Advanced

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

Flyman Mattsson, Anna LU (2017)
Abstract (Swedish)
För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning gäller det att
ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla kunskaper i olika
ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. Språktillägnandet
behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta
de höga språkliga krav som ställs inom utbildning, yrkesliv och samhälle.
Detta ställer i sin tur stora krav på andraspråksundervisningen. Att lärare
har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är
därför viktigare än någonsin.

Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för
kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här boken är
tänkt att fungera som en... (More)
För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning gäller det att
ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla kunskaper i olika
ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. Språktillägnandet
behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta
de höga språkliga krav som ställs inom utbildning, yrkesliv och samhälle.
Detta ställer i sin tur stora krav på andraspråksundervisningen. Att lärare
har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är
därför viktigare än någonsin.

Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för
kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här boken är
tänkt att fungera som en brygga mellan andraspråksforskning och lärares
undervisning i svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge möjlighet
till en språkvetenskapligt underbyggd undervisning: Hur inverkar till
exempel modersmålet på inlärningen av ett nytt språk? På vilket sätt kan
lärare stärka språkutvecklingen? Vad stöds egentligen av forskningen och
vad är myt?

Författaren presenterar olika språkinlärningsteorier utifrån ett svenskt
utbildningsperspektiv och diskuterar hur teorier och forskningsrön kan
komma undervisningen till nytta – både på makronivå med organisationen
i fokus och på mikronivå utifrån det enskilda klassrummet och
lärares arbete där.

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund vänder sig främst
till sva-lärare, sfi-lärare och modersmålslärare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Svenska som andraspråk
categories
Popular Science
pages
217 pages
publisher
Studentlitteratur AB
ISBN
978-91-44-07625-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f3f6c286-2b9f-42c0-bb61-b9140df3a2e9
date added to LUP
2018-01-11 14:39:39
date last changed
2018-11-21 21:37:17
@book{f3f6c286-2b9f-42c0-bb61-b9140df3a2e9,
 abstract   = {För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning gäller det att<br/>ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla kunskaper i olika<br/>ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. Språktillägnandet<br/>behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta<br/>de höga språkliga krav som ställs inom utbildning, yrkesliv och samhälle.<br/>Detta ställer i sin tur stora krav på andraspråksundervisningen. Att lärare<br/>har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är<br/>därför viktigare än någonsin. <br/><br/>Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för<br/>kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här boken är<br/>tänkt att fungera som en brygga mellan andraspråksforskning och lärares<br/>undervisning i svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge möjlighet<br/>till en språkvetenskapligt underbyggd undervisning: Hur inverkar till<br/>exempel modersmålet på inlärningen av ett nytt språk? På vilket sätt kan<br/>lärare stärka språkutvecklingen? Vad stöds egentligen av forskningen och<br/>vad är myt?<br/><br/>Författaren presenterar olika språkinlärningsteorier utifrån ett svenskt<br/>utbildningsperspektiv och diskuterar hur teorier och forskningsrön kan<br/>komma undervisningen till nytta – både på makronivå med organisationen<br/>i fokus och på mikronivå utifrån det enskilda klassrummet och<br/>lärares arbete där.<br/><br/>Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund vänder sig främst<br/>till sva-lärare, sfi-lärare och modersmålslärare.},
 author    = {Flyman Mattsson, Anna},
 isbn     = {978-91-44-07625-6},
 keyword   = {Svenska som andraspråk},
 language   = {swe},
 pages    = {217},
 publisher  = {Studentlitteratur AB},
 title    = {Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund},
 year     = {2017},
}