Advanced

Bland bok och gran i förskolan, ett utomhuspedagogiskt aktions-forskningsprojekt

Andersson, Jon LU (2010) PEDK01 20101
Education
Abstract (Swedish)
Hur bedrivs pedagogisk utomhusaktivitet som främjar barnets intres-se och vilja att lära? Hur påverkar det utomhuspedagogiska utveck-lings arbetet förskolebarnens lärande? Detta är frågor som besvaras i denna uppsats. Avhandlingen tar upp ett försök att utveckla verk-samheten för barnen vid en förskola i södra Sverige i enlighet med det som föreskrivs i Läroplan för förskolan (Utbildningsdeparte-mentet, 1998). Genom ett utomhuspedagogiskt projekt vill man in-kludera det som föreskrivs i Lpfö 98 och samtidigt utveckla inlär-ningsmiljön på den aktuella förskolan. Som läsare får man följa med på denna resa. I korthet presenterar denna uppsats utvecklandet av ett utomhuspedagogisktprojekt på en svensk förskola, hur det har utformats och vilka... (More)
Hur bedrivs pedagogisk utomhusaktivitet som främjar barnets intres-se och vilja att lära? Hur påverkar det utomhuspedagogiska utveck-lings arbetet förskolebarnens lärande? Detta är frågor som besvaras i denna uppsats. Avhandlingen tar upp ett försök att utveckla verk-samheten för barnen vid en förskola i södra Sverige i enlighet med det som föreskrivs i Läroplan för förskolan (Utbildningsdeparte-mentet, 1998). Genom ett utomhuspedagogiskt projekt vill man in-kludera det som föreskrivs i Lpfö 98 och samtidigt utveckla inlär-ningsmiljön på den aktuella förskolan. Som läsare får man följa med på denna resa. I korthet presenterar denna uppsats utvecklandet av ett utomhuspedagogisktprojekt på en svensk förskola, hur det har utformats och vilka resultat som har uppnåtts.
Metoden som valts till denna uppsats är aktionsforskningsbaserat. Vilket innebär att forskaren och praktikern utvecklar och utvärderar sin egen aktion inom projektet. Aktionsforskning tar sin ansats i en handling och har sin utgångspunkt i praktiken. Forskningen bedrivs sedan på handlingens påverkan av praktiken och processen som sker, och följs av reflektion och ny handling. Den verkar för ett samarbete mellan forskare och praktiker och har som slutmål en förändring. Denna typ av forskning innebär då utforskandet av relationen mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken. Centrala mo-ment blir att du som forskare och praktiker ställer frågor till prakti-ken – sätter igång en handling – följer processen – reflekterar över resultatet.
För att få svar på frågeställningen avhandlas förskolepedagogiken i Sverige och den utomhuspedagogiska teorin som ligger till grund för satsningen. I en analysdel presenteras sedan ett urval av aktiviteter som granskas och kopplas till befintlig teori på ämnet. Här redovisas de aktioner som tagits och hur de aktionerna påverkar verksamheten i kontexten inlärningsmiljö.
Analysen fastslår de resultat de tagna aktionerna fått på barnens in-lärningsmiljö och hur praktiken ser ut idag. Samt på vilken grund denna praktik står på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jon LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förskolepedagogik, Förskolan, Inlärningsmiljö, Utomhuspedagogik, Aktionsforskning
language
Swedish
id
1666667
date added to LUP
2010-09-16 16:27:13
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1666667,
 abstract   = {Hur bedrivs pedagogisk utomhusaktivitet som främjar barnets intres-se och vilja att lära? Hur påverkar det utomhuspedagogiska utveck-lings arbetet förskolebarnens lärande? Detta är frågor som besvaras i denna uppsats. Avhandlingen tar upp ett försök att utveckla verk-samheten för barnen vid en förskola i södra Sverige i enlighet med det som föreskrivs i Läroplan för förskolan (Utbildningsdeparte-mentet, 1998). Genom ett utomhuspedagogiskt projekt vill man in-kludera det som föreskrivs i Lpfö 98 och samtidigt utveckla inlär-ningsmiljön på den aktuella förskolan. Som läsare får man följa med på denna resa. I korthet presenterar denna uppsats utvecklandet av ett utomhuspedagogisktprojekt på en svensk förskola, hur det har utformats och vilka resultat som har uppnåtts. 
Metoden som valts till denna uppsats är aktionsforskningsbaserat. Vilket innebär att forskaren och praktikern utvecklar och utvärderar sin egen aktion inom projektet. Aktionsforskning tar sin ansats i en handling och har sin utgångspunkt i praktiken. Forskningen bedrivs sedan på handlingens påverkan av praktiken och processen som sker, och följs av reflektion och ny handling. Den verkar för ett samarbete mellan forskare och praktiker och har som slutmål en förändring. Denna typ av forskning innebär då utforskandet av relationen mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken. Centrala mo-ment blir att du som forskare och praktiker ställer frågor till prakti-ken – sätter igång en handling – följer processen – reflekterar över resultatet.
För att få svar på frågeställningen avhandlas förskolepedagogiken i Sverige och den utomhuspedagogiska teorin som ligger till grund för satsningen. I en analysdel presenteras sedan ett urval av aktiviteter som granskas och kopplas till befintlig teori på ämnet. Här redovisas de aktioner som tagits och hur de aktionerna påverkar verksamheten i kontexten inlärningsmiljö.
Analysen fastslår de resultat de tagna aktionerna fått på barnens in-lärningsmiljö och hur praktiken ser ut idag. Samt på vilken grund denna praktik står på.},
 author    = {Andersson, Jon},
 keyword   = {Förskolepedagogik,Förskolan,Inlärningsmiljö,Utomhuspedagogik,Aktionsforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bland bok och gran i förskolan, ett utomhuspedagogiskt aktions-forskningsprojekt},
 year     = {2010},
}