Advanced

Skåne idag och i framtiden

Knaggård, Åsa LU ; Ericsson, Karin LU ; Hall, Marianne LU ; Lund, Emma LU ; Rummukainen, Markku LU and Sjöstedt, Victoria LU (2015) 2. p.229-240
Abstract (Swedish)
De beslut vi tar idag och i framtiden avgör om världen går mot en tvågraders- eller en fyragradersvärld, eller någonting där emellan.Vertikal samverkan mellan politiska nivåer och horisontell samverkan mellan sektorer är viktig för att möjliggöra kostnadseffektiva ambitiösa utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i Skåne.Arbetet med Klimatsamverkan Skåne och Strukturbild för Skåne är ett bra första steg, men kan fördjupas och utvecklas. Koordinering med andra samverkansinsatser kan bidra ytterligare till framgångsrikt arbete.Regionens samverkan med näringslivet är relativt väl utvecklad, men kan förstärkas ytterligare, särskilt vad gäller klimatanpassning.

... (More)
De beslut vi tar idag och i framtiden avgör om världen går mot en tvågraders- eller en fyragradersvärld, eller någonting där emellan.Vertikal samverkan mellan politiska nivåer och horisontell samverkan mellan sektorer är viktig för att möjliggöra kostnadseffektiva ambitiösa utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i Skåne.Arbetet med Klimatsamverkan Skåne och Strukturbild för Skåne är ett bra första steg, men kan fördjupas och utvecklas. Koordinering med andra samverkansinsatser kan bidra ytterligare till framgångsrikt arbete.Regionens samverkan med näringslivet är relativt väl utvecklad, men kan förstärkas ytterligare, särskilt vad gäller klimatanpassning.Medborgarna kan involveras mer i arbetet med utsläppsminskningar och klimatanpassning.Beslutsprocesser som är transparenta, som förmår inkludera flera olika perspektiv och som möjliggör lärande över tid är till gagn för klimatarbetet lokalt och regionalt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{e9babd77-5711-4d54-a17c-edc94405a6e3,
 abstract   = {De beslut vi tar idag och i framtiden avgör om världen går mot en tvågraders- eller en fyragradersvärld, eller någonting där emellan.<br/><br>
<br/><br>
Vertikal samverkan mellan politiska nivåer och horisontell samverkan mellan sektorer är viktig för att möjliggöra kostnadseffektiva ambitiösa utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i Skåne.<br/><br>
<br/><br>
Arbetet med Klimatsamverkan Skåne och Strukturbild för Skåne är ett bra första steg, men kan fördjupas och utvecklas. Koordinering med andra samverkansinsatser kan bidra ytterligare till framgångsrikt arbete.<br/><br>
<br/><br>
Regionens samverkan med näringslivet är relativt väl utvecklad, men kan förstärkas ytterligare, särskilt vad gäller klimatanpassning.<br/><br>
<br/><br>
Medborgarna kan involveras mer i arbetet med utsläppsminskningar och klimatanpassning.<br/><br>
<br/><br>
Beslutsprocesser som är transparenta, som förmår inkludera flera olika perspektiv och som möjliggör lärande över tid är till gagn för klimatarbetet lokalt och regionalt.},
 author    = {Knaggård, Åsa and Ericsson, Karin and Hall, Marianne and Lund, Emma and Rummukainen, Markku and Sjöstedt, Victoria},
 editor    = {Hall, Marianne and Lund, Emma and Rummukainen, Markku},
 isbn     = {978-91-981577-41},
 keyword   = {klimatanpassning,utsläppsminskning,organisation,Skåne,klimat,utveckling},
 language   = {swe},
 pages    = {229--240},
 publisher  = {Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet},
 title    = {Skåne idag och i framtiden},
 volume    = {2},
 year     = {2015},
}