Advanced

Aktörer i risklandskapet

Guldåker, Nicklas LU (2001)
Abstract (Swedish)
Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det

sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre

delar, två skrivna och en internetbaserad metod.

Huvudsyftet med licentiatavhandlingen är att utveckla och beskriva en metod som

kan tillämpas i utbildning och forskning kring risk och sårbarhet utifrån ett hushållsperspektiv.

I detta arbete har huvudsyftet avgränsats till metodutveckling.

Perspektiven på risk, sårbarhet och andra närstående begrepp varierar mellan och

inom olika discipliner. Synsätten kan kopplas till olika riskforskningstraditioner eller

diskurser. Geografiska perspektiv saknas ofta i... (More)
Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det

sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre

delar, två skrivna och en internetbaserad metod.

Huvudsyftet med licentiatavhandlingen är att utveckla och beskriva en metod som

kan tillämpas i utbildning och forskning kring risk och sårbarhet utifrån ett hushållsperspektiv.

I detta arbete har huvudsyftet avgränsats till metodutveckling.

Perspektiven på risk, sårbarhet och andra närstående begrepp varierar mellan och

inom olika discipliner. Synsätten kan kopplas till olika riskforskningstraditioner eller

diskurser. Geografiska perspektiv saknas ofta i riskforskning. Detta trots att det

finns flera användbara teoretiska, metodologiska och analytiska geografiska ansatser.

Ett exempel är tidsgeografi som med fördel kan kombineras med andra teoretiska

ramverk. Kopplingen mellan tidsgeografi, kritisk realism, och livsformsanalys

har lett fram till en utvecklingsbar analysmodell, som vidare kan användas vid analys

av negativa vardagshändelser (olyckor). I modellen tas hänsyn till tid, rum,

struktur, mekanismer, händelser, möten mellan system–individ/hushåll, människors

livsformer, människors omgivningsstruktur och vardagsliv etc. Vid studier av hushålls

krishantering och anpassningsstrategier kan även begrepp från den tidsgeografiska

ansatsen användas. Den teoretiska ansats som utvecklats i detta arbete skall i

första hand ses som en utvecklingsbar plattform. I kommande arbeten skall ansatsen

utvecklas och användas mer analytiskt genom empiriska fallstudier.

För att underlätta det empiriska arbetet har en spelmetod utvecklats. Metodens

spelplan är geografisk. Spelets struktur är linjär. Spelmetoden går ut på att en eller

flera spelare spelar upp en händelse (exempelvis en farlig godsolycka) och konfronteras

mot ett antal mindre händelser, det vill säga miniberättelser. Miniberättelserna

motsvarar brister i samhällets tekniska, sociala eller ekologiska robusthet. Syftet är

att spelarna skall ge förslag på bakomliggande orsaker (kausala mekanismer) samt

ge förslag på hur händelserna i miniberättelserna kan förebyggas.

Spelmetoden har testats på tre grupper (33 personer). Samtliga tre grupper har spelat

upp händelsen: En farlig godsolycka utanför Lindeborg i Malmö. Testerna har

totalt genererat 103 förslag på orsaker och 219 förslag på förebyggande åtgärder

mot risk och sårbarhet. Svarsinnehållet har vidare kopplats till olika risk- och sårbarhetsteman:

Riskkommunikation, socialt beteende och teknik. Svarsinnehållet visar

på både likheter och skillnader mellan grupperna.Metodens geografiska grundstruktur gör att spelet kan användas i flera syften, exempelvis

vid studier av olika samhällsaktörers och -gruppers riskuppfattningar och

riskbeteenden. Förutom detta kan det även nyttjas i olika övnings- och utbildningssammanhang,

exempelvis vid träning av kommunala och regionala förvaltningars

risk- och krishanteringsförmåga samt vid utbildning i skolor, bostadsrättsföreningar

etc. Spelmetoden kan dessutom integreras med förebyggande samhällsplanering,

risk- och krishantering samt katastrofpsykologi. Metoden stödjer sig på utbildningsstrategier

kring erfarenhetsbaserat lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
risklandskap, metod, sårbarhet, risk, Spel
pages
117 pages
publisher
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
fc495812-4686-47d5-945f-94b476e252cc (old id 995804)
date added to LUP
2008-01-30 11:44:05
date last changed
2018-05-29 10:36:53
@misc{fc495812-4686-47d5-945f-94b476e252cc,
 abstract   = {Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det<br/><br>
sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre<br/><br>
delar, två skrivna och en internetbaserad metod.<br/><br>
Huvudsyftet med licentiatavhandlingen är att utveckla och beskriva en metod som<br/><br>
kan tillämpas i utbildning och forskning kring risk och sårbarhet utifrån ett hushållsperspektiv.<br/><br>
I detta arbete har huvudsyftet avgränsats till metodutveckling.<br/><br>
Perspektiven på risk, sårbarhet och andra närstående begrepp varierar mellan och<br/><br>
inom olika discipliner. Synsätten kan kopplas till olika riskforskningstraditioner eller<br/><br>
diskurser. Geografiska perspektiv saknas ofta i riskforskning. Detta trots att det<br/><br>
finns flera användbara teoretiska, metodologiska och analytiska geografiska ansatser.<br/><br>
Ett exempel är tidsgeografi som med fördel kan kombineras med andra teoretiska<br/><br>
ramverk. Kopplingen mellan tidsgeografi, kritisk realism, och livsformsanalys<br/><br>
har lett fram till en utvecklingsbar analysmodell, som vidare kan användas vid analys<br/><br>
av negativa vardagshändelser (olyckor). I modellen tas hänsyn till tid, rum,<br/><br>
struktur, mekanismer, händelser, möten mellan system–individ/hushåll, människors<br/><br>
livsformer, människors omgivningsstruktur och vardagsliv etc. Vid studier av hushålls<br/><br>
krishantering och anpassningsstrategier kan även begrepp från den tidsgeografiska<br/><br>
ansatsen användas. Den teoretiska ansats som utvecklats i detta arbete skall i<br/><br>
första hand ses som en utvecklingsbar plattform. I kommande arbeten skall ansatsen<br/><br>
utvecklas och användas mer analytiskt genom empiriska fallstudier.<br/><br>
För att underlätta det empiriska arbetet har en spelmetod utvecklats. Metodens<br/><br>
spelplan är geografisk. Spelets struktur är linjär. Spelmetoden går ut på att en eller<br/><br>
flera spelare spelar upp en händelse (exempelvis en farlig godsolycka) och konfronteras<br/><br>
mot ett antal mindre händelser, det vill säga miniberättelser. Miniberättelserna<br/><br>
motsvarar brister i samhällets tekniska, sociala eller ekologiska robusthet. Syftet är<br/><br>
att spelarna skall ge förslag på bakomliggande orsaker (kausala mekanismer) samt<br/><br>
ge förslag på hur händelserna i miniberättelserna kan förebyggas.<br/><br>
Spelmetoden har testats på tre grupper (33 personer). Samtliga tre grupper har spelat<br/><br>
upp händelsen: En farlig godsolycka utanför Lindeborg i Malmö. Testerna har<br/><br>
totalt genererat 103 förslag på orsaker och 219 förslag på förebyggande åtgärder<br/><br>
mot risk och sårbarhet. Svarsinnehållet har vidare kopplats till olika risk- och sårbarhetsteman:<br/><br>
Riskkommunikation, socialt beteende och teknik. Svarsinnehållet visar<br/><br>
på både likheter och skillnader mellan grupperna.Metodens geografiska grundstruktur gör att spelet kan användas i flera syften, exempelvis<br/><br>
vid studier av olika samhällsaktörers och -gruppers riskuppfattningar och<br/><br>
riskbeteenden. Förutom detta kan det även nyttjas i olika övnings- och utbildningssammanhang,<br/><br>
exempelvis vid träning av kommunala och regionala förvaltningars<br/><br>
risk- och krishanteringsförmåga samt vid utbildning i skolor, bostadsrättsföreningar<br/><br>
etc. Spelmetoden kan dessutom integreras med förebyggande samhällsplanering,<br/><br>
risk- och krishantering samt katastrofpsykologi. Metoden stödjer sig på utbildningsstrategier<br/><br>
kring erfarenhetsbaserat lärande.},
 author    = {Guldåker, Nicklas},
 keyword   = {risklandskap,metod,sårbarhet,risk,Spel},
 language   = {swe},
 note     = {Licentiate Thesis},
 pages    = {117},
 publisher  = {Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet},
 title    = {Aktörer i risklandskapet},
 year     = {2001},
}