Advanced

Corporate Social Responsibility - en fallstudie av fem företags CSR-engagemang på den kinesiska marknaden

Rosenberg, Julia; Heide, Elisabeth and Järdler, Sara (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Genom våra lärdomar från fem företag på den kinesiska marknaden ämnar vi beskriva hur CSR engagemanget i Kina ser ut år 2009. Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt, med multipla fallstudier med abduktiv ansats som utgångspunkt. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska grund bygger på Carrolls CSR-pyramid, teori om kinesisk kultur och värderingar samt den senaste forskningen inom CSR-området på den kinesiska marknaden. Empiri: Empirin beskriver våra fallföretags CSR-strategier, hur CSR-engagemanget på den kinesiska marknaden ser ut idag, vilka intressenter som anses viktigast för våra fallföretag och vad de tror om CSR-utvecklingen på den kinesiska marknaden... (More)
Syfte: Genom våra lärdomar från fem företag på den kinesiska marknaden ämnar vi beskriva hur CSR engagemanget i Kina ser ut år 2009. Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt, med multipla fallstudier med abduktiv ansats som utgångspunkt. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska grund bygger på Carrolls CSR-pyramid, teori om kinesisk kultur och värderingar samt den senaste forskningen inom CSR-området på den kinesiska marknaden. Empiri: Empirin beskriver våra fallföretags CSR-strategier, hur CSR-engagemanget på den kinesiska marknaden ser ut idag, vilka intressenter som anses viktigast för våra fallföretag och vad de tror om CSR-utvecklingen på den kinesiska marknaden i framtiden. Slutsatser: CSR-utvecklingen i Kina är en tämligen nystartad process som kommer att bli en viktig del av den fortsatta utvecklingen av den kinesiska ekonomin. I dagsläget saknas dock den kritiska välfärdsnivå och viktiga intressentgrupper som är nödvändiga för ett blomstrande CSR-engagemang på den kinesiska marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenberg, Julia; Heide, Elisabeth and Järdler, Sara
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, kinesiska marknaden, kinesisk kultur, intressenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437542
date added to LUP
2009-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:34:38
@misc{1437542,
 abstract   = {Syfte: Genom våra lärdomar från fem företag på den kinesiska marknaden ämnar vi beskriva hur CSR engagemanget i Kina ser ut år 2009. Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt, med multipla fallstudier med abduktiv ansats som utgångspunkt. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska grund bygger på Carrolls CSR-pyramid, teori om kinesisk kultur och värderingar samt den senaste forskningen inom CSR-området på den kinesiska marknaden. Empiri: Empirin beskriver våra fallföretags CSR-strategier, hur CSR-engagemanget på den kinesiska marknaden ser ut idag, vilka intressenter som anses viktigast för våra fallföretag och vad de tror om CSR-utvecklingen på den kinesiska marknaden i framtiden. Slutsatser: CSR-utvecklingen i Kina är en tämligen nystartad process som kommer att bli en viktig del av den fortsatta utvecklingen av den kinesiska ekonomin. I dagsläget saknas dock den kritiska välfärdsnivå och viktiga intressentgrupper som är nödvändiga för ett blomstrande CSR-engagemang på den kinesiska marknaden.},
 author    = {Rosenberg, Julia and Heide, Elisabeth and Järdler, Sara},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,kinesiska marknaden,kinesisk kultur,intressenter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Corporate Social Responsibility - en fallstudie av fem företags CSR-engagemang på den kinesiska marknaden},
 year     = {2009},
}