Advanced

Skönhet, kändisar och män i mängder - en granskning av VeckoRevyn under fyra decennier

Värnberg, Karin LU and Andersson, Sarah (2011) MKVA21 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Då medierna speglar och har ett inflytande på den rådande samhällsordningen, är det viktigt att studera hur olika grupper av människor framställs i media. I den här undersökningen har vi valt att studera hur kvinnor framställs i tidningen VeckoRevyn, samt hur kvinnlighet som koncept konstrueras genom ämnesval. VeckoRevyn har under fyra decennier varit Sveriges största tidning för unga kvinnor, och under dessa fyra decennier har kvinnans roll i samhället förändrats avsevärt och nya feministiska strömningar har vuxit fram. Därför har vi studerat hur bilden av kvinnan i VeckoRevyn har förändrats sedan 1970-talet fram till 2000-talet, och analyserat detta utifrån ett genusteoretiskt och genushistoriskt perspektiv. Vi har använt oss av två... (More)
Då medierna speglar och har ett inflytande på den rådande samhällsordningen, är det viktigt att studera hur olika grupper av människor framställs i media. I den här undersökningen har vi valt att studera hur kvinnor framställs i tidningen VeckoRevyn, samt hur kvinnlighet som koncept konstrueras genom ämnesval. VeckoRevyn har under fyra decennier varit Sveriges största tidning för unga kvinnor, och under dessa fyra decennier har kvinnans roll i samhället förändrats avsevärt och nya feministiska strömningar har vuxit fram. Därför har vi studerat hur bilden av kvinnan i VeckoRevyn har förändrats sedan 1970-talet fram till 2000-talet, och analyserat detta utifrån ett genusteoretiskt och genushistoriskt perspektiv. Vi har använt oss av två olika undersökningsmetoder. Inledningsvis genomförde vi en mindre kvantitativ innehållsanalys med hjälp av ett kodschema, i syfte att få en överblick över vilka ämnen som tas upp i tidningen, samt hur tidningens innehåll har förändrats sedan 1970-talet. Den här kvantitativa undersökningen har utgjort grunden för vår huvudsakliga undersökning, som består av en kvalitativ textanalys där vi ingående har studerat tio nummer av tidningen från vart och ett av de senaste fyra årtiondena. VeckoRevyn har under denna tid förändrats avsevärt med avseende på både ämnesval och kvinnosyn, men gemensamt för samtliga decennier är att den kvinnobild som presenteras är ytterst snäv. Vidare kan vi konstatera att trots att VeckoRevyn är en tidning där unga kvinnor står i fokus, är det ofta istället mannen som tar upp mest utrymme. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Värnberg, Karin LU and Andersson, Sarah
supervisor
organization
course
MKVA21 20102
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
sexualitet, relationer, skönhetsideal, kvinnlighet, manlighet, feminism, damtidningar, genus, VeckoRevyn
language
Swedish
id
1760969
date added to LUP
2011-01-28 13:45:59
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1760969,
 abstract   = {Då medierna speglar och har ett inflytande på den rådande samhällsordningen, är det viktigt att studera hur olika grupper av människor framställs i media. I den här undersökningen har vi valt att studera hur kvinnor framställs i tidningen VeckoRevyn, samt hur kvinnlighet som koncept konstrueras genom ämnesval. VeckoRevyn har under fyra decennier varit Sveriges största tidning för unga kvinnor, och under dessa fyra decennier har kvinnans roll i samhället förändrats avsevärt och nya feministiska strömningar har vuxit fram. Därför har vi studerat hur bilden av kvinnan i VeckoRevyn har förändrats sedan 1970-talet fram till 2000-talet, och analyserat detta utifrån ett genusteoretiskt och genushistoriskt perspektiv. Vi har använt oss av två olika undersökningsmetoder. Inledningsvis genomförde vi en mindre kvantitativ innehållsanalys med hjälp av ett kodschema, i syfte att få en överblick över vilka ämnen som tas upp i tidningen, samt hur tidningens innehåll har förändrats sedan 1970-talet. Den här kvantitativa undersökningen har utgjort grunden för vår huvudsakliga undersökning, som består av en kvalitativ textanalys där vi ingående har studerat tio nummer av tidningen från vart och ett av de senaste fyra årtiondena. VeckoRevyn har under denna tid förändrats avsevärt med avseende på både ämnesval och kvinnosyn, men gemensamt för samtliga decennier är att den kvinnobild som presenteras är ytterst snäv. Vidare kan vi konstatera att trots att VeckoRevyn är en tidning där unga kvinnor står i fokus, är det ofta istället mannen som tar upp mest utrymme.},
 author    = {Värnberg, Karin and Andersson, Sarah},
 keyword   = {sexualitet,relationer,skönhetsideal,kvinnlighet,manlighet,feminism,damtidningar,genus,VeckoRevyn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skönhet, kändisar och män i mängder - en granskning av VeckoRevyn under fyra decennier},
 year     = {2011},
}