Advanced

Studentaktivering och kontinuerlig återkoppling i föreläsningskurser - utvärdering av ett interaktivt diagnostiskt prov under föreläsning

Jannasch, Patric LU ; Nilsson, Ulf LU and Nordberg Karlsson, Eva LU (2008)
Abstract (Swedish)
Målsättningen med detta projekt var att utveckla ett praktiskt och resurssnålt pedagogiskt instrument för att öka den kontinuerliga återkopplingen och studentaktiveringen i stora föreläsningskurser. Först konsulterades litteraturen när det gäller kunskapen om föreläsningar och återkoppling till stora studentgrupper. Baserat på detta, och på författarnas tidigare erfarenheter, utvecklades sedan ett interaktivt diagnostiskt prov som implementerades i kursen Miljökemi vid LTH (KOK032, 7.5 hp, 88 studenter). Det anonyma flervalsprovet hade 12 frågor som studenterna fick svara på strax före en föreläsningspaus. Efter att studenterna fått göra om samma prov efter pausen blev resultatet något bättre, troligtvis pga. att vissa studenter diskuterat... (More)
Målsättningen med detta projekt var att utveckla ett praktiskt och resurssnålt pedagogiskt instrument för att öka den kontinuerliga återkopplingen och studentaktiveringen i stora föreläsningskurser. Först konsulterades litteraturen när det gäller kunskapen om föreläsningar och återkoppling till stora studentgrupper. Baserat på detta, och på författarnas tidigare erfarenheter, utvecklades sedan ett interaktivt diagnostiskt prov som implementerades i kursen Miljökemi vid LTH (KOK032, 7.5 hp, 88 studenter). Det anonyma flervalsprovet hade 12 frågor som studenterna fick svara på strax före en föreläsningspaus. Efter att studenterna fått göra om samma prov efter pausen blev resultatet något bättre, troligtvis pga. att vissa studenter diskuterat och resonerat kring frågorna. Läraren gick sedan igenom och förklarade de rätta svaren. En utvärdering visade att studenterna var positiva till provet och att de framförallt hade uppfattningen att det hjälpte läraren att identifiera deras kunskapsluckor. En viktig slutsats var att det interaktiva diagnostiska provet kan användas som ett instrument för operativ utvärdering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
operativ utvärdering, föreläsning, studentaktivering, kamraträttning, återkoppling, SoTL
categories
Higher Education
pages
17 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ef0794e5-38e5-499f-aa64-c82e648b4882 (old id 1213732)
date added to LUP
2008-09-04 15:59:31
date last changed
2018-11-21 21:13:49
@techreport{ef0794e5-38e5-499f-aa64-c82e648b4882,
 abstract   = {Målsättningen med detta projekt var att utveckla ett praktiskt och resurssnålt pedagogiskt instrument för att öka den kontinuerliga återkopplingen och studentaktiveringen i stora föreläsningskurser. Först konsulterades litteraturen när det gäller kunskapen om föreläsningar och återkoppling till stora studentgrupper. Baserat på detta, och på författarnas tidigare erfarenheter, utvecklades sedan ett interaktivt diagnostiskt prov som implementerades i kursen Miljökemi vid LTH (KOK032, 7.5 hp, 88 studenter). Det anonyma flervalsprovet hade 12 frågor som studenterna fick svara på strax före en föreläsningspaus. Efter att studenterna fått göra om samma prov efter pausen blev resultatet något bättre, troligtvis pga. att vissa studenter diskuterat och resonerat kring frågorna. Läraren gick sedan igenom och förklarade de rätta svaren. En utvärdering visade att studenterna var positiva till provet och att de framförallt hade uppfattningen att det hjälpte läraren att identifiera deras kunskapsluckor. En viktig slutsats var att det interaktiva diagnostiska provet kan användas som ett instrument för operativ utvärdering.},
 author    = {Jannasch, Patric and Nilsson, Ulf and Nordberg Karlsson, Eva},
 institution = {[Publisher information missing]},
 keyword   = {operativ utvärdering,föreläsning,studentaktivering,kamraträttning,återkoppling,SoTL},
 language   = {swe},
 pages    = {17},
 title    = {Studentaktivering och kontinuerlig återkoppling i föreläsningskurser - utvärdering av ett interaktivt diagnostiskt prov under föreläsning},
 year     = {2008},
}