Advanced

Det roliga och det allvarsamma, det privata och det delade - en granskning av gymnasielärares kommunikation med elever.

Hagemann, Alexandra LU and Hagstadius, Ellinor (2011) MKVA21 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Det roliga och det allvarsamma, det privata och det delade
- En granskning av gymnasielärares kommunikation med elever

Kommunikationen mellan elever och lärare måste antas påverka elevers inlärning, och som en konsekvens av detta även deras självkänsla. Förutsatt att lärare förhåller sig medvetet till hur de kommunicerar med sina elever, torde deras uppfattning om vad som mest framgångsrikt fungerar i samtal med varje enskild elev utvecklas och således också resultera i bättre resultat hos eleverna, men också en tryggare studiemiljö.
Denna studie syftar till att undersöka kommunikationen gymnasielärare och gymnasieelever emellan, och då helt utifrån lärares perspektiv - deras egna uppfattningar om den kommunikation de för med sina... (More)
Det roliga och det allvarsamma, det privata och det delade
- En granskning av gymnasielärares kommunikation med elever

Kommunikationen mellan elever och lärare måste antas påverka elevers inlärning, och som en konsekvens av detta även deras självkänsla. Förutsatt att lärare förhåller sig medvetet till hur de kommunicerar med sina elever, torde deras uppfattning om vad som mest framgångsrikt fungerar i samtal med varje enskild elev utvecklas och således också resultera i bättre resultat hos eleverna, men också en tryggare studiemiljö.
Denna studie syftar till att undersöka kommunikationen gymnasielärare och gymnasieelever emellan, och då helt utifrån lärares perspektiv - deras egna uppfattningar om den kommunikation de för med sina elever. Vilket handlande underbygger en god kommunikation och vilken sorts kommunikation stjälper snarare en hjälper den? Vidare vill vi med denna studie visa om och hur lärare förhåller sig olika till sin kommunikation med en elev, beroende på om eleven är en flicka eller en pojke. Vad har man för uppfattning om vad pojkar respektive flickor är mottagliga för vad gäller kommunikation med en lärare? Upplever man att de kräver olika tillvägagångssätt? Den metod vi använder oss av är kvalitativ. Vi baserar vår studie på djupgående intervjuer med 5 respondenter – alla yrkesverksamma gymnasielärare. Mot Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på kommunikation samt ett genusperspektiv, redovisas och diskuteras det empiriska materialet. Studien visar exempel på att gymnasielärare förvisso kommunicerar på olika sätt med pojkar respektive flickor, men att det inte genomgående rör sig om en medveten differentiering. Vidare förefaller lärare förhålla sig högst medvetet till hur mycket av den egna personen man anser bör delas med elever, samt att avslöjanden av sådan karaktär kan få både negativa och positiva följder. Undersökningen har också kunnat visa att lärare förefaller kommunicera med elever iklädd sin lärarroll så väl i en klassrumssituation som i ett enskilt samtal med en elev.
Nyckelord: kommunikation, genus, klassrum, lärare, elev
Av: Ellinor Hagstadius och Alexandra Hagemann (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagemann, Alexandra LU and Hagstadius, Ellinor
supervisor
organization
course
MKVA21 20102
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
genus, kommunikation, klassrum, lärare och elever, lärarrollen
language
Swedish
id
1761009
date added to LUP
2011-01-26 14:26:38
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1761009,
 abstract   = {Det roliga och det allvarsamma, det privata och det delade
- En granskning av gymnasielärares kommunikation med elever

Kommunikationen mellan elever och lärare måste antas påverka elevers inlärning, och som en konsekvens av detta även deras självkänsla. Förutsatt att lärare förhåller sig medvetet till hur de kommunicerar med sina elever, torde deras uppfattning om vad som mest framgångsrikt fungerar i samtal med varje enskild elev utvecklas och således också resultera i bättre resultat hos eleverna, men också en tryggare studiemiljö. 
Denna studie syftar till att undersöka kommunikationen gymnasielärare och gymnasieelever emellan, och då helt utifrån lärares perspektiv - deras egna uppfattningar om den kommunikation de för med sina elever. Vilket handlande underbygger en god kommunikation och vilken sorts kommunikation stjälper snarare en hjälper den? Vidare vill vi med denna studie visa om och hur lärare förhåller sig olika till sin kommunikation med en elev, beroende på om eleven är en flicka eller en pojke. Vad har man för uppfattning om vad pojkar respektive flickor är mottagliga för vad gäller kommunikation med en lärare? Upplever man att de kräver olika tillvägagångssätt? Den metod vi använder oss av är kvalitativ. Vi baserar vår studie på djupgående intervjuer med 5 respondenter – alla yrkesverksamma gymnasielärare. Mot Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på kommunikation samt ett genusperspektiv, redovisas och diskuteras det empiriska materialet. Studien visar exempel på att gymnasielärare förvisso kommunicerar på olika sätt med pojkar respektive flickor, men att det inte genomgående rör sig om en medveten differentiering. Vidare förefaller lärare förhålla sig högst medvetet till hur mycket av den egna personen man anser bör delas med elever, samt att avslöjanden av sådan karaktär kan få både negativa och positiva följder. Undersökningen har också kunnat visa att lärare förefaller kommunicera med elever iklädd sin lärarroll så väl i en klassrumssituation som i ett enskilt samtal med en elev. 
Nyckelord: kommunikation, genus, klassrum, lärare, elev
Av: Ellinor Hagstadius och Alexandra Hagemann},
 author    = {Hagemann, Alexandra and Hagstadius, Ellinor},
 keyword   = {genus,kommunikation,klassrum,lärare och elever,lärarrollen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det roliga och det allvarsamma, det privata och det delade - en granskning av gymnasielärares kommunikation med elever.},
 year     = {2011},
}