Advanced

Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet

Ek, Åsa LU and , (2017) In Kunskapssammanställning 2017(4). p.1-67
Abstract (Swedish)
Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Arbetsmiljöverket har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv. Den här kunskapssammanställningen är en del av det analysarbetet.

FÖRESTÄLLNINGAR OM KÖN HÄNGER IHOP MED OLYCKOR
Sammanfattningsvis visar kunskapssammanställningen att föreställningar om kön kan relateras till risker och säkerhetsarbete, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Forskningen visar hur maskulina normer påverkar attityder till säkerhet, risker och arbetsmiljö. Det handlar i vissa fall om en maskulinitet och ett yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att... (More)
Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Arbetsmiljöverket har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv. Den här kunskapssammanställningen är en del av det analysarbetet.

FÖRESTÄLLNINGAR OM KÖN HÄNGER IHOP MED OLYCKOR
Sammanfattningsvis visar kunskapssammanställningen att föreställningar om kön kan relateras till risker och säkerhetsarbete, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Forskningen visar hur maskulina normer påverkar attityder till säkerhet, risker och arbetsmiljö. Det handlar i vissa fall om en maskulinitet och ett yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Samtidigt lyfter forskningen fram att flera olika maskuliniteter kan vara närvarande inom en och samma arbetsplats, vilket kan påverka säkerheten på olika sätt. Inom de mansdominerade yrken som beskrivs i sammanställningen kan kulturen beskrivas i termer av arbetarklassmaskulinitet. Det är en maskulinitet som har en underordnad position inom organisationerna, vilket gör att det kan skapas en motkultur som tar avstånd från ledningen och från kvinnor. Moderniseringstendenser inom manligt kodade yrken gör samtidigt att maskulina yrkesidentiteter håller på att förändras.

GENUSPERSPEKTIVET ÄR VIKTIGT I SÄKERHETSARBETET
Sammanställningen visar också att det är viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. För att kunna minska antalet olyckor och dödsolyckor i de särskilt utsatta mansdominerade yrkena och sektorerna behöver man arbeta med genusbaserade olycksförebyggande strategier på flera olika organisatoriska nivåer utifrån ett systemperspektiv. Resultaten i forskningsgenomgången pekar också på att säkerhetshantering behöver ske på olika nivåer.

SOCIALA KONSTRUKTIONER PÅVERKAR SÄKERHETSARBETET
Ett hinder för att kunna förbättra säkerheten kan vara att medarbetare inte vill acceptera skriftliga regler och rutiner, eftersom dessa krockar med den erfarenhetsbaserade maskulina yrkesidentiteten. Problem kan också finnas med den sociala konstruktionen av risk- och säkerhetshantering och vad som förmedlas till nyanställda som säkra arbetsmetoder.
10
Produktionstryck kan inverka på säkerheten liksom att oro och klagomål rörande säkerhet och incidenter systematiskt negligeras på arbetsplatsen. Olika marknadskrafter kan påverka säkerhetsbeteendena genom produktivitetskrav, ekonomisk recession och förändringar i antalet tillfälliga arbeten.

METOD
Litteratur har vi främst hittat genom att söka i databaser efter internationell, vetenskapligt granskad forskning. Vi har också valt att inkludera svensk forskning, skriven på svenska, som inte går att hitta via dessa databaser. Den svenska forskningen omfattar avhandlingar, böcker och rapporter som vi har bedömt som relevanta. Vi menar att sådan forskning är viktig för att belysa svenska perspektiv på arbetslivsfrågor. För att ytterligare rama in den genusvetenskapliga forskningen har vi även inkluderat artiklar och litteratur med en mer övergripande genusteoretisk ansats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
genus, olyckor, säkerhetskultur, arbetsmiljö
in
Kunskapssammanställning
volume
2017
issue
4
pages
70 pages
publisher
Arbetsmiljöverket
ISSN
1650-3171
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a2cd1737-b7b4-4bae-908e-755f773f0bed
date added to LUP
2019-06-01 11:13:40
date last changed
2019-06-11 10:57:26
@article{a2cd1737-b7b4-4bae-908e-755f773f0bed,
 abstract   = {Varje år inträffar ett stort antal arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige. Arbetsmiljöverket har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera dödsolyckor ur ett genusperspektiv. Den här kunskapssammanställningen är en del av det analysarbetet.<br/><br/>FÖRESTÄLLNINGAR OM KÖN HÄNGER IHOP MED OLYCKOR<br/>Sammanfattningsvis visar kunskapssammanställningen att föreställningar om kön kan relateras till risker och säkerhetsarbete, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Forskningen visar hur maskulina normer påverkar attityder till säkerhet, risker och arbetsmiljö. Det handlar i vissa fall om en maskulinitet och ett yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Samtidigt lyfter forskningen fram att flera olika maskuliniteter kan vara närvarande inom en och samma arbetsplats, vilket kan påverka säkerheten på olika sätt. Inom de mansdominerade yrken som beskrivs i sammanställningen kan kulturen beskrivas i termer av arbetarklassmaskulinitet. Det är en maskulinitet som har en underordnad position inom organisationerna, vilket gör att det kan skapas en motkultur som tar avstånd från ledningen och från kvinnor. Moderniseringstendenser inom manligt kodade yrken gör samtidigt att maskulina yrkesidentiteter håller på att förändras.<br/><br/>GENUSPERSPEKTIVET ÄR VIKTIGT I SÄKERHETSARBETET<br/>Sammanställningen visar också att det är viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. För att kunna minska antalet olyckor och dödsolyckor i de särskilt utsatta mansdominerade yrkena och sektorerna behöver man arbeta med genusbaserade olycksförebyggande strategier på flera olika organisatoriska nivåer utifrån ett systemperspektiv. Resultaten i forskningsgenomgången pekar också på att säkerhetshantering behöver ske på olika nivåer.<br/><br/>SOCIALA KONSTRUKTIONER PÅVERKAR SÄKERHETSARBETET<br/>Ett hinder för att kunna förbättra säkerheten kan vara att medarbetare inte vill acceptera skriftliga regler och rutiner, eftersom dessa krockar med den erfarenhetsbaserade maskulina yrkesidentiteten. Problem kan också finnas med den sociala konstruktionen av risk- och säkerhetshantering och vad som förmedlas till nyanställda som säkra arbetsmetoder.<br/>10<br/>Produktionstryck kan inverka på säkerheten liksom att oro och klagomål rörande säkerhet och incidenter systematiskt negligeras på arbetsplatsen. Olika marknadskrafter kan påverka säkerhetsbeteendena genom produktivitetskrav, ekonomisk recession och förändringar i antalet tillfälliga arbeten.<br/><br/>METOD<br/>Litteratur har vi främst hittat genom att söka i databaser efter internationell, vetenskapligt granskad forskning. Vi har också valt att inkludera svensk forskning, skriven på svenska, som inte går att hitta via dessa databaser. Den svenska forskningen omfattar avhandlingar, böcker och rapporter som vi har bedömt som relevanta. Vi menar att sådan forskning är viktig för att belysa svenska perspektiv på arbetslivsfrågor. För att ytterligare rama in den genusvetenskapliga forskningen har vi även inkluderat artiklar och litteratur med en mer övergripande genusteoretisk ansats.},
 author    = {Ek, Åsa and , },
 issn     = {1650-3171},
 keyword   = {genus,olyckor,säkerhetskultur,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 number    = {4},
 pages    = {1--67},
 publisher  = {Arbetsmiljöverket},
 series    = {Kunskapssammanställning},
 title    = {Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet},
 volume    = {2017},
 year     = {2017},
}