Advanced

Utbildningsföretagens pedagogik: en fallstudie av Yrkesutbildning AB:s pedagogiska grundsyn och arbetssätt

Johansson, Pernilla (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Organisationer avsätter stora summor till personalutbildning vilket har skapat en marknad för utbildningsföretagen. Den pedagogiska grundsynen som utbildningsföretagen har, inverkar på såväl inriktningen som resultatet av den kunskapsbildning som blir möjlig för dem som deltar i utbildningen. Det är viktigt att tydliggöra den pedagogiska grundsynen genom att reflektera över den, det gör det lättare att både efterleva den samt en möjlighet att förbättra den. Jag vill förstå de förutsättningar och möjligheter till lärande som ett utbildningsföretag erbjuder, genom att tydliggöra dess pedagogiska grundsyn och beskriva deras arbetssätt. Min vetenskapliga ansats har varit hermeneutisk, jag har försökt förstå verkligheten. Jag har genomfört en... (More)
Organisationer avsätter stora summor till personalutbildning vilket har skapat en marknad för utbildningsföretagen. Den pedagogiska grundsynen som utbildningsföretagen har, inverkar på såväl inriktningen som resultatet av den kunskapsbildning som blir möjlig för dem som deltar i utbildningen. Det är viktigt att tydliggöra den pedagogiska grundsynen genom att reflektera över den, det gör det lättare att både efterleva den samt en möjlighet att förbättra den. Jag vill förstå de förutsättningar och möjligheter till lärande som ett utbildningsföretag erbjuder, genom att tydliggöra dess pedagogiska grundsyn och beskriva deras arbetssätt. Min vetenskapliga ansats har varit hermeneutisk, jag har försökt förstå verkligheten. Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie, som möjliggjort ett djup och en helhetsförståelse av mitt problem. I min fallstudie har jag använt datainsamlingsmetoderna observation, dokumentanalys och intervju. De olika metoderna har gett olika typer av data. Jag har gett mening åt den insamlade informationen då jag sammanställt den och gjort en beskrivning av utbildningsföretagets arbetssätt. Med hjälp av en modell som tydliggör samspelet mellan kunskapssyn, samhällssyn och människosyn i en utbildningssituation, har jag fått en inblick i hur utbildningsföretagets pedagogiska grundsyn tar sig uttryck. Genom att tydliggöra Yrkesutbildning AB:s pedagogiska grundsyn har jag fått en inblick i hur kursdeltagaren, utbildaren och stoffet kan samspela i en utbildningssituation. Helhetssynen har gett mig en inblick i huruvida värderingarna i den pedagogiska grundsynen finns med i alla utbildningens delar, i det dagliga arbetet samt när de nyinhämtade kunskaperna ska bedömas. Nyckelord: Utbildningsföretag, utbildningssituation, pedagogisk grundsyn (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Pernilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356936
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356936,
 abstract   = {Organisationer avsätter stora summor till personalutbildning vilket har skapat en marknad för utbildningsföretagen. Den pedagogiska grundsynen som utbildningsföretagen har, inverkar på såväl inriktningen som resultatet av den kunskapsbildning som blir möjlig för dem som deltar i utbildningen. Det är viktigt att tydliggöra den pedagogiska grundsynen genom att reflektera över den, det gör det lättare att både efterleva den samt en möjlighet att förbättra den. Jag vill förstå de förutsättningar och möjligheter till lärande som ett utbildningsföretag erbjuder, genom att tydliggöra dess pedagogiska grundsyn och beskriva deras arbetssätt. Min vetenskapliga ansats har varit hermeneutisk, jag har försökt förstå verkligheten. Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie, som möjliggjort ett djup och en helhetsförståelse av mitt problem. I min fallstudie har jag använt datainsamlingsmetoderna observation, dokumentanalys och intervju. De olika metoderna har gett olika typer av data. Jag har gett mening åt den insamlade informationen då jag sammanställt den och gjort en beskrivning av utbildningsföretagets arbetssätt. Med hjälp av en modell som tydliggör samspelet mellan kunskapssyn, samhällssyn och människosyn i en utbildningssituation, har jag fått en inblick i hur utbildningsföretagets pedagogiska grundsyn tar sig uttryck. Genom att tydliggöra Yrkesutbildning AB:s pedagogiska grundsyn har jag fått en inblick i hur kursdeltagaren, utbildaren och stoffet kan samspela i en utbildningssituation. Helhetssynen har gett mig en inblick i huruvida värderingarna i den pedagogiska grundsynen finns med i alla utbildningens delar, i det dagliga arbetet samt när de nyinhämtade kunskaperna ska bedömas. Nyckelord: Utbildningsföretag, utbildningssituation, pedagogisk grundsyn},
 author    = {Johansson, Pernilla},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbildningsföretagens pedagogik: en fallstudie av Yrkesutbildning AB:s pedagogiska grundsyn och arbetssätt},
 year     = {2001},
}