Advanced

Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap : Metodstudie om den genetiska mångfalden och det genetiska kulturarvet i dagens landskap. Rapport från projektet Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap (GRAAL)

Brånhult, Anna; Nord, Jenny LU ; Persson, Erik LU and Emanuelsson, Urban (2013) In Rapportserie. Landskap Trädgård Jordbruk 2013:14.
Abstract (Swedish)
Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap” (GRAAL) är ett projekt som nyligen initierats och bedrivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Projektets syfte är att studera den genetiska mångfalden och föreslå bevarandeåtgärder kring det genetiska kulturarvet i träd och buskar i dagens landskap. Projektet avser således att identifiera och åldersbestämma samt att bedöma den genetiska variationen hos stubbskottsträd i det skånska kulturlandskapet. Projektet avser också att som ett led i detta arbete ta fram ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt där moderna genetiska analyser samspelar med nya arkeologiska och... (More)
Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap” (GRAAL) är ett projekt som nyligen initierats och bedrivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Projektets syfte är att studera den genetiska mångfalden och föreslå bevarandeåtgärder kring det genetiska kulturarvet i träd och buskar i dagens landskap. Projektet avser således att identifiera och åldersbestämma samt att bedöma den genetiska variationen hos stubbskottsträd i det skånska kulturlandskapet. Projektet avser också att som ett led i detta arbete ta fram ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt där moderna genetiska analyser samspelar med nya arkeologiska och historiska metoder och landskapsanalys. Denna rapport presenterar en historisk kartstudie som går ut på att identifiera områden där gamla flerstammiga träd med sockel kan påträffas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Rapportserie. Landskap Trädgård Jordbruk
volume
2013:14
pages
32 pages
publisher
Sveriges Lantbruksuniversitet
ISSN
1654-5427
ISBN
978-91-87117-45-9
language
Swedish
LU publication?
no
id
c47e5b91-7928-4cfe-8d8b-fbf574d4a9dd
date added to LUP
2019-05-31 12:24:46
date last changed
2019-08-06 10:53:01
@techreport{c47e5b91-7928-4cfe-8d8b-fbf574d4a9dd,
 abstract   = {Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap” (GRAAL) är ett projekt som nyligen initierats och bedrivs i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Projektets syfte är att studera den genetiska mångfalden och föreslå bevarandeåtgärder kring det genetiska kulturarvet i träd och buskar i dagens landskap. Projektet avser således att identifiera och åldersbestämma samt att bedöma den genetiska variationen hos stubbskottsträd i det skånska kulturlandskapet. Projektet avser också att som ett led i detta arbete ta fram ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt där moderna genetiska analyser samspelar med nya arkeologiska och historiska metoder och landskapsanalys. Denna rapport presenterar en historisk kartstudie som går ut på att identifiera områden där gamla flerstammiga träd med sockel kan påträffas.},
 author    = {Brånhult, Anna and Nord, Jenny and Persson, Erik and Emanuelsson, Urban},
 institution = {Sveriges Lantbruksuniversitet},
 isbn     = {978-91-87117-45-9},
 issn     = {1654-5427},
 language   = {swe},
 pages    = {32},
 series    = {Rapportserie. Landskap Trädgård Jordbruk},
 title    = {Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap : Metodstudie om den genetiska mångfalden och det genetiska kulturarvet i dagens landskap. Rapport från projektet Genetisk variation som kulturarv i Sydsveriges agrara landskap (GRAAL)},
 volume    = {2013:14},
 year     = {2013},
}