Advanced

Den nya yrkeshögskolans identitet. En diskursiv granskning

Olsson, Gunilla LU (2010) PEDM02 20101
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om den nya svenska yrkeshögskolan i ett inledningsskede. Den övergripande frågeställningen är hur reformen kan förstås utifrån olika perspektiv. Forskningsfrågorna gäller vilka politiska ställningstaganden som låg bakom beslutet och vilka kvalifikationer utbildningen ska leda till i relation till annan svensk formell yrkesinriktad utbildning och till internationella standarder. Empirin begränsas till den politiska beslutsprocessen och planeringen för utbildning från år 2010. Tekniken att triangulera olika typer av empiriskt underlag har tillämpats. Kvalitativa data, dvs. texter i förarbeten till riksdagsbeslutet och utbildningsplaner, har analyserats. Tolkningen har gjorts i relation till "sen-moderna teman" och... (More)
Uppsatsen handlar om den nya svenska yrkeshögskolan i ett inledningsskede. Den övergripande frågeställningen är hur reformen kan förstås utifrån olika perspektiv. Forskningsfrågorna gäller vilka politiska ställningstaganden som låg bakom beslutet och vilka kvalifikationer utbildningen ska leda till i relation till annan svensk formell yrkesinriktad utbildning och till internationella standarder. Empirin begränsas till den politiska beslutsprocessen och planeringen för utbildning från år 2010. Tekniken att triangulera olika typer av empiriskt underlag har tillämpats. Kvalitativa data, dvs. texter i förarbeten till riksdagsbeslutet och utbildningsplaner, har analyserats. Tolkningen har gjorts i relation till "sen-moderna teman" och analyserna med stöd av olika definitioner och taxonomi utarbetade för området.
Resultaten visar att den nya högskoleformen speglar allmänna tendenser i omvärlden. Processen att skapa en egen identitet är än så länge otydlig. Yrkeshögskolan präglas av flexibilitet och utbildningsmålen är tydligt inriktade mot specifika arbetsuppgifter/befattningar. Gemensamma begrepp och nivåbeskrivningar för kvalifkationer över yrkesområden är dock otydliga och ibland svårtolkade. Flera möjliga forskningsfrågor återstår, bl.a. kring begreppet yrkeskunskaper och hur de kan uttryckas i facktermer/-uttryck, med generella begrepp för lärande och specialisering. Institutionaliseringen och de organisatoriska lösningarna är ett annat område liksom hur studerande och avnämare uppfattar utbildningens resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Gunilla LU
supervisor
organization
course
PEDM02 20101
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kvalifikationer, yrkesutbildning, yrkeshögskola, reform, yrkeskunskap
language
Swedish
id
1615070
date added to LUP
2010-06-23 11:57:15
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1615070,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om den nya svenska yrkeshögskolan i ett inledningsskede. Den övergripande frågeställningen är hur reformen kan förstås utifrån olika perspektiv. Forskningsfrågorna gäller vilka politiska ställningstaganden som låg bakom beslutet och vilka kvalifikationer utbildningen ska leda till i relation till annan svensk formell yrkesinriktad utbildning och till internationella standarder. Empirin begränsas till den politiska beslutsprocessen och planeringen för utbildning från år 2010. Tekniken att triangulera olika typer av empiriskt underlag har tillämpats. Kvalitativa data, dvs. texter i förarbeten till riksdagsbeslutet och utbildningsplaner, har analyserats. Tolkningen har gjorts i relation till "sen-moderna teman" och analyserna med stöd av olika definitioner och taxonomi utarbetade för området. 
Resultaten visar att den nya högskoleformen speglar allmänna tendenser i omvärlden. Processen att skapa en egen identitet är än så länge otydlig. Yrkeshögskolan präglas av flexibilitet och utbildningsmålen är tydligt inriktade mot specifika arbetsuppgifter/befattningar. Gemensamma begrepp och nivåbeskrivningar för kvalifkationer över yrkesområden är dock otydliga och ibland svårtolkade. Flera möjliga forskningsfrågor återstår, bl.a. kring begreppet yrkeskunskaper och hur de kan uttryckas i facktermer/-uttryck, med generella begrepp för lärande och specialisering. Institutionaliseringen och de organisatoriska lösningarna är ett annat område liksom hur studerande och avnämare uppfattar utbildningens resultat.},
 author    = {Olsson, Gunilla},
 keyword   = {kvalifikationer,yrkesutbildning,yrkeshögskola,reform,yrkeskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den nya yrkeshögskolans identitet. En diskursiv granskning},
 year     = {2010},
}