Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

Lidgard, Hans Henrik LU (1977) In Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund 18.
Abstract (Swedish)
Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. Wienkonventionen om Traktaträtten. Praktiska implikationer granskas med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler liksom hur dessa är kopplade till utvecklingen av konkurrensrätten i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Kan avtalet förväntas få en direkt effekt för enskilda och vad innebär detta i så fall samverkan mellan företag liksom begränsningar i möjligheterna för enskilda dominerande företag att agera på den europeiska marknaden. Föreligger det risk att gemenskapen, trots det ingångna avtalet, tillämpar sin interna konkurrensrätt extraterritoriellt på svenska förhållanden.... (More)
Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. Wienkonventionen om Traktaträtten. Praktiska implikationer granskas med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler liksom hur dessa är kopplade till utvecklingen av konkurrensrätten i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Kan avtalet förväntas få en direkt effekt för enskilda och vad innebär detta i så fall samverkan mellan företag liksom begränsningar i möjligheterna för enskilda dominerande företag att agera på den europeiska marknaden. Föreligger det risk att gemenskapen, trots det ingångna avtalet, tillämpar sin interna konkurrensrätt extraterritoriellt på svenska förhållanden. Konkurrensreglerna ställs också mot immaterialrättsliga överväganden i det internationella handelsutbytet.

Sammanläggningsavhandlingen redovisar ett antal artiklar publicerade under perioden 1974-19777. Avhandlingen lägger i den sammanfattande kappan särskild vikt vid hur frihandelsavtalet med EEC införlivats och vilken betydelse avtalets konkurrensregler kan förväntas få. Även om det finns goda argument för att häda att avtalet ska ges direkt effekt och att tolkningen av Romfördragets konkurrensregler även ska styra tolkning av svensk konkurrensrätt är slutsatsen att Sverige inte är bundet av gemenskapens tolkningsförklaring. Direkt effekt förutsätter också ett administrativt övervakningssystem som frihandelsavtalet inte erbjuder.

En genomgång av gemenskapens materiella praxis visar att reglerna om förbjudna konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning och övervakning av negativa effekter av företagssammanslagningar i gemenskapen utvecklats på ett sätt som inte bör föranleda invändningar från en svensk utgångspunkt. Särskilt granskas förhållandet mellan konkurrensrätten och immaterialrätten. Det finns därför god anledning för Sverige att vid en revidering av gällande svensk konkurrenslagstiftning säkra att det svenska regelsystemet kommer i samklang med gemenskapsrätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hunnings, Neville March, Common Market Law Report
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
civilrätt: konkurrensrätt, private law: competition law, immaterialrätt, frihandelsavtal Sverige - EEC, införlivande, direkt effekt, revision svensk konkurrensrätt
in
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund
volume
18
pages
240 pages
publisher
Department of Law, Lund University
defense location
Lund
defense date
1977-04-25 10:15:00
ISBN
9154409217
language
Swedish
LU publication?
yes
id
661e1674-47d1-4e35-80e2-8663976779ae (old id 949571)
date added to LUP
2016-04-04 10:50:33
date last changed
2019-05-24 08:56:14
@phdthesis{661e1674-47d1-4e35-80e2-8663976779ae,
 abstract   = {Sveriges frihandelsavtal med EEC. En genomgång av avtalens mål medel och administration. Hur ska bestämmelserna tolkas mot bakgrund av bl.a. Wienkonventionen om Traktaträtten. Praktiska implikationer granskas med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler liksom hur dessa är kopplade till utvecklingen av konkurrensrätten i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Kan avtalet förväntas få en direkt effekt för enskilda och vad innebär detta i så fall samverkan mellan företag liksom begränsningar i möjligheterna för enskilda dominerande företag att agera på den europeiska marknaden. Föreligger det risk att gemenskapen, trots det ingångna avtalet, tillämpar sin interna konkurrensrätt extraterritoriellt på svenska förhållanden. Konkurrensreglerna ställs också mot immaterialrättsliga överväganden i det internationella handelsutbytet.<br/><br>
Sammanläggningsavhandlingen redovisar ett antal artiklar publicerade under perioden 1974-19777. Avhandlingen lägger i den sammanfattande kappan särskild vikt vid hur frihandelsavtalet med EEC införlivats och vilken betydelse avtalets konkurrensregler kan förväntas få. Även om det finns goda argument för att häda att avtalet ska ges direkt effekt och att tolkningen av Romfördragets konkurrensregler även ska styra tolkning av svensk konkurrensrätt är slutsatsen att Sverige inte är bundet av gemenskapens tolkningsförklaring. Direkt effekt förutsätter också ett administrativt övervakningssystem som frihandelsavtalet inte erbjuder. <br/><br>
En genomgång av gemenskapens materiella praxis visar att reglerna om förbjudna konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning och övervakning av negativa effekter av företagssammanslagningar i gemenskapen utvecklats på ett sätt som inte bör föranleda invändningar från en svensk utgångspunkt. Särskilt granskas förhållandet mellan konkurrensrätten och immaterialrätten. Det finns därför god anledning för Sverige att vid en revidering av gällande svensk konkurrenslagstiftning säkra att det svenska regelsystemet kommer i samklang med gemenskapsrätten.},
 author    = {Lidgard, Hans Henrik},
 isbn     = {9154409217},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Law, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund},
 title    = {Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5633789/4005137.pdf},
 volume    = {18},
 year     = {1977},
}