Advanced

Innefattas servicesektorn av en exkluderande praktik? (O)tillgängligt för människor med funktionshinder

Bertilsson, Jessica (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen redovisar en studie med utgångspunkt i frågeställningarna: Hur påverkar aktörer i serviceverksamheter inkludering och exkludering av kunder? Vad finns det för materiella och immateriella barriärer som påverkar tillgänglighet för faktiska och presumtiva kunder med funktionshinder? Syftet med undersökningen är att söka svar på vilka attityder och föreställningar som finns i verksamheter som ingår i servicebranschen och på vad sätt särskiljande eller exkluderande praktiker existerar för potentiella besökare med någon form av funktionshinder. Avsikten är även att undersöka huruvida aktörer i verksamheter har inverkan på materiella och immateriella barriärer som bidrar till att minska tillgängligheten. Syftet är således att undersöka... (More)
Uppsatsen redovisar en studie med utgångspunkt i frågeställningarna: Hur påverkar aktörer i serviceverksamheter inkludering och exkludering av kunder? Vad finns det för materiella och immateriella barriärer som påverkar tillgänglighet för faktiska och presumtiva kunder med funktionshinder? Syftet med undersökningen är att söka svar på vilka attityder och föreställningar som finns i verksamheter som ingår i servicebranschen och på vad sätt särskiljande eller exkluderande praktiker existerar för potentiella besökare med någon form av funktionshinder. Avsikten är även att undersöka huruvida aktörer i verksamheter har inverkan på materiella och immateriella barriärer som bidrar till att minska tillgängligheten. Syftet är således att undersöka särskiljande och exkluderande praktiker i servicemötet i förhållande till begreppen tillgänglighet och funktionshinder. För detta syfte har en kvalitativt präglad metod använts med intervjuer och frågeformulär. Även observationer har utförts. Uppsatsens viktigaste tolkning är att det existerar en särskiljande och exkluderande praktik inom servicebranschens verksamheter gentemot faktiska och presumtiva kunder. Orsaken till detta är främst brist på kunskap om skilda behov hos individer med funktionshinder. Även brist på reflektion och att exkuderingspraktiken osynliggörs har betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353012,
 abstract   = {Uppsatsen redovisar en studie med utgångspunkt i frågeställningarna: Hur påverkar aktörer i serviceverksamheter inkludering och exkludering av kunder? Vad finns det för materiella och immateriella barriärer som påverkar tillgänglighet för faktiska och presumtiva kunder med funktionshinder? Syftet med undersökningen är att söka svar på vilka attityder och föreställningar som finns i verksamheter som ingår i servicebranschen och på vad sätt särskiljande eller exkluderande praktiker existerar för potentiella besökare med någon form av funktionshinder. Avsikten är även att undersöka huruvida aktörer i verksamheter har inverkan på materiella och immateriella barriärer som bidrar till att minska tillgängligheten. Syftet är således att undersöka särskiljande och exkluderande praktiker i servicemötet i förhållande till begreppen tillgänglighet och funktionshinder. För detta syfte har en kvalitativt präglad metod använts med intervjuer och frågeformulär. Även observationer har utförts. Uppsatsens viktigaste tolkning är att det existerar en särskiljande och exkluderande praktik inom servicebranschens verksamheter gentemot faktiska och presumtiva kunder. Orsaken till detta är främst brist på kunskap om skilda behov hos individer med funktionshinder. Även brist på reflektion och att exkuderingspraktiken osynliggörs har betydelse.},
 author    = {Bertilsson, Jessica},
 keyword   = {servicemöte,tillgänglighet,funktionshinder,särskiljande och exkluderande praktik.,Tourism,Turism,Care and help to handicapped,Handikappade, vård och rehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Innefattas servicesektorn av en exkluderande praktik? (O)tillgängligt för människor med funktionshinder},
 year     = {2006},
}