Advanced

Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens län : En kartläggning av nedfall av kväve och svavel i Norrbottens län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Norbottens län

Akselsson, Cecilia LU ; Belyazid, Salim LU ; Jutterström, Sara; Karlsson, Per Erik and Pihl Karlsson, Gunilla (2015) In IVL C Reports
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Critical lod for acidification and eutrophication in the county of Norrbotten : Mapping the deposition of nitrogen and sulphur in the county of Norrbotten, on behalf of the County Government in the county of Norrbotten
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
in
IVL C Reports
issue
126
publisher
IVL Swedish Environmental Research Institute
language
Swedish
LU publication?
yes
id
eccde96a-76c9-452b-8372-992326404ec9
alternative location
http://krondroppsnatet.ivl.se/download/18.4b1c947d15125e72ddaa42/1448550503985/C126_Kritisk+belastning+i+Norrbotten_2015.pdf
date added to LUP
2018-12-01 11:34:08
date last changed
2018-12-03 12:24:03
@techreport{eccde96a-76c9-452b-8372-992326404ec9,
 author    = {Akselsson, Cecilia and Belyazid, Salim and Jutterström, Sara and Karlsson, Per Erik and Pihl Karlsson, Gunilla},
 institution = {IVL Swedish Environmental Research Institute},
 language   = {swe},
 number    = {126},
 series    = {IVL C Reports},
 title    = {Kritisk belastning för försurning och övergödning i Norrbottens län : En kartläggning av nedfall av kväve och svavel i Norrbottens län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Norbottens län},
 year     = {2015},
}