Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsförutsättningar och säkerhetsarbete vid forskningsanläggningar med strålningsrisker med många tillfälliga internationella användare

Ek, Åsa LU ; Borell, Jonas LU orcid and Eriksson, Kerstin LU (2017) 2017(04).
Please use this url to cite or link to this publication:
@techreport{a8e5948e-88b0-41fb-9def-faaf27412057,
 author    = {{Ek, Åsa and Borell, Jonas and Eriksson, Kerstin}},
 institution = {{Strålsäkerhetsmyndigheten}},
 issn     = {{2000-0456}},
 keywords   = {{ESS; MAX-IV; Strålningseffekter}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{02}},
 number    = {{04}},
 title    = {{Arbetsförutsättningar och säkerhetsarbete vid forskningsanläggningar med strålningsrisker med många tillfälliga internationella användare}},
 url     = {{https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1f536485b34441999e63a3fe7849501b/201704-arbetsforutsattningar-och-sakerhetsarbete-vid-forskningsanlaggningar-med-stralningsrisker-med-manga-tillfalliga-internationella-anvandare}},
 volume    = {{2017}},
 year     = {{2017}},
}