Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnsliga sammanhang : forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet

Nilsson, Bo LU and Clausson, Eva LU (2017)
Abstract (Swedish)
I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context,CYPHiSCO, förenar forskare vid Högskolan Kristianstad sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. I CYPHiSCO bedrivs både grundforskning om faktorer som står i samband med hälsa och tillämpad forskning såsom aktionsforskning eller utvärderingar av preventionsprogram. I denna bok har vi samlat några av forskningsmiljöns aktuella forskningsprojekt. Ett genomgående tema är hur barns och ungas delaktighet och handlingsutrymme utgör viktiga aspekter av deras hälsa och välbefinnande, något som i boken ses ur ett salutogentperspektiv.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
keywords
Medical and Health Sciences, Medicin och hälsovetenskap, Social Sciences, Samhällsvetenskap
categories
Popular Science
publisher
Kristianstad University Press
ISBN
9789187973178
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
2017-05-17T10:43:52.925+02:00
id
9e22a28f-4583-49a1-8aa5-24c8c7a4ea1a
alternative location
http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1096150/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16758
date added to LUP
2019-01-13 15:21:36
date last changed
2020-04-24 12:31:19
@book{9e22a28f-4583-49a1-8aa5-24c8c7a4ea1a,
 abstract   = {{I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context,CYPHiSCO, förenar forskare vid Högskolan Kristianstad sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. I CYPHiSCO bedrivs både grundforskning om faktorer som står i samband med hälsa och tillämpad forskning såsom aktionsforskning eller utvärderingar av preventionsprogram. I denna bok har vi samlat några av forskningsmiljöns aktuella forskningsprojekt. Ett genomgående tema är hur barns och ungas delaktighet och handlingsutrymme utgör viktiga aspekter av deras hälsa och välbefinnande, något som i boken ses ur ett salutogentperspektiv.}},
 author    = {{Nilsson, Bo and Clausson, Eva}},
 isbn     = {{9789187973178}},
 keywords   = {{Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Kristianstad University Press}},
 title    = {{Barnsliga sammanhang : forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet}},
 url     = {{http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1096150/FULLTEXT01.pdf}},
 year     = {{2017}},
}