Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av dubbdäcksförbudets effekt på luftkvaliteten på Friggagatan

Kristensson, Adam LU and Nguyen, Hung (2014)
Abstract
I syfte att utvärdera effekten av dubbdäcksförbudet på Friggagatan med avseende på luftkvaliteten har Miljöförvaltningen i Göteborg på uppdrag av trafikkontoret i Göteborg utfört luftkvalitetsmätningar på Friggagatan mellan 2013-01-01 och 2013-09-30. Dessutom utförde Miljöförvaltningen mätningar av dubbdäcksanvändningen på Friggagatan, vid Drottningtorget och i Haga. Vidare användes även mätdata från våra mätstationer på Drottningtorget, i Haga och på Femman för uppdraget.

Datasammanställningen och rapportskrivandet har utförts av Miljöförvaltningen i Göteborg tillsammans med Adam Kristensson på Lunds Tekniska Högskola.
Dubbdäcksförbudet på Friggagatan har en direkt effekt på dubbdäcksanvändningen på gatan och förmodligen... (More)
I syfte att utvärdera effekten av dubbdäcksförbudet på Friggagatan med avseende på luftkvaliteten har Miljöförvaltningen i Göteborg på uppdrag av trafikkontoret i Göteborg utfört luftkvalitetsmätningar på Friggagatan mellan 2013-01-01 och 2013-09-30. Dessutom utförde Miljöförvaltningen mätningar av dubbdäcksanvändningen på Friggagatan, vid Drottningtorget och i Haga. Vidare användes även mätdata från våra mätstationer på Drottningtorget, i Haga och på Femman för uppdraget.

Datasammanställningen och rapportskrivandet har utförts av Miljöförvaltningen i Göteborg tillsammans med Adam Kristensson på Lunds Tekniska Högskola.
Dubbdäcksförbudet på Friggagatan har en direkt effekt på dubbdäcksanvändningen på gatan och förmodligen även en indirekt effekt i Göteborg som helhet.

Luftkvaliteten under mätperioden är bättre på Friggagatan än vid Drottningtorget och i Haga. Andra studier i Köpenhamn, Malmö, Stockholm och i vägsimulator hos VTI i Linköping visade betydelsen av dubbdäcksanvändning för skapandet av höga PM10- halter. Man kan därför med största sannolikhet förvänta sig en minskning av PM10-halter med minskad dubbdäcksanvändning på Friggagatan och i hela Göteborg. Dock kan vi med denna studie inte fastställa vilken omfattning effekten av dubbdäcksförbudet har på luftkvaliteten i Göteborg på grund av det saknas mer detaljerad mätdata över fordonsmängden och andelar av fordonsslag.

Vidare kommer NO2-halterna på de analyserande mätplatserna att klara
gränsvärdesnormen för årsmedelvärdet förutom på mätplatsen vid Drottningtorget där normen riskera att överskridas. Övriga gränsvärden för NO2-halter, 98-percentilvärdena för dygn och timme överskrids eller riskerar att överskridas på alla platserna. Halter av PM10 på samtliga analyserande platser kommer att klara miljökvalitetsnormer (MKN) för både årsmedelvärden och 90-percentilvärdena på dygnsmedelvärden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
alternative title
Report: Evaluation of the effect of studded tire prohibition on Friggagatan street
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
25 pages
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b29c5a7e-4ee2-4505-b3fc-7cfa254f3bde
alternative location
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/213c10a7-5528-4ff6-a641-818e14c74ef0/Dubbd%C3%A4cksf%C3%B6rbud+och+luftkvalitet+-+R+2013-8.pdf?MOD=AJPERES
date added to LUP
2018-10-11 11:12:39
date last changed
2018-11-21 21:42:20
@techreport{b29c5a7e-4ee2-4505-b3fc-7cfa254f3bde,
 abstract   = {I syfte att utvärdera effekten av dubbdäcksförbudet på Friggagatan med avseende på luftkvaliteten har Miljöförvaltningen i Göteborg på uppdrag av trafikkontoret i Göteborg utfört luftkvalitetsmätningar på Friggagatan mellan 2013-01-01 och 2013-09-30. Dessutom utförde Miljöförvaltningen mätningar av dubbdäcksanvändningen på Friggagatan, vid Drottningtorget och i Haga. Vidare användes även mätdata från våra mätstationer på Drottningtorget, i Haga och på Femman för uppdraget. <br/><br/>Datasammanställningen och rapportskrivandet har utförts av Miljöförvaltningen i Göteborg tillsammans med Adam Kristensson på Lunds Tekniska Högskola.<br/>Dubbdäcksförbudet på Friggagatan har en direkt effekt på dubbdäcksanvändningen på gatan och förmodligen även en indirekt effekt i Göteborg som helhet.<br/><br/>Luftkvaliteten under mätperioden är bättre på Friggagatan än vid Drottningtorget och i Haga. Andra studier i Köpenhamn, Malmö, Stockholm och i vägsimulator hos VTI i Linköping visade betydelsen av dubbdäcksanvändning för skapandet av höga PM10- halter. Man kan därför med största sannolikhet förvänta sig en minskning av PM10-halter med minskad dubbdäcksanvändning på Friggagatan och i hela Göteborg. Dock kan vi med denna studie inte fastställa vilken omfattning effekten av dubbdäcksförbudet har på luftkvaliteten i Göteborg på grund av det saknas mer detaljerad mätdata över fordonsmängden och andelar av fordonsslag.<br/><br/>Vidare kommer NO2-halterna på de analyserande mätplatserna att klara<br/>gränsvärdesnormen för årsmedelvärdet förutom på mätplatsen vid Drottningtorget där normen riskera att överskridas. Övriga gränsvärden för NO2-halter, 98-percentilvärdena för dygn och timme överskrids eller riskerar att överskridas på alla platserna. Halter av PM10 på samtliga analyserande platser kommer att klara miljökvalitetsnormer (MKN) för både årsmedelvärden och 90-percentilvärdena på dygnsmedelvärden.},
 author    = {Kristensson, Adam and Nguyen, Hung},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 title    = {Utvärdering av dubbdäcksförbudets effekt på luftkvaliteten på Friggagatan},
 url     = {https://goteborg.se/wps/wcm/connect/213c10a7-5528-4ff6-a641-818e14c74ef0/Dubbd%C3%A4cksf%C3%B6rbud+och+luftkvalitet+-+R+2013-8.pdf?MOD=AJPERES},
 year     = {2014},
}