Advanced

Svåra samtal -vetenskap och läkekonst

Tranberg, Mattias LU (2016)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna masteruppsats var att få fördjupad förståelse för svåra samtal som läkare upplever och beskriver dem. Djupintervjuer med öppna frågor genomfördes med 10 yrkesverksamma läkare med erfarenhet av svåra samtal med patienter och närstående och som hade anmält sig för att delta i kursen ”De nödvändiga samtalen”. Materialet analyserades med tematisk analys. Totalt identifierades nio teman. Studiens huvudsakliga fynd var att självkännedom, ärlighet och lyhördhet beskrevs som nödvändiga förutsättningar för att kunna genomföra samtalen väl. Ytterligare resurser som behövdes för att orka med de svåra samtalen var stöd från omgivningen och balans mellan arbete och privatliv. Ilska och sorg var de aspekter av samtalen som beskrevs som... (More)
Syftet med denna masteruppsats var att få fördjupad förståelse för svåra samtal som läkare upplever och beskriver dem. Djupintervjuer med öppna frågor genomfördes med 10 yrkesverksamma läkare med erfarenhet av svåra samtal med patienter och närstående och som hade anmält sig för att delta i kursen ”De nödvändiga samtalen”. Materialet analyserades med tematisk analys. Totalt identifierades nio teman. Studiens huvudsakliga fynd var att självkännedom, ärlighet och lyhördhet beskrevs som nödvändiga förutsättningar för att kunna genomföra samtalen väl. Ytterligare resurser som behövdes för att orka med de svåra samtalen var stöd från omgivningen och balans mellan arbete och privatliv. Ilska och sorg var de aspekter av samtalen som beskrevs som svårast att förhålla sig till. Deltagarna beskrev de svåra samtalen som värdefulla och utmanande. Resultaten diskuterades i relation till begreppen Kasam och ”Empati som professionellt förhållningssätt”. Sammanfattningsvis bedömdes de svåra samtalen vara en uppgift som ställer höga krav på läkarna, som måste använda sig av ett förhållningssätt som kombinerar medicinsk och humanistisk kunskap. (Less)
Abstract
The aim of this master dissertation was to gain a deeper understanding of the breaking of bad news through narration of the lived experiences of doctors. In-depth interviews using open questions were conducted with ten professionally active medical doctors who had 1) experience of breaking bad news and 2) applied to participate in a communications course. The data was analyzed using thematic analysis and the results were captured in nine themes. The main findings of the study were that the participants perceived that they had to apply self-awareness, honesty and responsiveness in order to execute the breaking of bad news in an appropriate manner. Resources that they found necessary in order to be able to cope were; support from their... (More)
The aim of this master dissertation was to gain a deeper understanding of the breaking of bad news through narration of the lived experiences of doctors. In-depth interviews using open questions were conducted with ten professionally active medical doctors who had 1) experience of breaking bad news and 2) applied to participate in a communications course. The data was analyzed using thematic analysis and the results were captured in nine themes. The main findings of the study were that the participants perceived that they had to apply self-awareness, honesty and responsiveness in order to execute the breaking of bad news in an appropriate manner. Resources that they found necessary in order to be able to cope were; support from their surroundings and balance between work and leisure. Anger and grief were the aspects of breaking bad news that were described as the hardest to handle. The participants experienced breaking bad news to be both challenging and valuable. The results were discussed in relation to “Sense of Coherence” and ”Empathy as a professional approach”. Finally, the breaking of bad news was interpreted as being a task which requires medical doctors to adopt an approach that combines both medicine and humanities, in order to perform it well. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
alternative title
Breaking Bad News - science and the art of healing
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
pages
47 pages
language
Swedish
LU publication?
no
id
c21f25c4-4603-4736-81f6-19833b94fd60
date added to LUP
2016-04-27 13:27:22
date last changed
2018-11-21 21:23:08
@misc{c21f25c4-4603-4736-81f6-19833b94fd60,
 abstract   = {The aim of this master dissertation was to gain a deeper understanding of the breaking of bad news through narration of the lived experiences of doctors. In-depth interviews using open questions were conducted with ten professionally active medical doctors who had 1) experience of breaking bad news and 2) applied to participate in a communications course. The data was analyzed using thematic analysis and the results were captured in nine themes. The main findings of the study were that the participants perceived that they had to apply self-awareness, honesty and responsiveness in order to execute the breaking of bad news in an appropriate manner. Resources that they found necessary in order to be able to cope were; support from their surroundings and balance between work and leisure. Anger and grief were the aspects of breaking bad news that were described as the hardest to handle. The participants experienced breaking bad news to be both challenging and valuable. The results were discussed in relation to “Sense of Coherence” and ”Empathy as a professional approach”. Finally, the breaking of bad news was interpreted as being a task which requires medical doctors to adopt an approach that combines both medicine and humanities, in order to perform it well.},
 author    = {Tranberg, Mattias},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 pages    = {47},
 title    = {Svåra samtal -vetenskap och läkekonst},
 year     = {2016},
}