Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Structure Functions and Final-State Properties in Deeply Inelastic electron-proton Scattering

Kharraziha, Hamid LU (1997)
Abstract
In this thesis, we give a description of the detailed structure of the proton and a description of the final-state properties in electron-proton scattering. Qualitative results, in a purely gluonic scenario with the leading log approximation, and quantitative results, where quarks are included and some sub-leading corrections have been made, are presented. The quantitative results are in fair agreement with available experimental data and a Monte Carlo event generator for electron-proton scattering is presented.Further, a computer program for calculating QCD colour factors is presented.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hur ser det ut inuti protonen?Vi vet att protonen består av mindre partiklar. Den utgörs egentligen av tre st. kvarkar, men där finns också en mängd gluoner och virtuella kvarkar och antikvarkar. Gluonerna är de partiklar som håller ihop de tre kvarkarna (valenskvarkarna) i ett så hårt grepp att protonen blir väldigt liten (ca. 100000 ggr mindre än en atom). Det är denna kraft (den starka kärnkraften) som också håller ihop nukleonerna i en atomkärna.Denna kraft gör att det hela tiden pågår en aktivitet inuti protonen, genom att de olika partiklarna byter tillstånd och omvandlas. T.ex. kan en gluon omvandlas till en kvark-antikvark par, eller så kan den... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hur ser det ut inuti protonen?Vi vet att protonen består av mindre partiklar. Den utgörs egentligen av tre st. kvarkar, men där finns också en mängd gluoner och virtuella kvarkar och antikvarkar. Gluonerna är de partiklar som håller ihop de tre kvarkarna (valenskvarkarna) i ett så hårt grepp att protonen blir väldigt liten (ca. 100000 ggr mindre än en atom). Det är denna kraft (den starka kärnkraften) som också håller ihop nukleonerna i en atomkärna.Denna kraft gör att det hela tiden pågår en aktivitet inuti protonen, genom att de olika partiklarna byter tillstånd och omvandlas. T.ex. kan en gluon omvandlas till en kvark-antikvark par, eller så kan den omvandlas till två gluoner eller försvinna genom att den absorberas av en kvark. Hur denna process fortgår är stark kopplad till egenskaper hos den starka kärnkraften.Man kan studera denna process t.ex. genom att beskjuta protonen med elektroner så att de växelverkar med en kvark inuti protonen. Detta experiment utförs för tillfället i en accellerator i Tyskland.I vårt arbete försöker vi göra utsagor av vad man kan förvänta sig för resultat vid sådana experiment, om gällande teorier om kvarkar och gluoner är korrekta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Dokshitzer, Yuri, INFN Milano, Italy
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
cosmic rays, event generators, colour factors, High energy interactions, hadronic jets, QCD, the Linked Dipole Chain model, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics, Matematisk och allmän teoretisk fysik, kvantmekanik, klassisk mekanik, Kosmisk strålning, högenergi, classical mechanics, Mathematical and general theoretical physics, relativitet, statistisk fysik, termodynamik, Fysicumarkivet A:1997:Kharraziha
pages
146 pages
publisher
Department of Theoretical Physics, Lund University
defense location
Auditorium of the Department of Theoretical Physics
defense date
1998-01-23 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUNFD6/(NFTF-1036)/1-18/(1998)
ISBN
91-628-2826-6
language
English
LU publication?
yes
id
f37a9587-4c31-40a0-bd6b-e839eb811fae (old id 29779)
date added to LUP
2016-04-04 12:10:34
date last changed
2018-11-21 21:09:26
@phdthesis{f37a9587-4c31-40a0-bd6b-e839eb811fae,
 abstract   = {{In this thesis, we give a description of the detailed structure of the proton and a description of the final-state properties in electron-proton scattering. Qualitative results, in a purely gluonic scenario with the leading log approximation, and quantitative results, where quarks are included and some sub-leading corrections have been made, are presented. The quantitative results are in fair agreement with available experimental data and a Monte Carlo event generator for electron-proton scattering is presented.<br/><br>
<br/><br>
Further, a computer program for calculating QCD colour factors is presented.}},
 author    = {{Kharraziha, Hamid}},
 isbn     = {{91-628-2826-6}},
 keywords   = {{cosmic rays; event generators; colour factors; High energy interactions; hadronic jets; QCD; the Linked Dipole Chain model; quantum mechanics; relativity; gravitation; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; kvantmekanik; klassisk mekanik; Kosmisk strålning; högenergi; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:1997:Kharraziha}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Theoretical Physics, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Structure Functions and Final-State Properties in Deeply Inelastic electron-proton Scattering}},
 year     = {{1997}},
}