Advanced

Quizar, guider och filmer − exempel på digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande

Carlson, Maja LU ; Hoppe, Anja LU and Wiberg, Anna LU (2017) Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017 p.26-26
Abstract (Swedish)
I Lunds universitets handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-18 beskrivs det som ett universitetsgemensamt mål att ”verka för en ökad användning av e-lärande
och digitalt stöd för undervisning och examination [...]”.
Under våren 2016 tillsattes en arbetsgrupp1
vid Lunds universitets bibliotek som hade till
uppgift att bland annat inventera bibliotekens arbete i digitala lärandemiljöer (både vid LU och
externt), samt forskning kring detta. Fokus låg på att hitta goda exempel och framgångsfaktorer
för att kunna bidra till en stärkt digital lärandemiljö vid LU.
En av arbetsgruppens slutsatser var att samarbeten är en viktig del av bibliotekariers pedagogiska
arbete i digitala... (More)
I Lunds universitets handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-18 beskrivs det som ett universitetsgemensamt mål att ”verka för en ökad användning av e-lärande
och digitalt stöd för undervisning och examination [...]”.
Under våren 2016 tillsattes en arbetsgrupp1
vid Lunds universitets bibliotek som hade till
uppgift att bland annat inventera bibliotekens arbete i digitala lärandemiljöer (både vid LU och
externt), samt forskning kring detta. Fokus låg på att hitta goda exempel och framgångsfaktorer
för att kunna bidra till en stärkt digital lärandemiljö vid LU.
En av arbetsgruppens slutsatser var att samarbeten är en viktig del av bibliotekariers pedagogiska
arbete i digitala lärandemiljöer. Ett samarbete mellan bibliotek kan vara kostnadseffektivt
och samarbeten mellan bibliotekarier och lärare ger bättre förutsättningar att motivera och
nå fram till studenterna. Integration av bibliotekens pedagogiska insatser i utbildningarna har
också visat sig vara av stor vikt. Detta går helt i linje med universitetets handlingsplan som
uppmuntrar till samarbeten om e-lärande inom universitetet.
Biblioteken vid Lunds universitet är organiserade på ett gynnsamt sätt för att stödja samarbeten
med lärare och forskare vid fakulteterna. En stor del av bibliotekarierna blir därför specialiserade
på ett ämnesområdes källor, publiceringskanaler och strukturer. I samarbeten med lärare
kan bibliotekarier bidra till att studenterna utvecklar färdigheter i att söka, finna och hantera
relevanta källor utifrån ett källkritiskt synsätt. Dessa färdigheter är viktiga för studenterna då
informations-mängden ständigt växer, materialet tar nya former och publiceringskanalerna blir
allt fler, vilket också visar sig i många kursplaner där de anges som lärandemål. Bibliotekarierna
på fakulteterna undervisar sedan länge om t.ex. källvärdering, sökmetoder och akademisk
hederlighet för studenterna. Redan dag sker delar av undervisningen med hjälp av digitala
lärobjekt som exempelvis quizar, guider och filmer.
Genom att presentera arbetsgruppens slutsatser, konkreta exempel på lärobjekt utvecklade
vid Lunds universitets bibliotek, samt erfarenheter från andra projekt, är förhoppningen att
belysa och diskutera bibliotekens roll i det universitetsgemensamma arbetet kring e-lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
categories
Higher Education
pages
26 - 26
conference name
Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2017
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2017-11-23 - 2017-11-23
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cda3d5d2-f2df-4be5-a804-963f23f8dcb7
alternative location
http://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Pedagogisk_utvecklingskonferens_2017_-_program_webb.pdf
date added to LUP
2018-06-04 14:18:57
date last changed
2018-11-21 21:40:10
@misc{cda3d5d2-f2df-4be5-a804-963f23f8dcb7,
 abstract   = {I Lunds universitets handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-18 beskrivs det som ett universitetsgemensamt mål att ”verka för en ökad användning av e-lärande<br/>och digitalt stöd för undervisning och examination [...]”.<br/>Under våren 2016 tillsattes en arbetsgrupp1<br/> vid Lunds universitets bibliotek som hade till<br/>uppgift att bland annat inventera bibliotekens arbete i digitala lärandemiljöer (både vid LU och<br/>externt), samt forskning kring detta. Fokus låg på att hitta goda exempel och framgångsfaktorer<br/>för att kunna bidra till en stärkt digital lärandemiljö vid LU.<br/>En av arbetsgruppens slutsatser var att samarbeten är en viktig del av bibliotekariers pedagogiska<br/>arbete i digitala lärandemiljöer. Ett samarbete mellan bibliotek kan vara kostnadseffektivt<br/>och samarbeten mellan bibliotekarier och lärare ger bättre förutsättningar att motivera och<br/>nå fram till studenterna. Integration av bibliotekens pedagogiska insatser i utbildningarna har<br/>också visat sig vara av stor vikt. Detta går helt i linje med universitetets handlingsplan som<br/>uppmuntrar till samarbeten om e-lärande inom universitetet.<br/>Biblioteken vid Lunds universitet är organiserade på ett gynnsamt sätt för att stödja samarbeten<br/>med lärare och forskare vid fakulteterna. En stor del av bibliotekarierna blir därför specialiserade<br/>på ett ämnesområdes källor, publiceringskanaler och strukturer. I samarbeten med lärare<br/>kan bibliotekarier bidra till att studenterna utvecklar färdigheter i att söka, finna och hantera<br/>relevanta källor utifrån ett källkritiskt synsätt. Dessa färdigheter är viktiga för studenterna då<br/>informations-mängden ständigt växer, materialet tar nya former och publiceringskanalerna blir<br/>allt fler, vilket också visar sig i många kursplaner där de anges som lärandemål. Bibliotekarierna<br/>på fakulteterna undervisar sedan länge om t.ex. källvärdering, sökmetoder och akademisk<br/>hederlighet för studenterna. Redan dag sker delar av undervisningen med hjälp av digitala<br/>lärobjekt som exempelvis quizar, guider och filmer.<br/>Genom att presentera arbetsgruppens slutsatser, konkreta exempel på lärobjekt utvecklade<br/>vid Lunds universitets bibliotek, samt erfarenheter från andra projekt, är förhoppningen att<br/>belysa och diskutera bibliotekens roll i det universitetsgemensamma arbetet kring e-lärande.},
 author    = {Carlson, Maja and Hoppe, Anja and Wiberg, Anna},
 language   = {swe},
 location   = {Lund, Sweden},
 pages    = {26--26},
 title    = {Quizar, guider och filmer − exempel på digitala lärobjekt och samarbetsmöjligheter kring e-lärande},
 year     = {2017},
}