Advanced

Varumärken producerar karaktären ”Vodka Martini, shaken not stirred”- En narrativ studie av tre Bondfilmer

Rooprai, Navnit; Jabbari, Roxana and Farouq, Shugla (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att studera vilken roll produkt/varumärkes placering har i förhållande till huvudkaraktärer i filmer, ur ett narrativt perspektiv. Vi vill undersöka hur produkter/varumärken på olika sätt kompletterar karaktärerna. Vi ämnar undersöka detta med hjälp av tre olika James Bond filmer, Moonraker, Goldeneye och Quantom of Solace. Vi har i vår studie tillämpat ett narrativt perspektiv och vårt teoriavsnitt består därmed av olika teorier inom ramen för den narrativa analysen. Här presenterar vi Roland Barthes teorier kring myter, Vladimir Propps teorier kring folksagor samt David Lehanes karaktärs uppbyggande teorier. Detta avsnitt kommer att agera som ett analytiskt verktyg för att hjälpa oss att analysera empirin. Vårt metodval... (More)
Vårt syfte är att studera vilken roll produkt/varumärkes placering har i förhållande till huvudkaraktärer i filmer, ur ett narrativt perspektiv. Vi vill undersöka hur produkter/varumärken på olika sätt kompletterar karaktärerna. Vi ämnar undersöka detta med hjälp av tre olika James Bond filmer, Moonraker, Goldeneye och Quantom of Solace. Vi har i vår studie tillämpat ett narrativt perspektiv och vårt teoriavsnitt består därmed av olika teorier inom ramen för den narrativa analysen. Här presenterar vi Roland Barthes teorier kring myter, Vladimir Propps teorier kring folksagor samt David Lehanes karaktärs uppbyggande teorier. Detta avsnitt kommer att agera som ett analytiskt verktyg för att hjälpa oss att analysera empirin. Vårt metodval utgår ifrån ett hypotetiskt induktivt tillvägagångssätt. Här använder vi oss bland annat av en hermeneutisk tolkningslära samt filmanalys. Resultatet av våra studier är att James Bond i hög grad är beroende av produkter/varumärken för att uttrycka och framhäva olika karaktärsdrag. Vi skulle till och med vilja hävda att dessa karaktärsdrag bättre uttrycks med hjälp av produkter/varumärken än exempelvis med repliker. Med andra ord innebär det att vi kan dra slutsatsen att karaktärer i filmer till en viss grad är beroende av produkter/varumärken för att uttrycka och framhäva specifika känslor och egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rooprai, Navnit; Jabbari, Roxana and Farouq, Shugla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Produkt/varumärkes placering i filmer, narrativ analys, karaktär, James Bond, filmanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1439748
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:44:59
@misc{1439748,
 abstract   = {Vårt syfte är att studera vilken roll produkt/varumärkes placering har i förhållande till huvudkaraktärer i filmer, ur ett narrativt perspektiv. Vi vill undersöka hur produkter/varumärken på olika sätt kompletterar karaktärerna. Vi ämnar undersöka detta med hjälp av tre olika James Bond filmer, Moonraker, Goldeneye och Quantom of Solace. Vi har i vår studie tillämpat ett narrativt perspektiv och vårt teoriavsnitt består därmed av olika teorier inom ramen för den narrativa analysen. Här presenterar vi Roland Barthes teorier kring myter, Vladimir Propps teorier kring folksagor samt David Lehanes karaktärs uppbyggande teorier. Detta avsnitt kommer att agera som ett analytiskt verktyg för att hjälpa oss att analysera empirin. Vårt metodval utgår ifrån ett hypotetiskt induktivt tillvägagångssätt. Här använder vi oss bland annat av en hermeneutisk tolkningslära samt filmanalys. Resultatet av våra studier är att James Bond i hög grad är beroende av produkter/varumärken för att uttrycka och framhäva olika karaktärsdrag. Vi skulle till och med vilja hävda att dessa karaktärsdrag bättre uttrycks med hjälp av produkter/varumärken än exempelvis med repliker. Med andra ord innebär det att vi kan dra slutsatsen att karaktärer i filmer till en viss grad är beroende av produkter/varumärken för att uttrycka och framhäva specifika känslor och egenskaper.},
 author    = {Rooprai, Navnit and Jabbari, Roxana and Farouq, Shugla},
 keyword   = {Produkt/varumärkes placering i filmer,narrativ analys,karaktär,James Bond,filmanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärken producerar karaktären ”Vodka Martini, shaken not stirred”- En narrativ studie av tre Bondfilmer},
 year     = {2009},
}