Advanced

Vätskeresuscitering och nutrition vid svår akut pankreatit - ju mer desto bättre?

Eckerwall, Gunilla; Olin, Hanna; Andersson, Bodil LU and Andersson, Roland LU (2004) 9th Swedish Surgical Week - Kirurgveckan p.62-62
Abstract (Swedish)
Introduktion:

Svår akut pankreatit (SAP) är ännu behäftad med hög morbiditet och mortalitet. Initial vätskeresuscitering är av stort värde; nivån liksom nutritionsform och kaloritillförsel är oklar. Retrospektivt studerades korrelation vätsketillförsel och nutrition mot utfall vid SAP.Metod:

179 patienter med SAP, definierat som förekomst av pankreasnekros, CRP > 150, lång vårdtid eller mortalitet, vårdades vid kirurgiska kliniken, Lund 1994-2003. Medelåldern var 60 år. Förekomst av hypotoni (vid ankomst till sjukhus; (< 100 mmHg), hyperglykemi (> 10 mmol/l), behov av insulintillförsel (exkl tidigare känd insulinbehandling), vätsketillförsel dygn 1-3 och urinproduktion, samt när TPN initierats... (More)
Introduktion:

Svår akut pankreatit (SAP) är ännu behäftad med hög morbiditet och mortalitet. Initial vätskeresuscitering är av stort värde; nivån liksom nutritionsform och kaloritillförsel är oklar. Retrospektivt studerades korrelation vätsketillförsel och nutrition mot utfall vid SAP.Metod:

179 patienter med SAP, definierat som förekomst av pankreasnekros, CRP > 150, lång vårdtid eller mortalitet, vårdades vid kirurgiska kliniken, Lund 1994-2003. Medelåldern var 60 år. Förekomst av hypotoni (vid ankomst till sjukhus; (< 100 mmHg), hyperglykemi (> 10 mmol/l), behov av insulintillförsel (exkl tidigare känd insulinbehandling), vätsketillförsel dygn 1-3 och urinproduktion, samt när TPN initierats och när patienterna kunde uppnå full försörjning per os noterades. Dessa parametrar korrelerades till utfall (komplikationer, intensivvårdsbehov, organsvikt, mortalitet).Resultat:

Mortalitet var 9.5%. 69% av patienter med SAP utvecklade någon form av komplikation. De 9% som ankom med hypovolemi hade signifikant ökad risk för mortalitet (p=0.002). I medeltal gavs TPN 4.6 dgr efter inläggning och full peroral försörjning uppnåddes efter 12.9 dgr. 60% av patienterna hade hyperglykemi, av dessa fick 48% insulin. 77% av IVA-behandlade patienter hade hyperglykemi, 85% fick insulin under i medeltal 2.5 dgr. Monitorerad vätsketillförsel praktiserades, dygn 1 tillfördes i genomsnitt 3095 ml och dygnen 1-3 totalt 10010 ml, motsvarande urinproduktion var 1460 resp 5985 ml. IVA-vård resp organsvikt korrelerade med signifikant högre vätsketillförsel (p < 0.05).Konklusion:

Måttlig men monitorerad vätsketillförsel vid SAP jämte initial hypokalorisk tillförsel har praktiserats med en associerad total mortalitet på 9.5%. Ankomsthypotoni korrelerade till ökad dödlighet och behov av större vätsketillförsel till organsvikt och intensivvårdsbehov. Hyperglykemi och behov av insulintillförsel är frekvent förekommande och här föreligger en möjlig framtida behandlingspotential. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
host publication
Svensk Kirurgi
pages
62 - 62
conference name
9th Swedish Surgical Week - Kirurgveckan
conference location
Jönköping, Sweden
conference dates
2004-08-16 - 2004-08-20
language
Swedish
LU publication?
yes
id
943b550c-87f6-4572-8a9c-3c92b6cca5d9 (old id 1130846)
date added to LUP
2012-04-01 16:22:36
date last changed
2018-11-21 21:13:22
@inproceedings{943b550c-87f6-4572-8a9c-3c92b6cca5d9,
 abstract   = {Introduktion:<br/><br>
Svår akut pankreatit (SAP) är ännu behäftad med hög morbiditet och mortalitet. Initial vätskeresuscitering är av stort värde; nivån liksom nutritionsform och kaloritillförsel är oklar. Retrospektivt studerades korrelation vätsketillförsel och nutrition mot utfall vid SAP.<br/><br>
<br/><br>
Metod:<br/><br>
179 patienter med SAP, definierat som förekomst av pankreasnekros, CRP &gt; 150, lång vårdtid eller mortalitet, vårdades vid kirurgiska kliniken, Lund 1994-2003. Medelåldern var 60 år. Förekomst av hypotoni (vid ankomst till sjukhus; (&lt; 100 mmHg), hyperglykemi (&gt; 10 mmol/l), behov av insulintillförsel (exkl tidigare känd insulinbehandling), vätsketillförsel dygn 1-3 och urinproduktion, samt när TPN initierats och när patienterna kunde uppnå full försörjning per os noterades. Dessa parametrar korrelerades till utfall (komplikationer, intensivvårdsbehov, organsvikt, mortalitet).<br/><br>
<br/><br>
Resultat:<br/><br>
Mortalitet var 9.5%. 69% av patienter med SAP utvecklade någon form av komplikation. De 9% som ankom med hypovolemi hade signifikant ökad risk för mortalitet (p=0.002). I medeltal gavs TPN 4.6 dgr efter inläggning och full peroral försörjning uppnåddes efter 12.9 dgr. 60% av patienterna hade hyperglykemi, av dessa fick 48% insulin. 77% av IVA-behandlade patienter hade hyperglykemi, 85% fick insulin under i medeltal 2.5 dgr. Monitorerad vätsketillförsel praktiserades, dygn 1 tillfördes i genomsnitt 3095 ml och dygnen 1-3 totalt 10010 ml, motsvarande urinproduktion var 1460 resp 5985 ml. IVA-vård resp organsvikt korrelerade med signifikant högre vätsketillförsel (p &lt; 0.05).<br/><br>
<br/><br>
Konklusion:<br/><br>
Måttlig men monitorerad vätsketillförsel vid SAP jämte initial hypokalorisk tillförsel har praktiserats med en associerad total mortalitet på 9.5%. Ankomsthypotoni korrelerade till ökad dödlighet och behov av större vätsketillförsel till organsvikt och intensivvårdsbehov. Hyperglykemi och behov av insulintillförsel är frekvent förekommande och här föreligger en möjlig framtida behandlingspotential.},
 author    = {Eckerwall, Gunilla and Olin, Hanna and Andersson, Bodil and Andersson, Roland},
 language   = {swe},
 location   = {Jönköping, Sweden},
 pages    = {62--62},
 title    = {Vätskeresuscitering och nutrition vid svår akut pankreatit - ju mer desto bättre?},
 year     = {2004},
}