Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Häktning får inte användas som ett universalmedel

Jönsson, Sverker LU ; Andersson, Ulrika LU ; Wong, Christoffer LU ; Örnemark Hansen, Helén LU ; Moëll, Christina and Eriksson, Per LU (2014) In Dagens Nyheter p.5-5
Abstract (Swedish)
Under senare tid har det från olika håll påtalats att det finns allvarliga brister i det svenska häktningssystemet. Debatten har varit livlig och främst gällt det faktum att vi i svensk rätt inte har någon bortre gräns för hur lång tid en misstänkt kan vara häktad. Det har också hävdats att restriktionerna i samband med häktning ofta är alltför hårda och att de tillämpas på ett slentrianmässigt sätt. Man har särskilt uppmärksammat att sådana brister i systemet kan få allvarliga konsekvenser för bland annat personer med psykisk ohälsa och för unga som placeras i häkte. Denna omfattande kritik, som – i vart fall när det gäller de långa häktnings­tiderna – tycks vara samstämmig, har kommit från så vitt skilda håll som FN:s tortyrkommitté,... (More)
Under senare tid har det från olika håll påtalats att det finns allvarliga brister i det svenska häktningssystemet. Debatten har varit livlig och främst gällt det faktum att vi i svensk rätt inte har någon bortre gräns för hur lång tid en misstänkt kan vara häktad. Det har också hävdats att restriktionerna i samband med häktning ofta är alltför hårda och att de tillämpas på ett slentrianmässigt sätt. Man har särskilt uppmärksammat att sådana brister i systemet kan få allvarliga konsekvenser för bland annat personer med psykisk ohälsa och för unga som placeras i häkte. Denna omfattande kritik, som – i vart fall när det gäller de långa häktnings­tiderna – tycks vara samstämmig, har kommit från så vitt skilda håll som FN:s tortyrkommitté, företrädare för kriminalvården, advokatsamfundet och journalister. Häktningen är den mest ingripande tvångsåtgärd som står till buds vid en brottsutredning. Den bör användas med eftertänksamhet och i enlighet med tydligt uttalade syften. Häktning får inte användas som ett universalmedel för allehanda ändamål, låt vara att sådana ändamål i sig kan vara lovvärda. Det är därför viktigt att det avsätts resurser för att såväl forskare som lagstiftare ska kunna beredas tillfälle att finna lösningar på de uppmärksammade problemen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Contribution to specialist publication or newspaper
publication status
published
subject
keywords
Häktning, Straffprocessrätt, Criminal law, Criminal procedure
categories
Popular Science
in
Dagens Nyheter
pages
5 - 5
publisher
Dagens Nyheter
ISSN
1101-2447
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d0dfdda5-52ef-43fd-a9cc-e15df9d43383
date added to LUP
2016-05-28 13:46:13
date last changed
2018-11-21 21:24:00
@article{d0dfdda5-52ef-43fd-a9cc-e15df9d43383,
 abstract   = {Under senare tid har det från olika håll påtalats att det finns allvarliga brister i det svenska häktningssystemet. Debatten har varit livlig och främst gällt det faktum att vi i svensk rätt inte har någon bortre gräns för hur lång tid en misstänkt kan vara häktad. Det har också hävdats att restriktionerna i samband med häktning ofta är alltför hårda och att de tillämpas på ett slentrianmässigt sätt. Man har särskilt uppmärksammat att sådana brister i systemet kan få allvarliga konsekvenser för bland annat personer med psykisk ohälsa och för unga som placeras i häkte. Denna omfattande kritik, som – i vart fall när det gäller de långa häktnings­tiderna – tycks vara samstämmig, har kommit från så vitt skilda håll som FN:s tortyrkommitté, företrädare för kriminalvården, advokatsamfundet och journalister. Häktningen är den mest ingripande tvångsåtgärd som står till buds vid en brottsutredning. Den bör användas med eftertänksamhet och i enlighet med tydligt uttalade syften. Häktning får inte användas som ett universalmedel för allehanda ändamål, låt vara att sådana ändamål i sig kan vara lovvärda. Det är därför viktigt att det avsätts resurser för att såväl forskare som lagstiftare ska kunna beredas tillfälle att finna lösningar på de uppmärksammade problemen.},
 author    = {Jönsson, Sverker and Andersson, Ulrika and Wong, Christoffer and Örnemark Hansen, Helén and Moëll, Christina and Eriksson, Per},
 issn     = {1101-2447},
 language   = {swe},
 month    = {12},
 pages    = {5--5},
 publisher  = {Dagens Nyheter},
 series    = {Dagens Nyheter},
 title    = {Häktning får inte användas som ett universalmedel},
 year     = {2014},
}