Advanced

Kompetensutveckling - En studie av ett kunskapsintensivt företag

Hansson, Michael; Östman, Mattias and Åberg, Gustav (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att generellt beskriva och förklara hur kopplingen mellan intentionen med samt uppföljningen av kompetensutveckling förhåller sig i det studerade kunskapsintensiva företaget. Uppsatsen är en fallstudie och bygger på en kvantitativ del och en kvalitativ. Den kvantitativa består av en enkätundersökning genomförd på fallföretagets anställda och den kvalitativa delen grundar sig på fem intervjuer med chefer på olika nivåer inom företaget. Arbetssättet har präglats av både en induktiv och en deduktiv ansats. Syftet med kompetensutvecklingen i fallföretaget identifierade vi som präglat av kortsiktigt tänkande, snarare än en klar strategisk koppling. Framförallt var den inte sammankopplad mellan de olika avdelningarna i... (More)
Syftet med uppsatsen är att generellt beskriva och förklara hur kopplingen mellan intentionen med samt uppföljningen av kompetensutveckling förhåller sig i det studerade kunskapsintensiva företaget. Uppsatsen är en fallstudie och bygger på en kvantitativ del och en kvalitativ. Den kvantitativa består av en enkätundersökning genomförd på fallföretagets anställda och den kvalitativa delen grundar sig på fem intervjuer med chefer på olika nivåer inom företaget. Arbetssättet har präglats av både en induktiv och en deduktiv ansats. Syftet med kompetensutvecklingen i fallföretaget identifierade vi som präglat av kortsiktigt tänkande, snarare än en klar strategisk koppling. Framförallt var den inte sammankopplad mellan de olika avdelningarna i företaget. Även uppföljningen av kompetensutvecklingsinsatser är, enligt vår uppfattning, bristfällig i fallföretaget. Orsaken är att det inte finns några rutiner för systematisk uppföljning. Slutsatserna har utmynnat i en modell för kompetensutveckling, vilken kan ses som vår syn på hur processen bör se ut i fallföretaget. Modellen karaktäriseras av integration mellan avdelningarna, fokusering av företagets intentioner med kompetensutvecklingen, klara ansvarsfördelningar och systematisk uppföljning av insatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Michael; Östman, Mattias and Åberg, Gustav
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kunskapsintensiva företag, Kompetensutveckling, Kompetens, Utbildning, Human recource management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1344184
date added to LUP
2006-04-03
date last changed
2012-04-02 15:58:11
@misc{1344184,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att generellt beskriva och förklara hur kopplingen mellan intentionen med samt uppföljningen av kompetensutveckling förhåller sig i det studerade kunskapsintensiva företaget. Uppsatsen är en fallstudie och bygger på en kvantitativ del och en kvalitativ. Den kvantitativa består av en enkätundersökning genomförd på fallföretagets anställda och den kvalitativa delen grundar sig på fem intervjuer med chefer på olika nivåer inom företaget. Arbetssättet har präglats av både en induktiv och en deduktiv ansats. Syftet med kompetensutvecklingen i fallföretaget identifierade vi som präglat av kortsiktigt tänkande, snarare än en klar strategisk koppling. Framförallt var den inte sammankopplad mellan de olika avdelningarna i företaget. Även uppföljningen av kompetensutvecklingsinsatser är, enligt vår uppfattning, bristfällig i fallföretaget. Orsaken är att det inte finns några rutiner för systematisk uppföljning. Slutsatserna har utmynnat i en modell för kompetensutveckling, vilken kan ses som vår syn på hur processen bör se ut i fallföretaget. Modellen karaktäriseras av integration mellan avdelningarna, fokusering av företagets intentioner med kompetensutvecklingen, klara ansvarsfördelningar och systematisk uppföljning av insatser.},
 author    = {Hansson, Michael and Östman, Mattias and Åberg, Gustav},
 keyword   = {Kunskapsintensiva företag,Kompetensutveckling,Kompetens,Utbildning,Human recource management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling - En studie av ett kunskapsintensivt företag},
 year     = {2006},
}