Advanced

Från monolog till dialog – en fallstudie om vilken betydelse sociala medier kan ha för intern marknadsföring

Hedenstierna, Amelie; Luc, Isabelle and Olsson, Camilla (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Intern marknadsföring blir allt mer betydande i företag, inte minst på grund av allt mer komplexa företagsstrukturer. Trots det verkar det inte finnas ett effektivt verktyg som underlättar företags strategiska användning av intern marknadsföring. Syftet med fallstudien var att öka förståelsen för vad flervägskommunikation via sociala medier kan bidra med i den interna marknadsföringen. Författarna i denna studie har kommit fram till att när flervägskommunikation via sociala medier används som ett internt marknadsföringsverktyg kan det leda till ökad gemenskap, delaktighet och minskade avstånd inom företag. Sociala medier möjliggör även för kunder att bli delaktiga i uppbyggnaden av en enhetlig varumärkesidentitet. Detta kan på sikt leda... (More)
Intern marknadsföring blir allt mer betydande i företag, inte minst på grund av allt mer komplexa företagsstrukturer. Trots det verkar det inte finnas ett effektivt verktyg som underlättar företags strategiska användning av intern marknadsföring. Syftet med fallstudien var att öka förståelsen för vad flervägskommunikation via sociala medier kan bidra med i den interna marknadsföringen. Författarna i denna studie har kommit fram till att när flervägskommunikation via sociala medier används som ett internt marknadsföringsverktyg kan det leda till ökad gemenskap, delaktighet och minskade avstånd inom företag. Sociala medier möjliggör även för kunder att bli delaktiga i uppbyggnaden av en enhetlig varumärkesidentitet. Detta kan på sikt leda till en ökad samstämmighet mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. Verktyget kräver emellertid en delaktighet bland alla anställda för att nå full effekt, då det annars snarare kan leda till motsatta effekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedenstierna, Amelie; Luc, Isabelle and Olsson, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sociala medier, dialog, intern marknadsföring, intern kommunikation, flervägskommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1553954
date added to LUP
2010-02-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:58:58
@misc{1553954,
 abstract   = {Intern marknadsföring blir allt mer betydande i företag, inte minst på grund av allt mer komplexa företagsstrukturer. Trots det verkar det inte finnas ett effektivt verktyg som underlättar företags strategiska användning av intern marknadsföring. Syftet med fallstudien var att öka förståelsen för vad flervägskommunikation via sociala medier kan bidra med i den interna marknadsföringen. Författarna i denna studie har kommit fram till att när flervägskommunikation via sociala medier används som ett internt marknadsföringsverktyg kan det leda till ökad gemenskap, delaktighet och minskade avstånd inom företag. Sociala medier möjliggör även för kunder att bli delaktiga i uppbyggnaden av en enhetlig varumärkesidentitet. Detta kan på sikt leda till en ökad samstämmighet mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. Verktyget kräver emellertid en delaktighet bland alla anställda för att nå full effekt, då det annars snarare kan leda till motsatta effekter.},
 author    = {Hedenstierna, Amelie and Luc, Isabelle and Olsson, Camilla},
 keyword   = {sociala medier,dialog,intern marknadsföring,intern kommunikation,flervägskommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från monolog till dialog – en fallstudie om vilken betydelse sociala medier kan ha för intern marknadsföring},
 year     = {2010},
}