Advanced

Lokal förankring som strategi - Kännetecken och konsekvenser

Andersson, Karin; Forsén, Anna and Rylander, Kerstin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att beskriva kännetecken och konsekvenser av lokal förankring som strategi, och introducera detta som ett begrepp inom strategiteorin. Mer specifikt vill vi visa hur lokal förankring som strategi kan bidra till en ökad kvalitet i banktjänsten. Kvalitativ fallstudie, induktivt tillvägagångssätt, semistandardiserade intervjuer. Sex stycken intervjuer med personer med olika chefsbefattningar inom Färs och Frosta Sparbank. Lokal förankring som strategi kännetecknas av fysisk närvaro och tillgänglighet samt lokalt engagemang och lokalkännedom. Konsekvenserna av lokal förankring är en nära relation till kunden, snabbhet i korta beslutsvägar, en profilering genom lokal förankring, stora kostnader samt begränsningar i... (More)
Uppsatsens syfte är att beskriva kännetecken och konsekvenser av lokal förankring som strategi, och introducera detta som ett begrepp inom strategiteorin. Mer specifikt vill vi visa hur lokal förankring som strategi kan bidra till en ökad kvalitet i banktjänsten. Kvalitativ fallstudie, induktivt tillvägagångssätt, semistandardiserade intervjuer. Sex stycken intervjuer med personer med olika chefsbefattningar inom Färs och Frosta Sparbank. Lokal förankring som strategi kännetecknas av fysisk närvaro och tillgänglighet samt lokalt engagemang och lokalkännedom. Konsekvenserna av lokal förankring är en nära relation till kunden, snabbhet i korta beslutsvägar, en profilering genom lokal förankring, stora kostnader samt begränsningar i tillväxtpotentialen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Karin; Forsén, Anna and Rylander, Kerstin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Differentieringsstrategi, Färs & Frosta Sparbank, Lokal förankring, Relationsmarknadsföring, Tjänstekvalitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341822
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:08:48
@misc{1341822,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att beskriva kännetecken och konsekvenser av lokal förankring som strategi, och introducera detta som ett begrepp inom strategiteorin. Mer specifikt vill vi visa hur lokal förankring som strategi kan bidra till en ökad kvalitet i banktjänsten. Kvalitativ fallstudie, induktivt tillvägagångssätt, semistandardiserade intervjuer. Sex stycken intervjuer med personer med olika chefsbefattningar inom Färs och Frosta Sparbank. Lokal förankring som strategi kännetecknas av fysisk närvaro och tillgänglighet samt lokalt engagemang och lokalkännedom. Konsekvenserna av lokal förankring är en nära relation till kunden, snabbhet i korta beslutsvägar, en profilering genom lokal förankring, stora kostnader samt begränsningar i tillväxtpotentialen},
 author    = {Andersson, Karin and Forsén, Anna and Rylander, Kerstin},
 keyword   = {Differentieringsstrategi,Färs & Frosta Sparbank,Lokal förankring,Relationsmarknadsföring,Tjänstekvalitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lokal förankring som strategi - Kännetecken och konsekvenser},
 year     = {2004},
}