Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Biopsykosocial modell för spelmissbruk

Wolgast, Sima LU and Wolgast, Martin LU (2014) In Statens folkhälsoinstitut 29.
Abstract (Swedish)
WELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Studies, är ett långsiktigt forskningsprogram om spel och hälsa i Sverige. Det övergripande syftet är att få kunskap som kan bidra till att utveckla effektiva metoder för förebyggande insatser. Legitimerade psykologerna Sima Ajdahi och Martin Wolgast har i denna litteraturstudie gjort en mycket omfattande granskning av forskning om spelberoende i syfte att hitta beröringspunkter mellan olika discipliner och perspektiv. Studien tar sin utgångspunkt i en biopsykosocial modell för
spelmissbruk som har utvecklats av professor emeritus Sten Rönnberg.
Författarna vill med denna litteraturstudie göra Rönnbergs modell mer konkret och användbar genom att redovisa vilka samband som finns mellan modellens... (More)
WELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Studies, är ett långsiktigt forskningsprogram om spel och hälsa i Sverige. Det övergripande syftet är att få kunskap som kan bidra till att utveckla effektiva metoder för förebyggande insatser. Legitimerade psykologerna Sima Ajdahi och Martin Wolgast har i denna litteraturstudie gjort en mycket omfattande granskning av forskning om spelberoende i syfte att hitta beröringspunkter mellan olika discipliner och perspektiv. Studien tar sin utgångspunkt i en biopsykosocial modell för
spelmissbruk som har utvecklats av professor emeritus Sten Rönnberg.
Författarna vill med denna litteraturstudie göra Rönnbergs modell mer konkret och användbar genom att redovisa vilka samband som finns mellan modellens olika faktorer och hur dessa samband ser ut. Deras slutsats är att en empiriskt välunderbyggd biopsykosocial modell mycket väl kan användas för att analysera problemen på såväl gruppoch samhällsnivå som på individnivå. Modellen visar sig också användbar för att förklara spelberoende och vägleda vid förebyggande åtgärder eller direkta behandlingsinsatser. En viktig fördel med modellen är att den ger förståelse för hur ett problembeteende utvecklas, vidmakthålls och förändras. Modellen bygger på åtta faktorer som ska beaktas för att förstå problembeteendet och kunna förändra det. Dessa faktorer är: Potentierande variabler (genetik, familjebakgrund, socioekonomisk status, kön och personlighetsdrag), antecedenter (det som aktualiserar och föregår beteendet), kognitiva faktorer (föreställningar och tankar som påverkar beteendet), alternativa beteenden (många alternativ att hantera ett visst problem), kapacitet
(förmågan att bryta med ett problembeteende), konsekvenser (vilka onsekvenser olika typer av beteenden har fått i liknande situationer tidigare), identitet (summan av individens beteenden, åsikter och känslor), andlighet och värderingar (livsåskådningsperspektiv som vägleder individen). Resultatet av denna studie visar dock att de två faktorerna ”identitet” och ”andlighet och värderingar” skulle behöva undersökas mer för att kunna fastställa deras användbarhet. Som forskningsläget ser ut idag saknas det stöd för att innefatta dessa faktorer i en empiriskt förankrad biopsykosocial modell för spelmissbruk.
Litteraturstudien innehåller en sammanställning av relevant forskning på de olika
områdena i Rönnbergs modell samt en diskussion kring slutsatserna av litteraturstudien, modellens användbarhet och behovet av fortsatt forskning. Författarna redogör även för fenomenet spelmissbruk och för Rönnbergs biopsykosociala modell som genom denna studie har visat sig mycket användbar för att klassificera olika undersökningar och deras resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
spelberoende, Biopsykosocialmodell
in
Statens folkhälsoinstitut
volume
29
pages
72 pages
publisher
Statens Folkhälsoinstitut
ISSN
1651-8624
ISBN
978-91-7257-563-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
bd02d151-cd5b-4e7e-87f4-c7c4b1786430
date added to LUP
2017-09-11 19:16:20
date last changed
2018-11-21 21:34:33
@techreport{bd02d151-cd5b-4e7e-87f4-c7c4b1786430,
 abstract   = {WELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Studies, är ett långsiktigt forskningsprogram om spel och hälsa i Sverige. Det övergripande syftet är att få kunskap som kan bidra till att utveckla effektiva metoder för förebyggande insatser. Legitimerade psykologerna Sima Ajdahi och Martin Wolgast har i denna litteraturstudie gjort en mycket omfattande granskning av forskning om spelberoende i syfte att hitta beröringspunkter mellan olika discipliner och perspektiv. Studien tar sin utgångspunkt i en biopsykosocial modell för<br/>spelmissbruk som har utvecklats av professor emeritus Sten Rönnberg.<br/>Författarna vill med denna litteraturstudie göra Rönnbergs modell mer konkret och användbar genom att redovisa vilka samband som finns mellan modellens olika faktorer och hur dessa samband ser ut. Deras slutsats är att en empiriskt välunderbyggd biopsykosocial modell mycket väl kan användas för att analysera problemen på såväl gruppoch samhällsnivå som på individnivå. Modellen visar sig också användbar för att förklara spelberoende och vägleda vid förebyggande åtgärder eller direkta behandlingsinsatser. En viktig fördel med modellen är att den ger förståelse för hur ett problembeteende utvecklas, vidmakthålls och förändras. Modellen bygger på åtta faktorer som ska beaktas för att förstå problembeteendet och kunna förändra det. Dessa faktorer är: Potentierande variabler (genetik, familjebakgrund, socioekonomisk status, kön och personlighetsdrag), antecedenter (det som aktualiserar och föregår beteendet), kognitiva faktorer (föreställningar och tankar som påverkar beteendet), alternativa beteenden (många alternativ att hantera ett visst problem), kapacitet<br/>(förmågan att bryta med ett problembeteende), konsekvenser (vilka onsekvenser olika typer av beteenden har fått i liknande situationer tidigare), identitet (summan av individens beteenden, åsikter och känslor), andlighet och värderingar (livsåskådningsperspektiv som vägleder individen). Resultatet av denna studie visar dock att de två faktorerna ”identitet” och ”andlighet och värderingar” skulle behöva undersökas mer för att kunna fastställa deras användbarhet. Som forskningsläget ser ut idag saknas det stöd för att innefatta dessa faktorer i en empiriskt förankrad biopsykosocial modell för spelmissbruk.<br/>Litteraturstudien innehåller en sammanställning av relevant forskning på de olika<br/>områdena i Rönnbergs modell samt en diskussion kring slutsatserna av litteraturstudien, modellens användbarhet och behovet av fortsatt forskning. Författarna redogör även för fenomenet spelmissbruk och för Rönnbergs biopsykosociala modell som genom denna studie har visat sig mycket användbar för att klassificera olika undersökningar och deras resultat.},
 author    = {Wolgast, Sima and Wolgast, Martin},
 institution = {Statens Folkhälsoinstitut},
 isbn     = {978-91-7257-563-9},
 issn     = {1651-8624},
 language   = {swe},
 series    = {Statens folkhälsoinstitut},
 title    = {Biopsykosocial modell för spelmissbruk},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/31008937/Wolgast_2014_Biopsykosocial_modell_for_spelmissbruk.pdf},
 volume    = {29},
 year     = {2014},
}