Advanced

Lärande ett arbetslivsdilemma - läroprocesser bundna till interaktionen i arbetsprojektknutna nätverk

Börebäck, Kristina (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Studien grundar sig i den fenomenografiska ansatsen och avser att analysera fenomenet läroprocesser i arbetslivet. De aspekter, som analyserats är makt, nätverk och rum för lärande. Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Knud Illeris triangulära modell för det läroteoretiska spänningsfältet, vilken baseras på kognition, psykodynamik och samhällelighet. Det empiriska materialet bygger på fyra intervjuer med konsulter inom sektorn för samhällsplanering. Mera specifikt - de beskriver sitt arbete med miljökonsekvensanalyser och kommunikation och relation inom den egna organisationen samt till uppdragsgivare och de myndigheter, som är uppdragens resultatmottagare. I studien ses dessa relationer som definierade med inte fast... (More)
Studien grundar sig i den fenomenografiska ansatsen och avser att analysera fenomenet läroprocesser i arbetslivet. De aspekter, som analyserats är makt, nätverk och rum för lärande. Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Knud Illeris triangulära modell för det läroteoretiska spänningsfältet, vilken baseras på kognition, psykodynamik och samhällelighet. Det empiriska materialet bygger på fyra intervjuer med konsulter inom sektorn för samhällsplanering. Mera specifikt - de beskriver sitt arbete med miljökonsekvensanalyser och kommunikation och relation inom den egna organisationen samt till uppdragsgivare och de myndigheter, som är uppdragens resultatmottagare. I studien ses dessa relationer som definierade med inte fast strukturerade nätverk. Relationerna inom nätverken ger i studien tecken på vilka möjligheter och begränsningar, som finns för konsulternas läroprocesser i ett arbetsprojekt. Hur interaktionen i nätverken påverkar lärosituationen i ett arbetsprojekt återspeglas i vilka läroprocesser som möjligen sker. Detta avspeglar i sin tur ett läroteoretiskt dilemma i arbetslivet. Nyckelord: Nätverk, makt, samhällelighet, rum för lärande, läroprocess, fenomenografi, Illeris, miljö, konsult, spänningsfält, Lefebvre (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börebäck, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356944
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356944,
 abstract   = {Studien grundar sig i den fenomenografiska ansatsen och avser att analysera fenomenet läroprocesser i arbetslivet. De aspekter, som analyserats är makt, nätverk och rum för lärande. Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Knud Illeris triangulära modell för det läroteoretiska spänningsfältet, vilken baseras på kognition, psykodynamik och samhällelighet. Det empiriska materialet bygger på fyra intervjuer med konsulter inom sektorn för samhällsplanering. Mera specifikt - de beskriver sitt arbete med miljökonsekvensanalyser och kommunikation och relation inom den egna organisationen samt till uppdragsgivare och de myndigheter, som är uppdragens resultatmottagare. I studien ses dessa relationer som definierade med inte fast strukturerade nätverk. Relationerna inom nätverken ger i studien tecken på vilka möjligheter och begränsningar, som finns för konsulternas läroprocesser i ett arbetsprojekt. Hur interaktionen i nätverken påverkar lärosituationen i ett arbetsprojekt återspeglas i vilka läroprocesser som möjligen sker. Detta avspeglar i sin tur ett läroteoretiskt dilemma i arbetslivet. Nyckelord: Nätverk, makt, samhällelighet, rum för lärande, läroprocess, fenomenografi, Illeris, miljö, konsult, spänningsfält, Lefebvre},
 author    = {Börebäck, Kristina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande ett arbetslivsdilemma - läroprocesser bundna till interaktionen i arbetsprojektknutna nätverk},
 year     = {2004},
}