Advanced

Avgörande faktorer vid strategival i samband med direktinvesteringar: Fallstudie beträffande direktinvesteringar i central- och östeuropa

Bengtsson, Fredrik and Berggren, Markus (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett fingerat fall, klargöra vilka faktorer som idag har störst betydelse för framgången av en direktinvestering i en produktionsanläggning för tillverkning av plastdetaljer i öst- och västeuropa. Syftet är också att utvärdera och förbättra den arbetsmodell för tillvägagångssätt vid lokaliseringsval som använts. Metod Uppsatsen bygger både på en kvalitativ och på en kvantitativ metod, vilka används parallellt. Arbetsgången följer den systematiska modell som Young et al föreslår, applicerad på ett simulerat fallscenario, och nödvändig information för de olika momenten i modellen är inhämtad från litteraturstudier, intervjuer och en enkät. Slutsatser Ett beslut om nyetablering genom... (More)
Syfte Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett fingerat fall, klargöra vilka faktorer som idag har störst betydelse för framgången av en direktinvestering i en produktionsanläggning för tillverkning av plastdetaljer i öst- och västeuropa. Syftet är också att utvärdera och förbättra den arbetsmodell för tillvägagångssätt vid lokaliseringsval som använts. Metod Uppsatsen bygger både på en kvalitativ och på en kvantitativ metod, vilka används parallellt. Arbetsgången följer den systematiska modell som Young et al föreslår, applicerad på ett simulerat fallscenario, och nödvändig information för de olika momenten i modellen är inhämtad från litteraturstudier, intervjuer och en enkät. Slutsatser Ett beslut om nyetablering genom direktinvestering kräver noggranna förberedelser, vilka både är tids- och resurskrävande. Resultatet av denna fallstudie visar att följande faktorer är av avgörande betydelse för framgången av en direktinvestering i centraleuropa; lönekostnader, finansiell risk, transportkostnader, kapitalkostnader för byggnader och mark, finansiella förutsättningar i landet, energikostnader och nivån på landets infrastruktur. Dessa faktorer bör alltså analyseras mest ingående inför ett lokaliseringsval. Vi anser att detta resultat är direkt generaliserbart för företag inom samma bransch som den i fallscenariot men också för andra branscher med liknande kostnadsstruktur. Det är viktigt att ha ett strukturerat arbetssätt och att veta vilken information som man bör söka efter i arbetet inför ett lokaliseringsval. Framför allt är det viktigt att veta vilka arbetsmoment som bör ingå och i vilken ordning dessa bör utföras. Den arbetsmodell som Young et al föreslår har för avsikt att göra detta, men vi har funnit ett flertal skäl till att modifiera den och göra den mer användarvänlig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Fredrik and Berggren, Markus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utländska direktinvesteringar, Expansionsstrategi, Lokaliseringsmodell, Central- och östeuropa, Produktionsanläggning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351085
date added to LUP
2004-05-31 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:41
@misc{1351085,
 abstract   = {Syfte Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett fingerat fall, klargöra vilka faktorer som idag har störst betydelse för framgången av en direktinvestering i en produktionsanläggning för tillverkning av plastdetaljer i öst- och västeuropa. Syftet är också att utvärdera och förbättra den arbetsmodell för tillvägagångssätt vid lokaliseringsval som använts. Metod Uppsatsen bygger både på en kvalitativ och på en kvantitativ metod, vilka används parallellt. Arbetsgången följer den systematiska modell som Young et al föreslår, applicerad på ett simulerat fallscenario, och nödvändig information för de olika momenten i modellen är inhämtad från litteraturstudier, intervjuer och en enkät. Slutsatser Ett beslut om nyetablering genom direktinvestering kräver noggranna förberedelser, vilka både är tids- och resurskrävande. Resultatet av denna fallstudie visar att följande faktorer är av avgörande betydelse för framgången av en direktinvestering i centraleuropa; lönekostnader, finansiell risk, transportkostnader, kapitalkostnader för byggnader och mark, finansiella förutsättningar i landet, energikostnader och nivån på landets infrastruktur. Dessa faktorer bör alltså analyseras mest ingående inför ett lokaliseringsval. Vi anser att detta resultat är direkt generaliserbart för företag inom samma bransch som den i fallscenariot men också för andra branscher med liknande kostnadsstruktur. Det är viktigt att ha ett strukturerat arbetssätt och att veta vilken information som man bör söka efter i arbetet inför ett lokaliseringsval. Framför allt är det viktigt att veta vilka arbetsmoment som bör ingå och i vilken ordning dessa bör utföras. Den arbetsmodell som Young et al föreslår har för avsikt att göra detta, men vi har funnit ett flertal skäl till att modifiera den och göra den mer användarvänlig.},
 author    = {Bengtsson, Fredrik and Berggren, Markus},
 keyword   = {Utländska direktinvesteringar,Expansionsstrategi,Lokaliseringsmodell,Central- och östeuropa,Produktionsanläggning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avgörande faktorer vid strategival i samband med direktinvesteringar: Fallstudie beträffande direktinvesteringar i central- och östeuropa},
 year     = {2004},
}