Advanced

Fenomenet Göteborgsanda, vad är det?

Ideström Lindgren, Axel; Lindberg, Victor and Ankarcrona, Regina (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att belysa det arbete som sker i Göteborg med att utveckla staden som destination. Då mycket av den forskning som bedrivs inom destinationsutveckling beskriver vikten av samarbete för att lyckas med detta, har vi valt att titta närmare på Göteborg & Co´s arbete vars uppgift och syfte är att genom marknadsföring etablera och stärka Göteborg som destination i Europa samt verka för att främja det lokala näringslivet. För att förstå denna process har vi tittat på teoretiska begrepp som strategiska samarbeten i nätverk, destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och evenemang. Dessa faktorer är viktiga att förstå för att kunna analysera och skapa sig ett helhetsperspektiv över Göteborg & Co´s arbete. Studien... (More)
Syftet med denna uppsats är att belysa det arbete som sker i Göteborg med att utveckla staden som destination. Då mycket av den forskning som bedrivs inom destinationsutveckling beskriver vikten av samarbete för att lyckas med detta, har vi valt att titta närmare på Göteborg & Co´s arbete vars uppgift och syfte är att genom marknadsföring etablera och stärka Göteborg som destination i Europa samt verka för att främja det lokala näringslivet. För att förstå denna process har vi tittat på teoretiska begrepp som strategiska samarbeten i nätverk, destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och evenemang. Dessa faktorer är viktiga att förstå för att kunna analysera och skapa sig ett helhetsperspektiv över Göteborg & Co´s arbete. Studien är genomförd genom att med kvalitativa intervjuer undersöka arbetsprocessen kring samarbeten och destinationsmarknadsföring genom att både intervjua personer som arbetar på Göteborg & Co men även personer från kommunen och näringslivet för att skapa en bred bild. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1766275,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att belysa det arbete som sker i Göteborg med att utveckla staden som destination. Då mycket av den forskning som bedrivs inom destinationsutveckling beskriver vikten av samarbete för att lyckas med detta, har vi valt att titta närmare på Göteborg & Co´s arbete vars uppgift och syfte är att genom marknadsföring etablera och stärka Göteborg som destination i Europa samt verka för att främja det lokala näringslivet. För att förstå denna process har vi tittat på teoretiska begrepp som strategiska samarbeten i nätverk, destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och evenemang. Dessa faktorer är viktiga att förstå för att kunna analysera och skapa sig ett helhetsperspektiv över Göteborg & Co´s arbete. Studien är genomförd genom att med kvalitativa intervjuer undersöka arbetsprocessen kring samarbeten och destinationsmarknadsföring genom att både intervjua personer som arbetar på Göteborg & Co men även personer från kommunen och näringslivet för att skapa en bred bild.},
 author    = {Ideström Lindgren, Axel and Lindberg, Victor and Ankarcrona, Regina},
 keyword   = {nätverk,strategiska samarbeten,destinationsutveckling,destinationsmarknadsföring,evenemang,lokala samarbeten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fenomenet Göteborgsanda, vad är det?},
 year     = {2011},
}