Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad vill gruppforskningen uppnå? Reflektioner kring "önskvärda tillstånd"

Jern, Stefan LU (2003) The third national, open conference on group and social psychology - Gruppen som paradox
Abstract (Swedish)
Syftet med denna framställning är att aktivera en diskussion kring öppna och dolda värden i gruppforskning. Med sådana värden avses här explicit eller implicit uttryckta önskvärda tillstånd i grupper. Det kan röra sig om t.ex. "effektivitet", "ideala samverkanssituationer", "demokrati" eller "arbetsgrupp enligt Bion". För att undersöka förekomsten av sådana genomgicks samtliga bidrag av till grupp- och socialpsykologikonferenserna i Linköping (1998) och Lund (2000) som publicerats i Proceedings (27 st.). Efter att bidrag som enbart berörde organisatoriska, historiska eller metodologiska frågor exkluderats återstod 20, som analyserades för förekomst av utsagor om önskvärda tillstånd. I framställningen redovisas dessa och en diskussion förs... (More)
Syftet med denna framställning är att aktivera en diskussion kring öppna och dolda värden i gruppforskning. Med sådana värden avses här explicit eller implicit uttryckta önskvärda tillstånd i grupper. Det kan röra sig om t.ex. "effektivitet", "ideala samverkanssituationer", "demokrati" eller "arbetsgrupp enligt Bion". För att undersöka förekomsten av sådana genomgicks samtliga bidrag av till grupp- och socialpsykologikonferenserna i Linköping (1998) och Lund (2000) som publicerats i Proceedings (27 st.). Efter att bidrag som enbart berörde organisatoriska, historiska eller metodologiska frågor exkluderats återstod 20, som analyserades för förekomst av utsagor om önskvärda tillstånd. I framställningen redovisas dessa och en diskussion förs kring deras användbarhet, problematiseringsgrad, rimlighet och möjliga inlacering i olika diskurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
values, small group, group, group research, discourse
host publication
The group as a paradox: proceedings from a conference on group and social psychology, Stockholm university, May 2002, GRASP 2002 / Svante Hovmark ... (editors)
editor
Hovmark, Svante ; Bergman, P. ; Edlund, B. and Stoetzer, U.
pages
7 pages
publisher
Stockholm University: Department of Psychology
conference name
The third national, open conference on group and social psychology - Gruppen som paradox
conference location
Stockholm, Sweden
conference dates
2002-05-22 - 2002-05-23
ISBN
91-631-3778-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ff4c6cbf-7149-450e-8264-11c3878761e8 (old id 805123)
date added to LUP
2016-04-04 11:05:14
date last changed
2018-11-21 21:02:35
@inproceedings{ff4c6cbf-7149-450e-8264-11c3878761e8,
 abstract   = {Syftet med denna framställning är att aktivera en diskussion kring öppna och dolda värden i gruppforskning. Med sådana värden avses här explicit eller implicit uttryckta önskvärda tillstånd i grupper. Det kan röra sig om t.ex. "effektivitet", "ideala samverkanssituationer", "demokrati" eller "arbetsgrupp enligt Bion". För att undersöka förekomsten av sådana genomgicks samtliga bidrag av till grupp- och socialpsykologikonferenserna i Linköping (1998) och Lund (2000) som publicerats i Proceedings (27 st.). Efter att bidrag som enbart berörde organisatoriska, historiska eller metodologiska frågor exkluderats återstod 20, som analyserades för förekomst av utsagor om önskvärda tillstånd. I framställningen redovisas dessa och en diskussion förs kring deras användbarhet, problematiseringsgrad, rimlighet och möjliga inlacering i olika diskurser.},
 author    = {Jern, Stefan},
 booktitle  = {The group as a paradox: proceedings from a conference on group and social psychology, Stockholm university, May 2002, GRASP 2002 / Svante Hovmark ... (editors)},
 editor    = {Hovmark, Svante and Bergman, P. and Edlund, B. and Stoetzer, U.},
 isbn     = {91-631-3778-X},
 language   = {swe},
 publisher  = {Stockholm University: Department of Psychology},
 title    = {Vad vill gruppforskningen uppnå? Reflektioner kring "önskvärda tillstånd"},
 year     = {2003},
}