Advanced

Motivationsskapande undervisning och lärande

Ahlfors, Ulf LU ; Carlqvist, Ola LU ; Nilsson, Fredrik LU and Sandsten, Maria LU (2007) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2007 p.1-11
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten för denna studie har varit studenten och dennes motivation för att lära och förbereda sig inför ett yrkesliv som civilingenjör. Vi konstaterar att man i planering och genomförande av en kurs bör ta hänsyn till de olika behov som finns hos studenten, läraren, lärarteamet, avdelningen/institutionen, andra kurser, universitetet och dess uppdragsgivare, samt näringslivet och samhället i stort. För att befrämja studenternas motivation, och därmed deras lärande, är det viktigt att anknyta till kontexten utifrån studenternas upplevda verklighet. Att utveckla kurser baserat på direkt anknytning till samhälle och industri är något som kan verka motiverande. Att också anknyta till andra kurser, bakåt såväl som framåt i tiden, för att... (More)
Utgångspunkten för denna studie har varit studenten och dennes motivation för att lära och förbereda sig inför ett yrkesliv som civilingenjör. Vi konstaterar att man i planering och genomförande av en kurs bör ta hänsyn till de olika behov som finns hos studenten, läraren, lärarteamet, avdelningen/institutionen, andra kurser, universitetet och dess uppdragsgivare, samt näringslivet och samhället i stort. För att befrämja studenternas motivation, och därmed deras lärande, är det viktigt att anknyta till kontexten utifrån studenternas upplevda verklighet. Att utveckla kurser baserat på direkt anknytning till samhälle och industri är något som kan verka motiverande. Att också anknyta till andra kurser, bakåt såväl som framåt i tiden, för att se sammanhang och helhet är likaså väldigt viktigt för motivationen och lärandet. Vidare bör det bejakas att motivation hos studenten är något som måste underhållas, dvs. ofta räcker det inte att anknyta vid ett enskilt tillfälle, utan motivationsskapande åtgärder och insatser måste tillföras kontinuerligt under kursens gång. Att tillfredställa studenters behov, konstaterar vi, handlar i mångt och mycket om att skapa ett aktivt lärande som upplevs motiverande.

I denna artikel presenteras en modell som kursansvariga och lärare kan använda sig av för att analysera sin kursutformning och sina undervisningsmetoder utifrån ett motivationsskapande perspektiv. Modellen skall ses som en hjälp för läraren att på ett strukturerat sätt synliggöra motivationsskapande kursaktiviteter samt, inte mindre viktigt, identifiera eventuella brister i kursupplägg avseende motivationsskapande undervisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
SoTL
categories
Higher Education
host publication
Utvecklingskonferens LU 2007
pages
11 pages
publisher
LU
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2007
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2007-09-27 - 2007-09-27
language
Swedish
LU publication?
yes
id
46e8a091-4188-412c-b809-45a7c368af4f (old id 960918)
date added to LUP
2016-04-04 11:21:07
date last changed
2018-11-21 21:04:15
@inproceedings{46e8a091-4188-412c-b809-45a7c368af4f,
 abstract   = {Utgångspunkten för denna studie har varit studenten och dennes motivation för att lära och förbereda sig inför ett yrkesliv som civilingenjör. Vi konstaterar att man i planering och genomförande av en kurs bör ta hänsyn till de olika behov som finns hos studenten, läraren, lärarteamet, avdelningen/institutionen, andra kurser, universitetet och dess uppdragsgivare, samt näringslivet och samhället i stort. För att befrämja studenternas motivation, och därmed deras lärande, är det viktigt att anknyta till kontexten utifrån studenternas upplevda verklighet. Att utveckla kurser baserat på direkt anknytning till samhälle och industri är något som kan verka motiverande. Att också anknyta till andra kurser, bakåt såväl som framåt i tiden, för att se sammanhang och helhet är likaså väldigt viktigt för motivationen och lärandet. Vidare bör det bejakas att motivation hos studenten är något som måste underhållas, dvs. ofta räcker det inte att anknyta vid ett enskilt tillfälle, utan motivationsskapande åtgärder och insatser måste tillföras kontinuerligt under kursens gång. Att tillfredställa studenters behov, konstaterar vi, handlar i mångt och mycket om att skapa ett aktivt lärande som upplevs motiverande. <br/><br>
I denna artikel presenteras en modell som kursansvariga och lärare kan använda sig av för att analysera sin kursutformning och sina undervisningsmetoder utifrån ett motivationsskapande perspektiv. Modellen skall ses som en hjälp för läraren att på ett strukturerat sätt synliggöra motivationsskapande kursaktiviteter samt, inte mindre viktigt, identifiera eventuella brister i kursupplägg avseende motivationsskapande undervisning.},
 author    = {Ahlfors, Ulf and Carlqvist, Ola and Nilsson, Fredrik and Sandsten, Maria},
 booktitle  = {Utvecklingskonferens LU 2007},
 language   = {swe},
 pages    = {1--11},
 publisher  = {LU},
 title    = {Motivationsskapande undervisning och lärande},
 year     = {2007},
}