Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017

Linde, Stig LU ; Arvidson, Malin LU and Scaramuzzino, Roberto LU (2018) In Research Reports in Social Work
Abstract (Swedish)
Denna rapport innehåller resultat från en enkät som i november 2016 skickades
till organisationer med social och omsorgsinriktning inom det civila samhället.
Frågorna gällde hur dessa organisationer tar sig an frågor om uppföljning, kvalitetsmätning
och utvärdering, kort sagt: deras utvärderingspraktik. Utskicket till
drygt 1200 adressater gav 416 svar.
Sammanfattningsvis visar vår enkätstudie att utvärderingspraktiken som vi
beskriver i bred bemärkelse, från ”former av uppföljning av verksamheten inklusive
enkel statistik över antal möten, klienter, aktiviteter, till standardiserad
kvalitetskontroll och mer komplex effektutvärdering”, är vanligt förekommande
inom det civila samhällets socialt inriktade... (More)
Denna rapport innehåller resultat från en enkät som i november 2016 skickades
till organisationer med social och omsorgsinriktning inom det civila samhället.
Frågorna gällde hur dessa organisationer tar sig an frågor om uppföljning, kvalitetsmätning
och utvärdering, kort sagt: deras utvärderingspraktik. Utskicket till
drygt 1200 adressater gav 416 svar.
Sammanfattningsvis visar vår enkätstudie att utvärderingspraktiken som vi
beskriver i bred bemärkelse, från ”former av uppföljning av verksamheten inklusive
enkel statistik över antal möten, klienter, aktiviteter, till standardiserad
kvalitetskontroll och mer komplex effektutvärdering”, är vanligt förekommande
inom det civila samhällets socialt inriktade organisationer.
Utvärderingspraktiken anges till stor del ske på initiativ av organisationerna
själva och i lägre grad vara ålagd utifrån. Den beskrivs som integrerad i verksamheterna,
och relationsfrämjande, i synnerhet gentemot klienter och brukare samt
inriktad mot verksamhetsutveckling. Vanligtvis handhas detta arbete internt i
den egna organisationen, i vissa fall med stöd från en riksorganisation, och i låg
grad baserad på externa konsulter eller forskare. Organisationernas utvärderingspraktik
är baserad på dokumentation av aktiviteter och deltagare men fler
former för uppföljning och olika utvärderingsmodeller är i bruk.
Vår analys visar på samband mellan finansiering och utvärderingspraktik. En
självpåtagen redovisningspraktik har ett samband med den finansiering som
kommer från gåvogivare och medlemsavgifter. Den ålagda utvärderingspraktiken
kan relateras till utförd verksamhet enligt lagstiftning såsom SoL, LSS,
HSL, något som driver på utvärderingskrav. Liksom tidigare forskning visat är
det organisatoriska fält verksamheten befinner sig i en faktor som påverkar utvärderingspraktiken.
Förväntan från politiker och tjänstemän tycks driva på
benägenheten att utvärdera. Vi vet däremot inte om ålagda granskningskrav
enbart gäller att man ska utvärdera eller om de också inbegriper krav på särskilda
former för utvärdering.
Enkätsvaren lyfter även fram ett behov av utvärderingsmodeller för att fånga
värdena i idéburna organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Utvärdering, Civila samhället, Ideella organisationer, Idéburna organisationer med social inriktning, Uppföljning, Dokumentation, Evaluation, Civil Society
in
Research Reports in Social Work
issue
5
pages
61 pages
report number
2018
ISBN
978-91-7753-763-2
project
Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner
language
Swedish
LU publication?
yes
id
946331c5-b97a-4c07-a8cf-426f5a3e7805
date added to LUP
2018-06-14 21:28:52
date last changed
2019-01-17 12:25:56
@techreport{946331c5-b97a-4c07-a8cf-426f5a3e7805,
 abstract   = {{Denna rapport innehåller resultat från en enkät som i november 2016 skickades<br/>till organisationer med social och omsorgsinriktning inom det civila samhället.<br/>Frågorna gällde hur dessa organisationer tar sig an frågor om uppföljning, kvalitetsmätning<br/>och utvärdering, kort sagt: deras utvärderingspraktik. Utskicket till<br/>drygt 1200 adressater gav 416 svar.<br/>Sammanfattningsvis visar vår enkätstudie att utvärderingspraktiken som vi<br/>beskriver i bred bemärkelse, från ”former av uppföljning av verksamheten inklusive<br/>enkel statistik över antal möten, klienter, aktiviteter, till standardiserad<br/>kvalitetskontroll och mer komplex effektutvärdering”, är vanligt förekommande<br/>inom det civila samhällets socialt inriktade organisationer.<br/>Utvärderingspraktiken anges till stor del ske på initiativ av organisationerna<br/>själva och i lägre grad vara ålagd utifrån. Den beskrivs som integrerad i verksamheterna,<br/>och relationsfrämjande, i synnerhet gentemot klienter och brukare samt<br/>inriktad mot verksamhetsutveckling. Vanligtvis handhas detta arbete internt i<br/>den egna organisationen, i vissa fall med stöd från en riksorganisation, och i låg<br/>grad baserad på externa konsulter eller forskare. Organisationernas utvärderingspraktik<br/>är baserad på dokumentation av aktiviteter och deltagare men fler<br/>former för uppföljning och olika utvärderingsmodeller är i bruk.<br/>Vår analys visar på samband mellan finansiering och utvärderingspraktik. En<br/>självpåtagen redovisningspraktik har ett samband med den finansiering som<br/>kommer från gåvogivare och medlemsavgifter. Den ålagda utvärderingspraktiken<br/>kan relateras till utförd verksamhet enligt lagstiftning såsom SoL, LSS,<br/>HSL, något som driver på utvärderingskrav. Liksom tidigare forskning visat är<br/>det organisatoriska fält verksamheten befinner sig i en faktor som påverkar utvärderingspraktiken.<br/>Förväntan från politiker och tjänstemän tycks driva på<br/>benägenheten att utvärdera. Vi vet däremot inte om ålagda granskningskrav<br/>enbart gäller att man ska utvärdera eller om de också inbegriper krav på särskilda<br/>former för utvärdering.<br/>Enkätsvaren lyfter även fram ett behov av utvärderingsmodeller för att fånga<br/>värdena i idéburna organisationer.}},
 author    = {{Linde, Stig and Arvidson, Malin and Scaramuzzino, Roberto}},
 isbn     = {{978-91-7753-763-2}},
 keywords   = {{Utvärdering; Civila samhället; Ideella organisationer; Idéburna organisationer med social inriktning; Uppföljning; Dokumentation; Evaluation; Civil Society}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{06}},
 number    = {{2018}},
 series    = {{Research Reports in Social Work}},
 title    = {{Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/46292917/RRSW_2018_5_finale.pdf}},
 year     = {{2018}},
}