Advanced

Utvärdering av utrymningsbelysning i vägtunnlar

Fridolf, Karl and Frantzich, Håkan LU (2017)
Abstract (Swedish)
I svenska vägtunnlars trafikutrymme ska det finnas utrymningsbelysningsarmaturer i form av vägledande utrymningsljus. För Trafikverkets vägtunnlar styrs utformningen av innehållet i SS-EN 16276:2013 om utrymningsbelysning i vägtunnlar. I denna standard föreskrivs dock endast en minsta ljusstyrka (motsvarande 1 candela i alla riktningar som de kan ses från en utrymmande person), vilket är ett mycket lågt värde. Därtill föreskrivs ingen motsvarande nivå på minsta belysningsstyrka.

I syfte att utvärdera huruvida den ljusstyrkenivå som föreskrivs för utrymningsbelysningsarmaturer i vägtunnlar i SS-EN 16276:2013 kan förväntas uppfylla sin funktion i en utrymningssituation har ett inledande FoI- projekt genomförts. Målet med... (More)
I svenska vägtunnlars trafikutrymme ska det finnas utrymningsbelysningsarmaturer i form av vägledande utrymningsljus. För Trafikverkets vägtunnlar styrs utformningen av innehållet i SS-EN 16276:2013 om utrymningsbelysning i vägtunnlar. I denna standard föreskrivs dock endast en minsta ljusstyrka (motsvarande 1 candela i alla riktningar som de kan ses från en utrymmande person), vilket är ett mycket lågt värde. Därtill föreskrivs ingen motsvarande nivå på minsta belysningsstyrka.

I syfte att utvärdera huruvida den ljusstyrkenivå som föreskrivs för utrymningsbelysningsarmaturer i vägtunnlar i SS-EN 16276:2013 kan förväntas uppfylla sin funktion i en utrymningssituation har ett inledande FoI- projekt genomförts. Målet med projektet har varit att:

1. Med utgångspunkt i det aktuella forskningsläget om människors beteende i bränder beskriva den eller de funktioner som utrymningsbelysning i vägtunnlar bör uppfylla vid en utrymning i händelse av brand.

2. I ett mindre laboratorieförsök i en rökfylld miljö utvärdera utformningen av olika utrymningsbelysningsarmaturer, bland annat med avseende på ljusstyrka.

Slutsatsen baserat på den litteraturgenomgång och utvärdering som genomförts inom ramen för projektet är att utrymningsbelysning i vägtunnlars trafikutrymme, ofta benämnda vägledande utrymningsljus, bör uppfylla två funktioner: 1) en orienterande funktion (för de utrymmande), och; 2) en belysande funktion (av vägen till en utrymningsväg), i synnerhet i rökfyllda miljöer och vid bortfall av ordinarie strömförsörjning. Baserat på den genomförda utvärderingen kan det dock konstateras att de krav på ljusstyrka som anges i SS-EN 16276:2013, i kombination med att inget krav ställs på belysningsstyrka, inte är tillräckliga för att berörda utrymningsbelysningsarmaturer ska kunna uppfylla ovan nämnda funktioner i en utrymningssituation. Av den anledningen framstår det som angeläget att i en fortsättningsstudie dels definiera explicita kravnivåer på ljus- och belysningsstyrka, dels hur utformningen av armaturerna bör ske i vägtunnelns trafikutrymme.

Ett första steg i ett arbete med att definiera explicita kravnivåer på ljus- och belysningsstyrkor samt armaturutformning bedöms vara att samordna den begreppsapparat som är kopplad till frågan. Det framstår som alldeles nödvändigt att försöka ena både centrala nyckeltermer kring vad som egentligen är utrymningsväg , säker plats , etcetera, liksom att definiera ljus- och belysningstekniska termer som utrymningsbelysning och de delar som tillsammans bygger upp hela utrymningsbelysningskonceptet. Att definiera en sådan begreppsapparat har inte ingått i projektet, men ett förslag till en möjlig väg framåt presenteras likväl som en bilaga till denna rapport.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
utrymning, vägtunnel, brand, evacuation, road tunnel, Fire safety engineering
pages
82 pages
publisher
WSP Environmental Sverige
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cab93fba-82c1-4438-9b43-3cd46f4e1362
date added to LUP
2017-12-21 12:04:52
date last changed
2017-12-22 15:17:21
@techreport{cab93fba-82c1-4438-9b43-3cd46f4e1362,
 abstract   = {I svenska vägtunnlars trafikutrymme ska det finnas utrymningsbelysningsarmaturer i form av vägledande utrymningsljus. För Trafikverkets vägtunnlar styrs utformningen av innehållet i SS-EN 16276:2013 om utrymningsbelysning i vägtunnlar. I denna standard föreskrivs dock endast en minsta ljusstyrka (motsvarande 1 candela i alla riktningar som de kan ses från en utrymmande person), vilket är ett mycket lågt värde. Därtill föreskrivs ingen motsvarande nivå på minsta belysningsstyrka.<br/><br/>I syfte att utvärdera huruvida den ljusstyrkenivå som föreskrivs för utrymningsbelysningsarmaturer i vägtunnlar i SS-EN 16276:2013 kan förväntas uppfylla sin funktion i en utrymningssituation har ett inledande FoI- projekt genomförts. Målet med projektet har varit att:<br/><br/>1. Med utgångspunkt i det aktuella forskningsläget om människors beteende i bränder beskriva den eller de funktioner som utrymningsbelysning i vägtunnlar bör uppfylla vid en utrymning i händelse av brand.<br/><br/>2. I ett mindre laboratorieförsök i en rökfylld miljö utvärdera utformningen av olika utrymningsbelysningsarmaturer, bland annat med avseende på ljusstyrka.<br/><br/>Slutsatsen baserat på den litteraturgenomgång och utvärdering som genomförts inom ramen för projektet är att utrymningsbelysning i vägtunnlars trafikutrymme, ofta benämnda vägledande utrymningsljus, bör uppfylla två funktioner: 1) en orienterande funktion (för de utrymmande), och; 2) en belysande funktion (av vägen till en utrymningsväg), i synnerhet i rökfyllda miljöer och vid bortfall av ordinarie strömförsörjning. Baserat på den genomförda utvärderingen kan det dock konstateras att de krav på ljusstyrka som anges i SS-EN 16276:2013, i kombination med att inget krav ställs på belysningsstyrka, inte är tillräckliga för att berörda utrymningsbelysningsarmaturer ska kunna uppfylla ovan nämnda funktioner i en utrymningssituation. Av den anledningen framstår det som angeläget att i en fortsättningsstudie dels definiera explicita kravnivåer på ljus- och belysningsstyrka, dels hur utformningen av armaturerna bör ske i vägtunnelns trafikutrymme.<br/><br/>Ett första steg i ett arbete med att definiera explicita kravnivåer på ljus- och belysningsstyrkor samt armaturutformning bedöms vara att samordna den begreppsapparat som är kopplad till frågan. Det framstår som alldeles nödvändigt att försöka ena både centrala nyckeltermer kring vad som egentligen är utrymningsväg , säker plats , etcetera, liksom att definiera ljus- och belysningstekniska termer som utrymningsbelysning och de delar som tillsammans bygger upp hela utrymningsbelysningskonceptet. Att definiera en sådan begreppsapparat har inte ingått i projektet, men ett förslag till en möjlig väg framåt presenteras likväl som en bilaga till denna rapport.<br/>},
 author    = {Fridolf, Karl and Frantzich, Håkan},
 institution = {WSP Environmental Sverige},
 keyword   = {utrymning,vägtunnel,brand,evacuation,road tunnel,Fire safety engineering},
 language   = {swe},
 month    = {12},
 pages    = {82},
 title    = {Utvärdering av utrymningsbelysning i vägtunnlar},
 year     = {2017},
}