Advanced

Hur påverkar ett namnbyte ett företags varumärkeshantering?

Sundgren, Fredrik; Tham, Wilhelm and Pettersson, Ricard (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Olika teorier kring varumärkeshantering och varumärkesbyggande ställs mot empiri och sekundärdata från tre fallföretag som bytt eller ska byta namn. Empirin är insamlad via kvalitativa intervjuer under våren 2006. Fokus ligger på huvudfallet, E.ON, och hur deras namnbyte gått till och vad det fått för konsekvenser på företagets varumärkeshantering. Resultatet diskuteras utifrån överförbarhet och förslag till fortsatt forskning. Det innebär i korthet att ett namnbyte påverkar flera aspekter av ett företags varumärkeshantering bl a såtillvida att arbetet med att skapa varumärkeskännedom initialt intensifieras. För att på ett tillfredsställande sätt svara på forskningsfrågan krävs dock ytterligare studier.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundgren, Fredrik; Tham, Wilhelm and Pettersson, Ricard
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
varumärke, strategi, kommunikation, brand equity, brand management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346617
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:10:43
@misc{1346617,
 abstract   = {Olika teorier kring varumärkeshantering och varumärkesbyggande ställs mot empiri och sekundärdata från tre fallföretag som bytt eller ska byta namn. Empirin är insamlad via kvalitativa intervjuer under våren 2006. Fokus ligger på huvudfallet, E.ON, och hur deras namnbyte gått till och vad det fått för konsekvenser på företagets varumärkeshantering. Resultatet diskuteras utifrån överförbarhet och förslag till fortsatt forskning. Det innebär i korthet att ett namnbyte påverkar flera aspekter av ett företags varumärkeshantering bl a såtillvida att arbetet med att skapa varumärkeskännedom initialt intensifieras. För att på ett tillfredsställande sätt svara på forskningsfrågan krävs dock ytterligare studier.},
 author    = {Sundgren, Fredrik and Tham, Wilhelm and Pettersson, Ricard},
 keyword   = {varumärke,strategi,kommunikation,brand equity,brand management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkar ett namnbyte ett företags varumärkeshantering?},
 year     = {2006},
}