Advanced

Tillvaratagande av kompetens i samband med fyrtiotalisternas pensionsavgångar - betraktat ur ett tolkande perspektiv

Mattsson, Emma and Vestlund, Frida (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kompetens kan tillvaratas på bästa sätt i samband pensionsavgångar och nyanställningar. Kompetens har i uppsatsen betraktats ur ett tolkande perspektiv, vilket i korthet innebär att en persons kompetens ses som beroende av dennes förståelse inför sitt arbete. Vidare vilar denna uppsats på följande grundantaganden; verkligheten utgörs av subjektiv föreställning, kunskap är socialt konstruerad samt att lärande sker genom samspel. För att besvara uppsatsens syfte har en empirisk undersökning av kvalitativ karaktär gällande ett antal ingenjörers förståelse inför sitt arbete på VA-verket i Malmö genomförts. Intervjuer med pensionsaktuella samt relativt nyutexaminerade ingenjörer visade att... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kompetens kan tillvaratas på bästa sätt i samband pensionsavgångar och nyanställningar. Kompetens har i uppsatsen betraktats ur ett tolkande perspektiv, vilket i korthet innebär att en persons kompetens ses som beroende av dennes förståelse inför sitt arbete. Vidare vilar denna uppsats på följande grundantaganden; verkligheten utgörs av subjektiv föreställning, kunskap är socialt konstruerad samt att lärande sker genom samspel. För att besvara uppsatsens syfte har en empirisk undersökning av kvalitativ karaktär gällande ett antal ingenjörers förståelse inför sitt arbete på VA-verket i Malmö genomförts. Intervjuer med pensionsaktuella samt relativt nyutexaminerade ingenjörer visade att skillnaderna i de mer respektive mindre erfarna ingenjörernas förståelse och därmed kompetens, i första hand grundade sig i deras olika grad av erfarenhet från yrket. De verktyg som utifrån arbetslivspedagogisk teori kan anses lämpliga för att förmedla erfarenhet samt medvetandegöra skillnader i förståelse, för att därigenom kunna skapa möjligheter för lärande och utveckling av förståelse (ur ett tolkande perspektiv detsamma som kompetensutveckling), är bland annat dialog, mentorskapsprogram samt bevarande av kunskap inom organisationen med hjälp av det organisatoriska minnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Emma and Vestlund, Frida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tolkande perspektiv, kompetens, förståelse, lärande, dialog, organisatoriskt minne, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1326695
date added to LUP
2006-10-31
date last changed
2014-09-04 08:36:45
@misc{1326695,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kompetens kan tillvaratas på bästa sätt i samband pensionsavgångar och nyanställningar. Kompetens har i uppsatsen betraktats ur ett tolkande perspektiv, vilket i korthet innebär att en persons kompetens ses som beroende av dennes förståelse inför sitt arbete. Vidare vilar denna uppsats på följande grundantaganden; verkligheten utgörs av subjektiv föreställning, kunskap är socialt konstruerad samt att lärande sker genom samspel. För att besvara uppsatsens syfte har en empirisk undersökning av kvalitativ karaktär gällande ett antal ingenjörers förståelse inför sitt arbete på VA-verket i Malmö genomförts. Intervjuer med pensionsaktuella samt relativt nyutexaminerade ingenjörer visade att skillnaderna i de mer respektive mindre erfarna ingenjörernas förståelse och därmed kompetens, i första hand grundade sig i deras olika grad av erfarenhet från yrket. De verktyg som utifrån arbetslivspedagogisk teori kan anses lämpliga för att förmedla erfarenhet samt medvetandegöra skillnader i förståelse, för att därigenom kunna skapa möjligheter för lärande och utveckling av förståelse (ur ett tolkande perspektiv detsamma som kompetensutveckling), är bland annat dialog, mentorskapsprogram samt bevarande av kunskap inom organisationen med hjälp av det organisatoriska minnet.},
 author    = {Mattsson, Emma and Vestlund, Frida},
 keyword   = {tolkande perspektiv,kompetens,förståelse,lärande,dialog,organisatoriskt minne,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillvaratagande av kompetens i samband med fyrtiotalisternas pensionsavgångar - betraktat ur ett tolkande perspektiv},
 year     = {2006},
}