Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social redovisning för en hållbar framtid? – en studie av Ericsson, H&M och Swedish Match

Lundholm, Susanne ; Permsjö, Johanna and Berggren, Karin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Den ökade förekomsten av etisk rapportering kan ses som en följd av samhällets ökade fokus på en hållbar utveckling. Det finns olika teorier om motiven bakom redovisning av etisk information, däribland 4N-typologin samt legitimitets- och intressentteorin. Dessa angreppssätt bygger på förekomsten av kommunikation mellan företaget och dess omvärld. Hur detta i realiteten sker behandlas av ytterligare en teori på området, Media Agenda Setting Theory. Våra företags sociala rapportering förefaller kunna förklaras med olika motiv ur 4N-typologin. Den sociala redovisningen förekommer också som en följd av legitimerande strategier, ibland i proaktivt syfte och stundvis som ett svar på medial uppmärksamhet. Det är emellertid oklart i vilken... (More)
Den ökade förekomsten av etisk rapportering kan ses som en följd av samhällets ökade fokus på en hållbar utveckling. Det finns olika teorier om motiven bakom redovisning av etisk information, däribland 4N-typologin samt legitimitets- och intressentteorin. Dessa angreppssätt bygger på förekomsten av kommunikation mellan företaget och dess omvärld. Hur detta i realiteten sker behandlas av ytterligare en teori på området, Media Agenda Setting Theory. Våra företags sociala rapportering förefaller kunna förklaras med olika motiv ur 4N-typologin. Den sociala redovisningen förekommer också som en följd av legitimerande strategier, ibland i proaktivt syfte och stundvis som ett svar på medial uppmärksamhet. Det är emellertid oklart i vilken utsträckning och med vilket tidsperspektiv redovisning och medial uppmärksamhet korrelerar. Vidare kan prioriterandet av vissa intressenter medföra att det vid vissa tillfällen lämnas mer eller mindre socialrelaterad information. Vad beträffar våra fallföretag ser vi att den sociala redovisningen samvarierar med vissa kontextuella variabler, som till exempel tidpunkt, företagsstorlek och strategi. Vi har förtydligat vår förklaring av social redovisning i en översiktlig modell, innefattade 6 T:n. Dessa är: Typ, Tema, Tidpunkt, Tillstånd, Tillvaro och Tillämpare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundholm, Susanne ; Permsjö, Johanna and Berggren, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
legitimitet, intressent, motiv, media, social redovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351552
date added to LUP
2003-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:42:31
@misc{1351552,
 abstract   = {Den ökade förekomsten av etisk rapportering kan ses som en följd av samhällets ökade fokus på en hållbar utveckling. Det finns olika teorier om motiven bakom redovisning av etisk information, däribland 4N-typologin samt legitimitets- och intressentteorin. Dessa angreppssätt bygger på förekomsten av kommunikation mellan företaget och dess omvärld. Hur detta i realiteten sker behandlas av ytterligare en teori på området, Media Agenda Setting Theory. Våra företags sociala rapportering förefaller kunna förklaras med olika motiv ur 4N-typologin. Den sociala redovisningen förekommer också som en följd av legitimerande strategier, ibland i proaktivt syfte och stundvis som ett svar på medial uppmärksamhet. Det är emellertid oklart i vilken utsträckning och med vilket tidsperspektiv redovisning och medial uppmärksamhet korrelerar. Vidare kan prioriterandet av vissa intressenter medföra att det vid vissa tillfällen lämnas mer eller mindre socialrelaterad information. Vad beträffar våra fallföretag ser vi att den sociala redovisningen samvarierar med vissa kontextuella variabler, som till exempel tidpunkt, företagsstorlek och strategi. Vi har förtydligat vår förklaring av social redovisning i en översiktlig modell, innefattade 6 T:n. Dessa är: Typ, Tema, Tidpunkt, Tillstånd, Tillvaro och Tillämpare.},
 author    = {Lundholm, Susanne and Permsjö, Johanna and Berggren, Karin},
 keyword   = {legitimitet,intressent,motiv,media,social redovisning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social redovisning för en hållbar framtid? – en studie av Ericsson, H&M och Swedish Match},
 year     = {2003},
}