Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psychological methods for the assessment of chronic toxic encephalopathy and multiple chemical sensitivity

Österberg, Kai LU (2001)
Abstract
The dissertation deals with psychological methods aimed at improving the understanding and assessment of two disorders related to contact with chemicals: solvent-induced chronic toxic encephalopathy (TE) and multiple chemical sensitivity (MCS).The main aim of Paper I was to study whether the addition of some newer psychological tests of complex attention and executive functions to a traditional test battery would improve the detection of TE. An improved detection of TE could not be demonstrated. However, while most TE cases with previous clear deviations in neurobehavioral tests (TE 2B) showed a stable impairment at re-testing, cases without previous deviations (TE 2A) were unstable at re-testing, which suggests that... (More)
The dissertation deals with psychological methods aimed at improving the understanding and assessment of two disorders related to contact with chemicals: solvent-induced chronic toxic encephalopathy (TE) and multiple chemical sensitivity (MCS).The main aim of Paper I was to study whether the addition of some newer psychological tests of complex attention and executive functions to a traditional test battery would improve the detection of TE. An improved detection of TE could not be demonstrated. However, while most TE cases with previous clear deviations in neurobehavioral tests (TE 2B) showed a stable impairment at re-testing, cases without previous deviations (TE 2A) were unstable at re-testing, which suggests that repeated examinations might improve the assessment.Paper II showed that a sample of Swedish MCS cases did not have any obvious deviations in the neurobehavioral test battery.Paper III demonstrated that the Swedish MCS sample had a partially elevated mental distress profile in the Symptom Checklist 90, similar to previous reports on North American MCS cases – a profile much lower and more limited than found among Swedish TE cases. The TE group had elevations on several anxiety- and aggression-related scales of the Karolinska Scales of Personality trait inventory, while the MCS sample scored slightly higher than referents on only one single anxiety scale (psychasthenia). Neither group showed any deviation in the personality test Meta-Contrast Technique. Neither the TE nor the MCS group showed higher than normal ratings of health risks from environmental threats, thus not supporting a cognitively based generalized fear of ambient factors as a factor of importance in MCS.In Paper IV and V the smell intolerance reactions common in TE cases were explored, aiming to develop a standardized chemical challenge design for the assessment of chemical intolerance. The annoyance reactions of TE cases was successfully reproduced during controlled chemical challenge at exposure levels below known levels for acute CNS-effects and trigeminal irritation. However, a corresponding performance reduction in neurobehavioral tests was not observed. Neither annoyance level nor test performance was related to the neurotoxic properties of the solvents used during the challenges. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen är en granskning av ett antal psykologiska metoder i syfte att förbättra bedömning/diagnostik av två olika tillstånd förknippade med kontakt med kemikalier: (1) kronisk nedsättning av hjärnfunktion till följd av långvarig kontakt med lösningsmedel i yrket (toxisk encefalopati, förkortat TE), och (2) överkänslighet för kemikalielukter av okända orsaker (eng.: multiple chemical sensitivity, förkortat MCS). Avhandlingen bygger på fem artiklar inom området.I artikel 1 studerades egenskaperna för en traditionell uppsättning av psykologiska test som sedan länge använts inom sjukvården för mätning av närminne, koncentrationsförmåga, med flera hjärnfunktioner, vid... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen är en granskning av ett antal psykologiska metoder i syfte att förbättra bedömning/diagnostik av två olika tillstånd förknippade med kontakt med kemikalier: (1) kronisk nedsättning av hjärnfunktion till följd av långvarig kontakt med lösningsmedel i yrket (toxisk encefalopati, förkortat TE), och (2) överkänslighet för kemikalielukter av okända orsaker (eng.: multiple chemical sensitivity, förkortat MCS). Avhandlingen bygger på fem artiklar inom området.I artikel 1 studerades egenskaperna för en traditionell uppsättning av psykologiska test som sedan länge använts inom sjukvården för mätning av närminne, koncentrationsförmåga, med flera hjärnfunktioner, vid misstänkt TE. Denna uppsättning kompletterades med (a) test för komplex uppmärksamhet och (b) test ansedda som särskilt känsliga för skador i pannloberna, i syfte att förbättra möjligheten att upptäckta TE. En sådan förbättring av detektionsförmågan kunde dock inte påvisas med hjälp av dessa nya metoder. Vidare framkom att flertalet individer som ursprungligen hade visat avvikelser i test, tydande på TE, var ”stabilt” avvikande vid den aktuella uppföljningen, medan ett betydande antal individer utan tidigare sådana tecken betecknades som ”instabila” genom att visa oväntade avvikelser, tydande på TE, vid uppföljningen. Upprepade undersökningar kunde således rekommenderas för att förbättra den diagnostiska säkerheten vid utredning av TE.Artikel 2 redovisade resultaten med motsvarande psykologiska testuppsättning för en grupp individer med MCS. I denna studie återfanns inte några tydliga avvikelser i test för MCS-gruppen, d v s stöd för nedsatt hjärnfunktion gavs ej.Artikel 3 visade att MCS-gruppen hade förhöjningar i flera av de besvärstyper som täcks i ett frågeformulär för psykiskt illabefinnande (Symptom Checklist 90). Förhöjningarna överensstämde i stort med motsvarande fynd i nordamerikanska studier av MCS. Jämfört med TE-gruppen var dock det psykiska illabefinnandet för MCS betydligt lägre samt begränsat till färre besvärstyper. Även i personlighetstestet Karolinska Scales of Personality visade TE-gruppen avvikande höga resultat på flera mått inom huvudkategorierna ångest och aggressivitet, medan MCS-gruppen endast avvek i ett enda av dessa mått (ångestmåttet ”psykasteni”). I ett ytterligare personlighetstest, Metakontrast-tekniken, visade dock ingendera gruppen några avvikelser från normalpopulationen. Varken MCS- eller TE-gruppen avvek i sin skattade hotbild av potentiella hälsorisker med olika miljöföroreningar, varför något stöd för att en ovanligt hög rädsla för miljöfaktorer baserat på avvikande subjektiv riskuppfattning inte framstod som en väsentlig faktor för MCS eller TE.Artiklarna 4 och 5 studerade besvärsreaktioner på kemikalielukter hos TE-patienter - en typ av besvär som TE ofta delar med MCS. Syftet var att utveckla en standardmetod med vilken patienter kan presenteras för kemikalielukter i en exponeringskammare för att under kontrollerade former kunna undersöka/bedöma besvärsreaktioner. Resultaten visade att besvärsreaktionerna vid TE kunde reproduceras framgångsrikt redan vid luftkoncentrationer av kemikalier klart under de nivåer vid vilka kemisk påverkan på centrala nervsystemet eller retning av den s k trigeminus-nerven uppstår. Trots stigande subjektiva besvär i form av t ex slemhinneirritation och bristande koncentrationsförmåga sågs inte en motsvarande försämring i olika mått på hjärnfunktion (t ex reaktionsförmåga) under kemikalieexponeringen. Något samband sågs inte heller mellan vare sig besvärsutveckling eller prestation i hjärnfunktionstest och de två använda lösningsmedlens olika grad av känd nervsystemspåverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Seeber, Andreas, Professor, Dortmund (Germany)
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
industrial medicine, Occupational health, Psychology, organic solvents, personality, neuropsychology, multiple chemical sensitivity, toxic encephalopathy, Organic chemistry, Psykologi, Yrkesmedicin, arbetsmiljömedicin, Organisk kemi
pages
160 pages
publisher
Department of Psychology, Lund University
defense location
N/A
defense date
2001-12-06 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAPS-01/1098--SE
ISBN
91-628-5036-9
language
English
LU publication?
yes
id
e0cf7da8-c220-48cb-9822-072772238054 (old id 42179)
date added to LUP
2016-04-04 10:10:26
date last changed
2021-12-12 10:52:33
@phdthesis{e0cf7da8-c220-48cb-9822-072772238054,
 abstract   = {{The dissertation deals with psychological methods aimed at improving the understanding and assessment of two disorders related to contact with chemicals: solvent-induced chronic toxic encephalopathy (TE) and multiple chemical sensitivity (MCS).<br/><br>
<br/><br>
The main aim of Paper I was to study whether the addition of some newer psychological tests of complex attention and executive functions to a traditional test battery would improve the detection of TE. An improved detection of TE could not be demonstrated. However, while most TE cases with previous clear deviations in neurobehavioral tests (TE 2B) showed a stable impairment at re-testing, cases without previous deviations (TE 2A) were unstable at re-testing, which suggests that repeated examinations might improve the assessment.<br/><br>
<br/><br>
Paper II showed that a sample of Swedish MCS cases did not have any obvious deviations in the neurobehavioral test battery.<br/><br>
<br/><br>
Paper III demonstrated that the Swedish MCS sample had a partially elevated mental distress profile in the Symptom Checklist 90, similar to previous reports on North American MCS cases – a profile much lower and more limited than found among Swedish TE cases. The TE group had elevations on several anxiety- and aggression-related scales of the Karolinska Scales of Personality trait inventory, while the MCS sample scored slightly higher than referents on only one single anxiety scale (psychasthenia). Neither group showed any deviation in the personality test Meta-Contrast Technique. Neither the TE nor the MCS group showed higher than normal ratings of health risks from environmental threats, thus not supporting a cognitively based generalized fear of ambient factors as a factor of importance in MCS.<br/><br>
<br/><br>
In Paper IV and V the smell intolerance reactions common in TE cases were explored, aiming to develop a standardized chemical challenge design for the assessment of chemical intolerance. The annoyance reactions of TE cases was successfully reproduced during controlled chemical challenge at exposure levels below known levels for acute CNS-effects and trigeminal irritation. However, a corresponding performance reduction in neurobehavioral tests was not observed. Neither annoyance level nor test performance was related to the neurotoxic properties of the solvents used during the challenges.}},
 author    = {{Österberg, Kai}},
 isbn     = {{91-628-5036-9}},
 keywords   = {{industrial medicine; Occupational health; Psychology; organic solvents; personality; neuropsychology; multiple chemical sensitivity; toxic encephalopathy; Organic chemistry; Psykologi; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Organisk kemi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Psychology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Psychological methods for the assessment of chronic toxic encephalopathy and multiple chemical sensitivity}},
 year     = {{2001}},
}