Advanced

Specialisering och insikt om beslutsprocesser gagnar rättssäkerhet

Tjernberg, Mats LU (2015) In Svensk skattetidning p.772-783
Abstract (Swedish)
Det är ett självklart mål att myndighetsbeslut och domstolsavgöranden i skattefrågor ska vara objektiva. Det är inte möjligt att mäta graden av faktisk objektivitet. Istället hävdas i artikeln att myndigheters och domstolars organisation kan bidra till stärkande av rättssäkerhet när det gäller skattebeslut och skatteprocesser. Skatteområdet har särskilda utmaningar. Det är viktigt ur samhällssynpunkt med en väl fungerande skatteadministration och särskilt på domstolsnivå är det viktigt att god kompetens och objektivitet utgör absoluta mål.

Enhetsförvaltning på myndighetsnivå med inslag av

specialisering stärker möjligheten till rättssäkerhet och likabehandling. I Sverige liksom Finland har det ansetts motiverat med en... (More)
Det är ett självklart mål att myndighetsbeslut och domstolsavgöranden i skattefrågor ska vara objektiva. Det är inte möjligt att mäta graden av faktisk objektivitet. Istället hävdas i artikeln att myndigheters och domstolars organisation kan bidra till stärkande av rättssäkerhet när det gäller skattebeslut och skatteprocesser. Skatteområdet har särskilda utmaningar. Det är viktigt ur samhällssynpunkt med en väl fungerande skatteadministration och särskilt på domstolsnivå är det viktigt att god kompetens och objektivitet utgör absoluta mål.

Enhetsförvaltning på myndighetsnivå med inslag av

specialisering stärker möjligheten till rättssäkerhet och likabehandling. I Sverige liksom Finland har det ansetts motiverat med en specialisering av skattemålshantering på domstolsnivå. Målet för specialiseringen är stärkt rättssäkerhet och ökad kvalitet. Ett ytterligare argument för specialisering är upprätthållande av kompetens inom den mångfacetterade skatterätten. I Sverige har domstolsintern specialisering valts framför inrättandet av specialdomstolar. Ett viktigt led har också varit att domstolarna ska bli så stora att målunderlaget möjliggör

specialisering. Domstolsverket erbjuder också kompetensutveckling i skatterätt för

domare. I Sverige har nyligen föreslagits specialisering inte bara i första domstolsinstans utan också i kammarrätterna. Med tanke på hur få mål som beviljas prövningstillstånd i HFD, är kammarrätten i praktiken oftast den högsta instansen. En sådan utveckling vore därför

positiv sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Även om det är svårt att mäta och jämföra grad av rättssäkerhet mellan specialistdomare och generalistdomare, skickar maktens val att specialisera skattedömandet viktiga signaler om rättssäkerhet till aktörerna. Specialisering är också ägnat att ingjuta förtroende hos skattskyldiga. Med tanke på den

mycket stora betydelse som skatterna har för både stat och enskilda, måste eventuella merkostnader för att inrätta och arbeta med specialisering ses som försvarbara.

Även om de flesta kan enas om att rättstillämpning i största möjliga mån ska sträva efter att vara objektiv och värderingsfri, hävdar fler och fler forskare att beslutsfattande i verkligheten är mycket komplicerat, och att även värderingar och förförståelse faktiskt

påverkar såväl forskning som rättstillämpning. Den senare kategorin av forskare ifrågasätter alltså om domare alltid går vetenskapligt till väga i sitt dömande. Dömande ska ske objektivt och det är självklart att varje domare är av uppfattningen att denne alltid strävar efter att döma rätt i sak, snarare än att se till vilken part som vinner i målet. En alltför kategorisk inställning till sin självuppfattning i denna fråga försvårar dock debatten kring dömande och rättssäkerhet. Ett medvetandegörande om hur komplicerade de processer är som är involverade i att fatta beslut kan skärpa såväl argumentation, skäl och objektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
myndighet, objektivitet, specialisering, domstol, processrätt, procedural law
in
Svensk skattetidning
issue
9
pages
772 - 783
publisher
Norstedts Juridik AB
ISSN
0346-2218
language
Swedish
LU publication?
yes
id
deae838f-f38f-4b9f-a1ab-20574c8af153 (old id 8567156)
date added to LUP
2016-01-25 12:25:25
date last changed
2018-11-21 21:08:41
@article{deae838f-f38f-4b9f-a1ab-20574c8af153,
 abstract   = {Det är ett självklart mål att myndighetsbeslut och domstolsavgöranden i skattefrågor ska vara objektiva. Det är inte möjligt att mäta graden av faktisk objektivitet. Istället hävdas i artikeln att myndigheters och domstolars organisation kan bidra till stärkande av rättssäkerhet när det gäller skattebeslut och skatteprocesser. Skatteområdet har särskilda utmaningar. Det är viktigt ur samhällssynpunkt med en väl fungerande skatteadministration och särskilt på domstolsnivå är det viktigt att god kompetens och objektivitet utgör absoluta mål.<br/><br>
 Enhetsförvaltning på myndighetsnivå med inslag av<br/><br>
specialisering stärker möjligheten till rättssäkerhet och likabehandling. I Sverige liksom Finland har det ansetts motiverat med en specialisering av skattemålshantering på domstolsnivå. Målet för specialiseringen är stärkt rättssäkerhet och ökad kvalitet. Ett ytterligare argument för specialisering är upprätthållande av kompetens inom den mångfacetterade skatterätten. I Sverige har domstolsintern specialisering valts framför inrättandet av specialdomstolar. Ett viktigt led har också varit att domstolarna ska bli så stora att målunderlaget möjliggör<br/><br>
specialisering. Domstolsverket erbjuder också kompetensutveckling i skatterätt för<br/><br>
domare. I Sverige har nyligen föreslagits specialisering inte bara i första domstolsinstans utan också i kammarrätterna. Med tanke på hur få mål som beviljas prövningstillstånd i HFD, är kammarrätten i praktiken oftast den högsta instansen. En sådan utveckling vore därför<br/><br>
positiv sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Även om det är svårt att mäta och jämföra grad av rättssäkerhet mellan specialistdomare och generalistdomare, skickar maktens val att specialisera skattedömandet viktiga signaler om rättssäkerhet till aktörerna. Specialisering är också ägnat att ingjuta förtroende hos skattskyldiga. Med tanke på den<br/><br>
mycket stora betydelse som skatterna har för både stat och enskilda, måste eventuella merkostnader för att inrätta och arbeta med specialisering ses som försvarbara.<br/><br>
 Även om de flesta kan enas om att rättstillämpning i största möjliga mån ska sträva efter att vara objektiv och värderingsfri, hävdar fler och fler forskare att beslutsfattande i verkligheten är mycket komplicerat, och att även värderingar och förförståelse faktiskt<br/><br>
påverkar såväl forskning som rättstillämpning. Den senare kategorin av forskare ifrågasätter alltså om domare alltid går vetenskapligt till väga i sitt dömande. Dömande ska ske objektivt och det är självklart att varje domare är av uppfattningen att denne alltid strävar efter att döma rätt i sak, snarare än att se till vilken part som vinner i målet. En alltför kategorisk inställning till sin självuppfattning i denna fråga försvårar dock debatten kring dömande och rättssäkerhet. Ett medvetandegörande om hur komplicerade de processer är som är involverade i att fatta beslut kan skärpa såväl argumentation, skäl och objektivitet.},
 author    = {Tjernberg, Mats},
 issn     = {0346-2218},
 keyword   = {myndighet,objektivitet,specialisering,domstol,processrätt,procedural law},
 language   = {swe},
 number    = {9},
 pages    = {772--783},
 publisher  = {Norstedts Juridik AB},
 series    = {Svensk skattetidning},
 title    = {Specialisering och insikt om beslutsprocesser gagnar rättssäkerhet},
 year     = {2015},
}