardisering genom certifiering, en annan situationsanpassade kontrakt genom dialog. Rapporten ger ett bidrag till en pågående diskussion om tydliggörande av ekonomens roll i syfte att både ge större verksamhetsnytta för organisationen och högre tillfredsställelse åt den kvalificerade ekonomen.},
 author    = {Hellström, Caroline},
 institution = {Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning},
 issn     = {1102-8483},
 language   = {swe},
 month    = {09},
 number    = {56},
 series    = {KEFU:s skriftserie},
 title    = {Den offentliga ekonomen : En svårbestämd multikonstnär},
 url     = {http://www.kefu.se/media/kefu/skriftserien/2016-5-den-offentliga-ekonomen.pdf},
 volume    = {2016:5},
 year     = {2016},
}